Een Verantwoordelijke Techniek En Onderhoud (m/v/x)

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe

Selectiecode

XNC23720

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

werft aan

 

Een Verantwoordelijke Techniek En Onderhoud (m/v/x)

 

voor de afdeling Infrastructuur,

met een contract van onbepaalde duur, voltijds, loonschaal B4 van de openbare functie, met zo snel mogelijke indiensttreding.

 

Deze functie onderhoudt de verbinding tussen het infrastructuurteam dat de dossiers uitwerkt en het technische team dat de dossiers uitvoert. De verantwoordelijke Techniek en Onderhoud beheert en controleert het technische team. Hij houdt een dagboek van de werken bij dat een correcte facturatie moet toelaten tussen het OCMW en Erasmus. Het is de bedoeling om het technische team te volgen zowel wat realisaties als wat menselijke middelen en materiaal betreft.

Werkgever

Daartoe moet de verantwoordelijke Techniek en Onderhoud hoofdzakelijk de volgende taken uitvoeren:

 • In ontvangst nemen van de technische en materiële  vragen en het werk van de technische dienst plannen;
 • Deelnemen aan de werkvergaderingen met interne of externe betrokkenen;
 • Opvolgen van de technische bestellingen en leveringen in samenwerking met de administratieve ondersteuning van de afdeling Infrastructuur;
 • Installeren van nieuwe netwerken en apparaten;
 • Geven van technische adviezen gebaseerd op de opleiding, de kennis van de site en de technische adviezen van de specialisten;
 • Uitvoeren van bestekken (materiaal, evaluatie van de werktijd), zoeken van materiaal en voeren van onderhandelingen met de leveranciers.

https://jobs.cpas1200.be/FR/vacature/reference/AJ95742/application-form.aspx

Competenties

Profiel:

Voorwaarden voor deelname aan de aanwerving:

 • Houder van een bachelor-diploma werkleider of een bachelor elektromechanica en onderhoud;
 • Een rijbewijs hebben.

Gedragscompetentie:

 • Methodisch zijn en kunnen plannen;
 • Van veiligheid een prioriteit maken;
 • Zich gemakkelijk kunnen aanpassen en de technologische evoluties volgen;
 • Werkingsgewoonten in vraag kunnen stellen.

 

 Technische competenties:

 • Een goede kennis hebben van de bestaande installaties, de van kracht zijnde normen en reglementen;
 • In staat zijn om een plan en technische documenten te lezen;
 • In staat zijn om te analyseren en snel een diagnose te stellen, en om in functie daarvan het werk van de teams te organiseren;
 • In staat zijn om met de teams te communiceren en ook met de hiërarchie. 

Troeven:

 • Bewezen ervaring hebben in een gelijkaardige functie;
 • Een master hebben of een opleiding in Facility Management;
 • Kennis van het Nederlands en in het bezit van het taalbrevet van Selor, overeenstemmend met het niveau van de functie.

Aanbod

Voordelen:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een voltijdse baan van minimum 3.587,90 euro met overname van nuttige anciënniteit en in verband met de functie onder voorbehoud van volledige en geldige bewijsmiddelen (tot 10 jaar in de privésector en 15 jaar in de openbare sector);
 • Een eindejaarspremie;
 • Een premie voor tweetaligheid (als gepast brevet van Selor);
 • Maaltijdcheques;
 • Tussenkomsten voor het woon-werkverkeer volgens de persoonlijke situatie:
  • Gratis openbaar vervoer (STIB, de Lijn, SNCB, Tec)
  • Gratis toegang tot de parking
  • Een fietspremie (0,27€/km)
  • Een voetgangerspremie (0,27€/km)
 • Verschillende voordelen via de collectieve sociale dienst (huwelijkspremie, geboortepremie, tussenkomst voor bepaalde uitzonderlijke uitgaven, …);
 • Een hospitalisatieverzekering;
 • Een korting van 10% bij Ethias voor individuele verzekeringen;
 • Een aangename werkomgeving, met respect voor het evenwicht beroepsleven–privé en in volle evolutie:
  • Collegiale dynamiek, professioneel en efficiënt in een geest van innovatie, creativiteit, transparantie en respect voor het personeel;
  • Een voordelig aantal verlofdagen (ongeveer 40 dagen in het kader van een voltijdse baan);
  • Verlofkrediet van bij de indiensttreding;
  • Mobiele werkuren die toelaten te beginnen tussen 6.30 en 10 uur en te eindigen tussen 15 en 20 uur;
  • Mogelijkheid te telewerken (volgens onze regeling);
  • Ondersteuning voor de interne mobiliteit (verticaal en horizontaal), alsook voor de ontwikkeling van competenties via een individueel en aangepast opleidingsplan.
 • De beschikking over een draagbare computer voor professioneel gebruik.

 

Procedure

Selectieprocedure:

Voor de post verantwoordelijke Techniek en Onderhoud binnen de afdeling Infrastructuur, worden de weerhouden kandidaten gecontacteerd rond 12/12/23.
Met het oog op onze organisatie vragen wij u om de volgende datum te noteren voor de mondelinge proef:

 • Mondelinge proef op 18/12/23

Deze planning kan eventueel worden gewijzigd door de instelling.

Solliciteren

Geïnteresseerd?

Uiterste datum voor de kandidatuur: 10/12/23

 • Om te kandideren, afspraak op onze website: http://www.cpas1200.be waar u al onze werkaanbiedingen vindt onder de tab “Jobs”.

https://jobs.cpas1200.be/NL/vacature/reference/SQ95742//application-form.aspx