Specialist in Talentverwerving en Competentiebeoordeling (m/v/x)

Gemeente Schaarbeek

Selectiecode

XNC23715

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

ALGEMENE MISSIE:

Als onderdeel van de afdeling "Personeels- en organisatieontwikkeling" komt u terecht bij de dienst "Talentmanagement", die als missie heeft de managers van de Administratie te ondersteunen zodat ze hun medewerkers kunnen begeleiden in alle fasen van de "personeelslevenscyclus".  Vandaag de dag bestaat de afdeling uit 4 teams: werving, opleiding, evaluatie en examens. U maakt deel uit van het recruitmentteam en werkt cross-functioneel samen met de hele talentmanagementdienst. 

Uw rol als Specialist in Talentverwerving en Competentiebeoordeling zal enerzijds bestaan uit het begeleiden van de afdelingen bij wervings- en selectieprocedures, en anderzijds uit het ontwikkelen van tools voor objectieve beoordeling van de vaardigheden van interne en externe kandidaten. Dit wordt mogelijk gemaakt door het implementeren van testen om de motivaties, vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kandidaten te identificeren, terwijl u ervoor zorgt dat gelijke behandeling wordt gewaarborgd.

Om dit te bereiken zijn we op zoek naar een dynamisch persoon die zich inzet om het juiste talent de juiste kansen te bieden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

-        Assisteren bij en toezien op de naleving door de afdelingen van de wettelijke regels en procedures die van toepassing zijn op de aanwerving in de administratie van Schaarbeek;

-        Coachen en opleiden van interne klanten over de verschillende fasen van het rekruteringsproces en het gebruik van rekruteringstools;

-        Duidelijke en aantrekkelijke personeelsadvertenties opstellen en advies geven over de distributiekanalen;

-        De verwerking van sollicitaties en het beheer van de database bewaken en zo nodig ondersteunen, evenals het doorsturen van cv's naar de opdrachtgevende afdelingen;

-        Meewerken aan de ontwikkeling en voortdurende verbetering van tools voor een vereenvoudigd en geautomatiseerd beheer van de diensten van de afdeling Talent Management;

-        Een positieve ervaring garanderen voor onze interne klanten en kandidaten door een feedbackcultuur te bevorderen;

-        Adviseren en assisteren van de opdrachtgevende afdelingen en de examencoördinator bij het ontwerpen van tests om de interne en externe kandidaten te selecteren die het best voldoen aan het vereiste profiel (ontwikkeling van gespreksschema's en diverse tests);

-        Managers bijstaan en trainen in het voeren van sollicitatiegesprekken;

-        Bijdragen aan de reïntegratie van mensen op de arbeidsmarkt door samen te werken met Actiris en het Jobhuis;

-        Alle andere taken die nodig zijn voor de uitoefening van zijn/haar functie.

Werkgever

Werken bij de gemeente Schaarbeek betekent deel uitmaken van een team van 1.500 medewerkers met diverse profielen en functies. Gedreven door een gemeenschappelijke missie en gedeelde waarden gaan we samen dagelijks de uitdaging aan om een kwalitatieve leefomgeving te bieden aan de 133.000 inwoners en een optimale werkomgeving voor onze medewerkers te creëren.

Zin om bij ons te komen werken? Ontdek wie we zijn, wat we doen en wacht niet langer om te solliciteren! Website:  https://jobs.1030.be

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Competenties

PROFIEL:

-        Master of gelijkwaardig diploma bij voorkeur op het gebied van human resources of arbeidspsychologie;

-        Ervaring met werving EN/OF met het organiseren van vaardigheidsevaluaties/vaardigheidsontwikkeling is wenselijk;

-        Tweetaligheid FR/NL gewenst

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

Technische competenties:

-        Schriftelijke vaardigheden

-        Beheersing van selectietechnieken en interviewvaardigheden

-        Ideeën animeren, organiseren en besturen met klantenservices

-        Computervaardigheden

-        Beheersing van trainingsvaardigheden op beheerste onderwerpen

-        Projectmanagement

Gedragscompetenties:

-        Werk structureren

-        Communiceren

-        Begeleiden/coachen

-        Een netwerk opbouwen

-        Verandering leiden

-        Resultaatgericht werken

-        Een visie ontwikkelen

Aanbod

ONS AANBOD: voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema A - Bestuurssecretaris

 

VOORDELEN:

-        Valorisatie van jaren beroepservaring

-        Ter indicatie: bruto maandelijkse verloning van 4.172 euro voor 5 jaar ervaring en 4.858 euro voor 15 jaar voor een niveau A

-        Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie

-        Maaltijdcheques (8 EUR)

-        Eindejaarspremie

-        Gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)

-        Tussenkomst in een aanvullend pensioenregime

-        Aandacht voor een goed evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verlofdagen

-        Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering (6 maanden anciënniteit voltooid op 1 januari daaropvolgend)

-        Opleidingsmogelijkheden

-        Mogelijkheid tot téléwerken 2 dagen/week

Procedure

Na ontvangst van uw online sollicitatie, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw kandidatuur (CV en motivatiebrief). De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor schriftelijke en/of mondelinge proeven. Meer informatie op: Werken bij de administratie | Schaarbeek (1030.be)

Voor eventuele vragen met betrekking tot de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Marie PAGE, Verantwoordelijk van de dienst Talentmanagement (mpage@1030.be).

Indien u nog verdere vragen heeft over het selectieproces, kunt u contact opnemen met onze rekruteringsdienst via het volgende e-mailadres: jobs@1030.be.

Solliciteren

Om te solliciteren, vragen wij u vriendelijk gebruik te maken van ons online sollicitatieformulier op onze website: https://jobs.1030.be Zorg ervoor dat u de juiste vacature identificeert aan de hand van de volgende referentiecode 2023-73 - RH-MT-Recrutement en begin uw sollicitatie onderaan de vacature.

https://jobs.1030.be/allyn_recrut/fr/offre/143

Extra info

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.