Adjunct-directeur/directrice voor de directie FACILITIES / LOGISTIEK (m/v/x)

Stad Brussel

Selectiecode

XNC23709

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

 • Leiden en coördineren van de directie Facilities/logistiek, in overeenstemming met de doelstellingen vastgelegd door de algemene directie
 • Coördineren van de activiteiten van de directie met een oog voor procedure et tevredenheid van klanten
 • Bijdragen tot een goede samenwerking met interne of externe diensten van het departement of leveranciers

 Taken

 • Samenwerken met het departementshoofd teneinde de strategie en de doelstellingen van de dienst uit te werken. De strategie van het departementshoofd omzetten in operationele doelstellingen en regelmatig de implementatie ervan evalueren.
 • De doelstellingen en prioriteiten van de dienst bepalen en ervoor zorgen dat ze afgestemd zijn op de missie van de departement en het terrein. De nodige middelen bepalen om deze te behalen. De operationele taken delegeren. De interne en externe medewerkers bewust maken.
 • Verantwoordelijk zijn voor de projecten van de dienst en hieromtrent beslissingen nemen, deze superviseren en toezien op het goede verloop ervan.
 • De behaalde resultaten van de activiteiten opvolgen en volgens deze resultaten de organisatie en procedures van de dienst ontwikkelen.
 • Toezien op het goede verloop van de activiteiten en projecten. Naar kwaliteit streven.
 • De directie Overheidsopdrachten bijstaan in het vaststellen van de behoeften van de opdrachten voor de directie Facilities/Logistiek.
 • Plannings-, functionerings-, evaluatie-, rekruterings- en absenteïsmegesprekken voeren.
 • Zich bijscholen en de kennis van logistiek, facilities, overheidsopdrachten en management bijwerken.
 • Interne en externe vergaderingen van het departement leiden.
 • Verslag uitbrengen aan het departementshoofd.

 

Werkgever

Het Departement Aankopen en Facilities heeft een transversale en globale functie binnen de stadsadministratie. Ze beheert de logistieke aanvragen van de departementen en derden (vzw’s van de Stad, Politiezone Brussel Hoofdstad – Elsene), aanvragen voor aankopen en de levering van goederen en diensten aan de gebruikers

https://www.brussel.be/

Competenties

 1. Houder zijn van een masterdiploma, een diploma van de tweede cyclus van universitaire studies of gelijkgesteld hoger onderwijs.

  of

  voldoen aan de specifieke voorwaarden voor interne bevordering

 2. Ten minste vijf jaar aantoonbare ervaring in een leidende functie op universitair niveau hebben
 3. Ten minstens vijf jaar ervaring hebben in de domeinen van logistiek en soft facilities management

Aanbod

 • Statutair dienstverband nadat aan alle voorwaarden voor benoeming is voldaan; aanvankelijk contractueel dienstverband
 • Uren: voltijds (flexibele werktijden). Avonddiensten
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Bruto maandloon: 5141,22 (minimum)/ € 8447,62 (maximum) (salarisschaal A6)
 • Een schatting van het loon, rekening houdend met gezinssituatie, eerdere betrekkingen, enz. kan worden verkregen bij de OE Loopbaan van het Departement HR, elke dag tussen 8.30 en 12.30 uur, op 02 279 24 40.
 • Aanvullende voordelen: smartphone, maaltijdcheques, volledige terugbetaling van abonnementen van de MIVB en gedeeltelijke terugbetaling van abonnementen van de NMBS, vrijstelling van remgeld in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Instituut Jules Bordet en het HUDERF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Procedure

Een preselectie vindt plaats op basis van het cv, de voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de vereiste ervaring en kennis (zie bijlage).

De selectieprocedure bestaat uit twee delen en duurt gemiddeld vier maanden.

Het eerste deel bestaat uit een assessment center waarin de gedrags- en cognitieve vaardigheden van kandidaten worden beoordeeld (strategische visie, probleemanalyse, probleemoplossing, planning en organisatie, leiderschap, mondelinge communicatie). Dit deel wordt georganiseerd door een extern selectiebureau.

Het tweede deel bestaat uit een gesprek met een selectiecomité, dat de technische vaardigheden en de algemene geschiktheid van de kandidaten beoordeelt.

Ongeveer tien dagen voor het tweede deel wordt de kandidaten gevraagd een nota in te dienen waarin ze hun visie op de missie, de functie en het onderwerp van de dienst beschrijven.

Solliciteren

Om te solliciteren moeten een begeleidende brief, cv en kopie van diploma worden ingediend via http://jobs.brussel.be. Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

Kandidaten die op de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet aan alle voorwaarden voldoen, worden geacht zich ten onrechte te hebben ingeschreven.

https://jobs.brussel.be/nl/vacature/application/95213/le-departement-achats-et-facilities-recherche-un-directeur-trice-adjoint-h-f-x-pour-sa-direction-facilities--logistique/application-form.aspx