Centrumdirecteur (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC23721

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Taakinhoud

 

-  Je verzorgt de dagelijkse operationele leiding van het centrum en ondersteunt als ervaren people manager de verschillende diensten van het opvangcentrum

 

- Je brengt je inspiratie en enthousiasme over op de medewerkers en creëert samen met hen een veilige leefomgeving voor de jongeren

 

- Door je ervaring in het werken met jongeren ben je in staat om je medewerkers hierin te coachen en te ondersteunen

 

- Je geeft uitvoering aan de visie en de richtlijnen met betrekking tot de instroom, het specifieke kader voor de begeleiding van de jongeren, de specifieke trajecten in de eerste opvangfase

 

-  je werkt nauw samen met de collega’s van de experten-dienst Jongeren op het hoofdbestuur, met collega’s van de andere OOC’s en met de algemene regionale directie

 

- Je bent verantwoordelijk voor het goede beheer van de financiële administratie (boekhouding, budgetbeheer en aankopen), voor de lokale personeelsadministratie en het onderhoud van de infrastructuur

 

- Je verzekert een telefonische permanentie buiten de kantooruren en de weekends (in het bijzonder voor de aanmeldingen van NBMv door de dienst Voogdij)

 [HdB1]Aan te passen voor het OC van Dilbeek en Schaerbeek

Werkgever

Doel

 

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een observatie- en orientatie opvangcentrum voor Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV). In overeenstemming met de doelstellingen van Fedasil realiseer je een kwalitatieve, humane en efficiënte opvang voor de jongeren.

Context

 

Het OOC Steenokkerzeel is één van zes opvangcentra die de eerste opvang organiseren voor minderjarige asielzoekers in België. Het centrum heeft als opdracht om de jongeren in deze eerste fase van hun opvang een veilige leefomgeving te bieden. Het centrum maakt op basis van dit eerste observatieverblijf een balans op van de noden en zorgt na dit verblijf voor een zo goed mogelijke overdracht en oriëntatie naar de tweede fase van de opvang.

 

Je geeft leiding aan een multidisciplinair team van sociaal werkers, opvoeders, medisch personeel en begeleiders, en ondersteunend personeel voor logistieke en administratieve taken.

U rapporteert zowel aan de regionaal directeur als aan de verantwoordelijke NBMV-werking van het hoofdbestuur.

 

http://www.fedasil.be

Competenties

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet de kandidaat houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau en beschikken over minimum 6 jaar relevante professionele ervaring. 

 

Onder relevante professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in minstens twee van de volgende domeinen die samen ten minste 6 jaar bedragen.

 

  • Het aansturen en leidinggeven van een team ;
  • Het uitwerken, uitvoeren en implementeren als projectverantwoordelijke van projecten;
  • De dagelijkse coördinatie van een operationele entiteit (met bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor de domeinen personeelszaken, infrastructuur, veiligheid en of opvang)”

 

 

 

Technische vaardigheden

Vereisten

 

-         Je hebt tenminste 6 jaar leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een sociale context en met multidisciplinaire teams.

-         je hebt bewezen ervaring in het werken met jongeren.

 

-         Als ‘peoplemanager’ motiveer je mensen en breng je ze samen rond doelstellingen

-          

-         Je bent oplossingsgericht en besluitvaardig, je beslist efficiënt in moeilijke omstandigheden

-         Je hebt een humane ingesteldheid en stelt onze centrumbewoners centraal bij je beslissingen

 

 

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je bent vertrouwd met de herstelgerichte visie

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.  

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur.

 

Plaats van tewerkstelling

OOC STEENOKKERZEEL 

 

Salaris

 

Je wordt aangeworven op het niveau NA31 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 5.396 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan stijgen in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Gebruik van GSM en laptop voor het werk.

Mogelijkheid tot telewerk.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

Procedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie zal doorgaan in januari 2023 en bestaat uit een schriftelijk test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Hector Zanvo via Hector.zanvo@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Solliciteren

Solliciteer tegen ten laatste 3/01/2024 door het kandidatenformulier in te vullen op www.fedasil.be.

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-         een motivatiebrief

-         een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-         een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.werkenvoor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden, algemeen model en model 2.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

http://www.fedasil.be

Extra info

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.