Arts - Gezondheid & Bijstand aan Personen (m/v/x)

Vivalis.brussels

Selectiecode

XNC24051

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opdrachten verbonden aan de functie

De arts van de Directie ‘Gezondheid en Bijstand aan Personen’ zal belast zijn met:

 • Het actief, autonoom en in samenwerking met een multidisciplinair team bijdragen aan de ontwikkeling en de operationele uitvoering van het onderdeel ‘Gezondheid’ binnen de competenties die aan de Directie ‘Gezondheid en Bijstand aan Personen’ van Vivalis toevertrouwd zijn;
 • Het, meer in bijzonder, bijdragen aan de ontwikkeling en het beheer van het beleid op het gebied van eerstelijnszorg en de preventieve geneeskunde (beheer en controle van aangifteplichtige ziektes, opsporing van ziektes zoals kanker, bestrijding van doping, gezondheidsmonitoring, het verband tussen milieu en gezondheid,…).

Als arts van de Directie ‘Gezondheid en Bijstand aan Personen’ vereist de functie:

 • Het bijdragen tot de ontwikkeling en de operationele uitvoering van het gezondheidsbeleid in het Brussels Gewest;
 • Het deelnemen aan overleg met de sectoren waarvoor Vivalis bevoegd is;
 • Het ontwikkelen van de kennis van de sectoren waarvoor Vivalis bevoegd is en van de wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de prioriteiten en strategieën die op het vlak van Gezondheid vastgesteld zijn voor de Directie.

Werkgever

De functie binnen de organisatie

Vivalis vormt de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars te verbeteren op het vlak van welzijn en gezondheid, streven ze ernaar de referentieadministratie te worden in die materies.

Vivalis is een actieve, tweetalige administratie met een honderdtal medewerkers, waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en een goede dienstverlening aan de burgers de kernwaarden zijn.

Vivalis, de Administratie van de GGC bestaat uit een studiedienst, een communicatiedienst en vier directies:

 • ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’: het verlenen en vernieuwen van institutionele goedkeuringen, het verlenen van subsidies, het opstellen van nieuwe verordeningen of besluiten, ...;
 • ‘Controle’: administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
 • ‘Coördinatie & Procedures’: transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • ‘Begroting & Financiën’: het toezicht op de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
 • Het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn’, een studiedienst.

De arts zal nauw samenwerken met de Directeur(trice) ‘Gezondheid en Bijstand aan Personen’ alsook met de eerste attaché deskundige – coördinator van de cel ‘Preventieve geneeskunde & Overdraagbare aandoeningen’.

https://www.vivalis.brussels/fr

Competenties

Profiel

 • Gevraagd diploma: een diploma Genees- heel- en verloskunde of een master Geneeskunde (huisarts)..
 • Gewenste kwaliteiten: deskundig adviseur, informatiebeheerder, projectleider of medewerker, dossierbeheerder, vertegenwoordiger van de GGC.
 • Kennis en/of deskundigheid op het gebied van publieke administratie of binnen een publieke administratie is een pluspunt;
 • Kennis van de tweede Brusselse taal is een pluspunt.

Aanbod

Wat wij aanbieden voor deze functie

 • Weddeschaal A131 [min. 63.238,94 €; max. 104.145,05 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (2,0399 op 01/12/2023);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met inhouding van 1,09 euro);
 • Hospitalisatieverzekering, met inbegrip van kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject;
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding en/of een Villo! abonnement;
 • Flexibel uurrooster in de 38-urenweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 dagen verlof per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Tal van opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om interessante tweetaligheidstoelagen te verkrijgen.

Procedure

Aanwervingsprocedure

De kandidaten moeten vooraf een schriftelijke test afleggen, op afstand, om hun technische vaardigheden te beoordelen. Deze test duurt 45 minuten en moet uiterlijk om 18u de dag voor het sollicitatiegesprek afgewerkt en ingediend zijn.

Het selectiegesprek vindt plaats ten overstaan van een selectiecommissie die de test zal hebben ontvangen en doorgenomen. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en heeft als doel de beroepsbekwaamheden te analyseren in relatie tot de vereisten van de functie, de kennis van onze administratie alsook de motivatie, interesses en affiniteiten met het werkterrein.

Sommige van de vraagstellingen zijn geformuleerd aan de hand van de STAR-methode. De STAR-methode is een semi-gestructureerde gedragsgerichte interviewtechniek, waarbij STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Voor elke competentie vragen we je om een (professionele) situatie te beschrijven die je zelf hebt meegemaakt.  Daarna vragen we je om je taken of rol in die situatie toe te lichten en ook de acties die je toen hebt ondernomen. Tot slot vragen we je om het bekomen eindresultaat te beschrijven.

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u contact opnemen met mevrouw Charlot Simoens, hetzij per e-mail charlot.simoens@vivalis.brussels, hetzij per telefoon 02/552.01.03.

De persoonsgegevens die in het kader van deze vacature worden meegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de aanwerving voor de hierboven beschreven functie. De informatie zal alleen worden verwerkt ten behoeve van deze vacature en zal in geen geval aan derden worden doorgegeven. Vivalis, de Administratie van de GGC zal deze gegevens dan ook niet langer bewaren dan nodig is om deze aanwerving te verwerken. Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren of bezwaar wenst te maken, aarzel dan niet contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende adres: dataprotection@vivalis.brussels.

Solliciteren

Sollicitatieprocedure

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • het referentienummer van deze procedure: 2023_BE_A111_01;
 • een motivatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Mevr. Tiffany Pauwels, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 11 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 33.

Alleen volledige sollicitaties (cv en motivatiebrief) worden in aanmerking genomen. Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van de ontvangen sollicitaties. Kandidaten die het beste aan het vereiste profiel voldoen, worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op afstand of in persoon, afhankelijk van de van kracht zijnde gezondheidssituatie. Deze werkaanbieding is opgedeeld in verschillende cycli:

 • Kandidaten die uiterlijk op 16/02/2024 om middernacht hebben gesolliciteerd en wier sollicitatie overeenstemt met het gezochte profiel, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 28/02/2024;
 • Indien de eerste cyclus niet voldoende laureaten oplevert zullen de kandidaten die uiterlijk op 29/02/2024 om middernacht hebben gesolliciteerd en wier sollicitatie overeenstemt met het gezochte profiel, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 13/03/2024;
 • Indien de tweede cyclus niet voldoende laureaten oplevert zullen de kandidaten die uiterlijk op 15/03/2024 om middernacht hebben gesolliciteerd en wier sollicitatie overeenstemt met het gezochte profiel, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 27/03/2024.
 • Indien de derde cyclus niet voldoende laureaten oplevert zullen de kandidaten die uiterlijk op 31/03/2024 om middernacht hebben gesolliciteerd en wier sollicitatie overeenstemt met het gezochte profiel, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 10/04/2024.
 • Indien de vierde cyclus niet voldoende laureaten oplevert zullen de kandidaten die uiterlijk op 15/04/2024 om middernacht hebben gesolliciteerd en wier sollicitatie overeenstemt met het gezochte profiel, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 24/04/2024.
 • Indien de vijfde cyclus niet voldoende laureaten oplevert zullen de kandidaten die uiterlijk op 30/04/2024 om middernacht hebben gesolliciteerd en wier sollicitatie overeenstemt met het gezochte profiel, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 07/05/2024.
 • Indien de zesde cyclus niet voldoende laureaten oplevert zullen de kandidaten die uiterlijk op 15/05/2024 om middernacht hebben gesolliciteerd en wier sollicitatie overeenstemt met het gezochte profiel, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 22/05/2024.
 • Indien de zevende cyclus niet voldoende laureaten oplevert zullen de kandidaten die uiterlijk op 31/05/2024 om middernacht hebben gesolliciteerd en wier sollicitatie overeenstemt met het gezochte profiel, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 05/06/2024.
 • Indien de achtste cyclus niet voldoende laureaten oplevert zullen de kandidaten die uiterlijk op 15/06/2024 om middernacht hebben gesolliciteerd en wier sollicitatie overeenstemt met het gezochte profiel, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 19/06/2024.

https://ccc-ggc.softgarden.io/nl/vacancies

Extra info

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u contact opnemen met mevrouw Charlot Simoens, hetzij per e-mail charlot.simoens@vivalis.brussels, hetzij per telefoon 02/552.01.03.