Master Inning & Invordering - FOD Financiën (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23703

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Denk je dat interessante jobs alleen te vinden zijn bij start-ups? Helemaal niet! Ook bij de FOD Financiën vind je boeiende jobs. Zonder geld draait de wereld niet. Daarom is het de taak van onze medewerkers om ervoor te zorgen dat het verschuldigde geld wordt geïnd: inkomstenbelasting, penale boetes opgelegd door rechtbanken, onterecht betaalde werkloosheidsuitkeringen of onderhoudsgeld voor kinderen.

Als master invordering werk je in een team en helpen jullie samen proactief de burger door middel van minnelijke procedures (afbetalingsplan, hulpmaatregelen, telefonisch contact) en zorgen jullie ervoor dat onbetaalde schulden binnen de vooropgestelde termijnen worden ingevorderd. Elke dag help je burgers door hun vragen te beantwoorden of door complexe dossiers te behandelen.

Taken:

 • Je onderzoekt de financiële mogelijkheden van de schuldenaar door de beschikbare databanken te raadplegen. Indien nodig neem je contact op met banken, sociale secretariaten, werkgevers of andere instellingen.
 • Op basis van de invorderingstrategie adviseer je burgers en ondernemingen, sta je afbetalingsplannen toe of stel je ondersteunende maatregelen voor.
 • Indien nodig bepaal je de meest effectieve invorderingsmaatregel (bijvoorbeeld een beslaglegging of het sturen van een gerechtsdeurwaarder).
 • Je volgt je dossiers op en als één maatregel niet werkt, zoek je naar andere mogelijkheden om de schulden betaald te krijgen.
 • Voor complexere dossiers voer je een analyse uit en bepaal je op die manier de beste aanpak.
 • Je neemt de nodige bewarende maatregelen.
 • Je beantwoordt vragen van schuldenaars over invordering per telefoon, e-mail of brief.

Er zijn 14 openstaande vacatures in de teams Invordering van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. Mogelijke standplaatsen:

 • Antwerpen
 • Turnhout
 • Geel
 • Mechelen
 • Leuven
 • Halle
 • Hasselt
 • Tongeren
 • Overpelt
 • Brugge
 • Oostende
 • Kortrijk
 • roeselare
 • Gent
 • Sint-Niklaas
 • Aalst
 • Oudenaarde

Werkgever

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) waakt erover dat burgers hun (fiscale en niet-fiscale) schulden snel betalen en verzekert een correcte boekhoudkundige verwerking van alle ontvangen betalingen. Ze vordert de niet spontaan betaalde schulden maximaal in en zorgt voor een correcte en efficiënte terugbetaling van tegoeden aan burgers en ondernemingen. Zonder ons zouden de openbare diensten in België niet gefinancierd worden en niet functioneren!

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

http://financien.belgium.be/

Competenties

Generieke competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je geeft steeds een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent resultaatgericht en je durft verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties
 • Je bezit goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)

Deelnemingsvoorwaarden 

 • Beschikken over het vereiste diploma voor de functie 
 • Belg zijn
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven onder startbaanovereenkomst als Attaché met de bijhorende weddeschaal NA11. 

Loon
Minimum aanvangswedde: 2.369,92 EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Via de salarissimulator bereken je jouw loon specifiek voor jouw situatie.

Voordelen

 • mogelijkheid tot thuiswerk
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op BOSA, het portaal van het federale personeel.

Procedure

Screening van je kandidatuur.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Bij een groot aantal kandidaturen voor een specifieke functie is het mogelijk dat er eerst nog een telefonische pre-screening voorzien wordt. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Afhankelijk van de functie is het mogelijk dat je nadien wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie verder uit te diepen.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via rosetta@minfin.fed.be

Solliciteren

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart