Medewerker Privacy – Informatiebeveiligingsincidenten (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23758

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Als medewerker Privacy bij de dienst Privacy en Security zorg je mee voor het beheer van informatiebeveiligingsincidenten bij de FOD Financiën. Volgende taken behoren onder andere tot jouw takenpakket:

 • Je beheert de verschillende (transversale) incidenten die zijn gemeld in de applicatie van de organisatie en gaat na of het inderdaad een informatiebeveiligingsincident is (met betrekking tot gegevens);
 • Je bent het contactpunt voor incidentenbeheer voor de algemene administraties en stafdiensten
 • Je neemt contact op met de verantwoordelijke voor de informatiebeveiligingsincidenten van de betrokken entiteiten om het informatiebeveiligingsincident te managen volgens het proces dat hiervoor gebruikt wordt;
 • Je analyseert de incidentmelding in samenwerking met de betrokken entiteit(en) om te bepalen of deze moet worden gemeld aan de gegevensbeschermingsautoriteit (Artikel 33 AVG) en of deze aan de betrokkene moet worden doorgegeven (Artikel 34 AVG);
 • Je coördineert de opvolging van het (transversale) incident (vergaderingen, formulieren, brieven, e-mails, woordvoerders, enz.) om de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke op dit gebied na te komen;
 • Je rapporteert op regelmatige basis aan het management;
 • Je volgt de uitgevoerde acties op en je zorgt voor de opvolging van de verwerkte dossiers;
 • Je onderzoekt en interpreteert de bestaande wetgeving, normen en goede praktijken op dit gebied en trekt conclusies op basis van de beschikbare informatie;
 • Je bereidt tips, adviezen of aanbevelingen voor met betrekking tot de bescherming van de privacy op dit gebied en neemt deel aan de beoordeling van het proces;
 • Je neemt deel aan het interne netwerk over informatiebeveiligingsincidenten;
 • Je ondersteunt de vertegenwoordigers van de verschillende entiteiten bij het beheer van de procedure en de documenten.

Heb je vragen over de jobinhoud? Claudie Carreon: claudie.carreon@minfin.fed.be of +3225784508

Bij de uitoefening van deze functies kom je in contact met het publiek:

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel van overheidsinstanties en de door de FOD Financiën uitgedragen waarden van transparantie en onafhankelijkheid, is het verboden om uiterlijke tekenen te dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie. De FOD Financiën staat dit enkel toe aan personeelsleden die niet rechtstreeks in contact komen met het publiek (KB 02/10/1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel - artikel 8, paragraaf 1). Bijgevolg mogen de personeelsleden die rechtstreeks in contact komen met het publiek bij de FOD Financiën geen uiterlijke tekenen dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie, want dit zou kunnen resulteren in een ondermijning van het vertrouwen van het publiek in de volledige neutraliteit van de overheid en in de onpartijdigheid van de FOD Financiën. Onder publiek wordt verstaan de burgers waarmee in contact gekomen wordt.

Werkgever

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Er is 1 vacante plaats bij de dienst Privacy en Security van de Diensten op het niveau van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën  De openstaande plaats bevindt zich in Brussel.

De Dienst Privacy en Security is verantwoordelijk voor:

 • zorgt ervoor dat de reglementering en wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de gegevensbeveiliging worden toegepast;
 • geeft aan de verschillende entiteiten binnen de FOD Financiën administratieve ondersteuning evenals juridische en technische expertise betreffende privacy en informatiebeveiliging;
 • volgt op dat de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende entiteiten van de FOD Financiën onderling en met andere openbare diensten conform de privacyreglementering is;
 • ondersteunt technisch de wettelijke initiatieven in de privacymaterie;
 • is het centraal aanspreekpunt voor alle uitwisselingen tussen de FOD Financiën en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

http://financien.belgium.be/

Competenties

Generieke competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je geeft steeds een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent resultaatgericht en je durft verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Troeven

 • Gezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is kennis van de andere landstaal een pluspunt.
 • Je hebt een basiskennis van de principes of ervaring in het domein van de bescherming van de persoonsgegevens.
 • Je hebt een basiskennis van de principes of ervaring in het domein van de principes van informatieveiligheid.

Deelnemingsvoorwaarden 

 • Beschikken over een bachelor/graduaat diploma (of laatstejaarsstudent zijn).
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Het gaat om een contract van één jaar (met optie op verlenging).

Je wordt aangeworven onder startbaanovereenkomst als Financieel Deskundige met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 2.066,52 EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Via de salarissimulator bereken je jouw loon specifiek voor jouw situatie.

Voordelen

 • mogelijkheid hospitalisatieverzekering
 • mogelijkheid maaltijdcheques
 • mogelijkheid tot thuiswerk
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de site van FOD BOSA, het portaal van het federale personeel.

Procedure

Screening van je kandidatuur.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

De selectie is gebaseerd op je CV, motivatie en diploma zoals geüpload via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Waar moet je op letten?

 

Vermeld correct de referentie van de vacature waarvoor je solliciteert, namelijk XNC…..

Wees duidelijk en beknopt bij het schrijven van je motivatie. Vertel ons waarom je bij FOD Financiën wil werken en wat je aantrekt in deze specifieke vacature.

Op basis van je cv en motivatie wordt een eerste selectie gemaakt. Kandidaten met het meest interessante profiel voor de functie worden uitgenodigd voor een gesprek.

! Wacht niet te lang om te solliciteren, indien er voldoende kandidaturen zijn, wacht onze dienst niet tot de uiterste inschrijvingsdatum om de sollicitaties te verwerken en de functie in te vullen.

 

 

Sollicitatiegesprek (ca. 40 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de job vereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Afhankelijk van de functie is het mogelijk dat je na het eerste interview nog wordt opgebeld voor een tweede gesprek: dit om jouw affiniteit met de functie verder uit te diepen.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Solliciteren

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via e-mail

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart