AANWERVING VAN EEN JURIDISCH TAALEXPERT (M/V/X – NIVEAU A) (m/v/x)

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

Selectiecode

XNC23711

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1050 Elsene

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding zoekt een expert in duidelijke juridische taal van de Franse taalrol (m/v/x - niveau A) om de cel Klare Taal te versterken.

De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwel op basis van een terbeschikkingstelling in het kader van de wet van 31 januari 2007 (1) indien het gaat om een vastbenoemd personeelslid, ofwel met een contract van bepaalde duur voor een periode van 6 maanden met mogelijkheid tot omzetting tot een contract van onbepaalde duur.

(1) Wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en kennisbeheer en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding.

WAARUIT BESTAAT DE FUNCTIE?

De expert in duidelijke juridische taal zal verantwoordelijk zijn voor de volgende taken*:

 • meewerken aan het opstellen van modellen van juridische documenten in begrijpelijke taal ;
 • bestaande modellen van juridische documenten herlezen, verbeteren en vereenvoudigen;
 • meewerken aan het creëren van elektronische platforms (websites, elektronische formulieren) die in begrijpelijke taal zijn opgesteld;
 • magistraten en personeel van de rechterlijke orde opleiden in het gebruik van begrijpelijke en toegankelijke (juridische) taal;
 • ondersteunen van de ontwikkeling van initiatieven op het gebied van klare taal in de wereld van justitie;
 • plannen en beheren van projecten rond bovengenoemde activiteiten;
 • beheren en leiden van werkgroepen met actoren uit het veld om deze verschillende projecten uit te voeren.

* Gelet op het evolutief karakter van het IGO, kunnen deze taken onderhevig zijn aan kleine wijzigingen.

Werkgever

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding is een onafhankelijk federaal orgaan dat bijdraagt tot een kwaliteitsjustitie door op een optimale wijze de professionele competenties van magistraten en leden van de rechtelijke orde te ontwikkelen in een Europese dimensie.

U belandt in een dynamisch en multidisciplinair team dat constant evolueert. U krijgt de mogelijkheden om zich verder te bekwamen, om zo te beantwoorden aan de vereisten van deze functie en sterke resultaten neer te zetten voor onze interne en externe klanten.

De plaats van tewerkstelling is Brussel.

https://igo-ifj.be/nl

Competenties

WIE BEN JIJ ?

Wij zijn op zoek naar een kandidaat met:

een kennis van:

 • klare (juridische) taal in het Frans;
 • recht en de rechterlijke organisatie;
 • het Nederlands, zodat men kan communiceren met tweetalige werkgroepen;
 • kantoortoepassingen, de digitale omgeving en nieuwe media met betrekking tot de functie;

uitstekende vaardigheden:

 • interpersoonlijke vaardigheden (empathie, onderhandelingsvaardigheden, assertiviteit, teamwerk);
 • vaardigheden op het gebied van projectmanagement, planning en uitvoering;
 • de vaardigheid om een overzicht te houden over de uit te voeren taken, om nieuwe thema's voor te stellen en om initiatief te nemen in de uitvoering van het beleid rond klare (juridische) taal;
 • een uitstekende motivatie en oplossingsgerichtheid;
 • flexibiliteit en bereid zijn tot verplaatsingen.

We houden ook rekening houden met de volgende pluspunten:

 • enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie;
 • ervaring met vormingen of het leiden van groepen;
 • ervaring of interesse in legal design.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

1) burger van de Europese Unie zijn

2) van onberispelijk gedrag zijn

3) de burgerlijke en politieke rechten genieten

4) vereist diploma: houder van een universitair diploma (master/licentiaat/doctor).

Aanbod

Het ter beschikking gesteld personeelslid behoudt zijn eigen statuut, wedde en voordelen.

Het personeelslid dat wordt aangeworven onder arbeidsovereenkomst geniet van de weddeschaal van adjunct-auditeur (A1) zoals bepaald in het statuut van het administratief personeel van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, met inachtneming van zijn/haar geldelijke anciënniteit.

De jaarlijkse brutowedde voor een adjunct-auditeur met 0 jaar anciënniteit bedraagt momenteel €51.903,32 (of €25.952,96 (100%) vermenigvuldigd met de huidige index 1,9999).

De werknemer profiteert ook van de volgende voordelen:

- de mogelijkheid tot telewerken;

- de mogelijkheid om een tweetaligheidstoelage te bekomen;

- minimaal 26 verlofdagen en 10 compensatiedagen per jaar (bij een fulltime tewerkstelling);

- kantoor is gesloten tussen kerst en nieuwjaar;

- goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer;

- gratis openbaar vervoer van en naar het werk;

- hospitalisatieverzekering;

- veel mogelijkheden tot opleiding en zelfontwikkeling.

Procedure

1)     Onderzoek van het dossier (diploma, professionele ervaring, etc.)

2)     Schriftelijke proef

3)     Selectie interview

4)     Samenstelling van een wervingsreserve: geslaagde kandidaten worden gerangschikt volgens de punten die zij tijdens de selectieprocedure hebben behaald en worden in die volgorde opgeroepen. Als u uw uitdrukkelijke toestemming geeft, worden uw gegevens gedurende 2 jaar na de datum van het selectieverslag in de wervingsreserve bewaard.

Solliciteren

Gemotiveerde kandidaturen, vergezeld van een kopie van het diploma en een cv (in pdf-formaat), moeten uiterlijk op 15/12/2023 per e-mail verzonden worden naar de directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding via het adres hr@igo-ifj.be.

Onvolledige of te laat ingediende kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

https://igo-ifj.be/nl/content/vacatures