Coördinator sociale actie (m/v/x)

OCMW Koekelberg

Selectiecode

XNC24064

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1081 Koekelberg

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Rol :

De coördinator sociale actie is verantwoordelijk voor het algemene toezicht op de activiteiten en het personeel van de sociale afdelingen (+/- 27 personen), met het oog op de verlening van hoogwaardige sociale diensten in overeenstemming met de behoeften van de bevolking.

Deze functie heeft 4 belangrijke verantwoordelijkheden:

Organisatie en uitvoering van sociaal beleid

 • Implementeert en evalueert het beleid dat op basis van de algemene doelstellingen van het OCMW wordt uitgestippeld.
 • Bepalen van de operationele doelstellingen en procedures van de sociale diensten
 • Ervoor zorgen dat de wetgeving correct wordt uitgevoerd door op de hoogte te blijven van de veranderingen en ontwikkelingen op dit vlak
 • Eventuele partnerschappen ontwikkelen die nuttig kunnen zijn voor de uitvoering van het sociaal beleid
 • Zorgen voor een oordeelkundig en rationeel gebruik van toegekende subsidies
 • Bijdragen tot het opstellen van de statistische gegevens die nodig zijn om het sociaal beleid van het OCMW te bepalen en aan te passen

Beheer van projecten

 • Een dynamisch proces van reflectie, innovatie en optimalisatie stimuleren op het vlak van interventies binnen de diensten.
 • Projecten ontwerpen en beheren binnen de diensten in samenwerking met de verschillende dienstverantwoordelijken, de sociale coördinatie en andere partners.
 • De vraag, de opportuniteit en de haalbaarheid analyseren om in te gaan op projectoproepen en het redactieproces beheersen

Middelen beheren en sturen

 • De consistentie, methodologische kwaliteit en ethiek van sociaal werk waarborgen;
 • Regelmatige teamvergaderingen organiseren en notuleren; 
 • De autoriteiten informeren over de behoeften die bij de uitoefening van de functie zijn vastgesteld en maatregelen voorstellen om hieraan tegemoet te komen.
 • Bijdragen aan de cohesie van groepen: de voorwaarden scheppen voor een harmonieuze werkomgeving en een geest van samenwerking bevorderen.
 •  Actief deelnemen aan bijscholing
 • Uitvoeren van periodieke en functioneringsevaluaties.

Communicatie

 • Actief lid zijn van het directiecomité en bijdragen aan de verspreiding van informatie om een doeltreffende interne en externe communicatie te garanderen.
 • Een communicatiestrategie ontwikkelen om de verschillende spelers te mobiliseren en te verenigen rond collectieve projecten.
 • Deelnemen aan werkvergaderingen die door externe belanghebbenden worden georganiseerd.

Werkgever

Sociale dienst

Competenties

 • Tweetalig NL/F of F/NL
 • Organisatietalent
 • Communicatieve vaardigheden
 • Zin voor inititiatief
 • Kunnen analyseren en synthetiseren
 • Wet- en regelgeving kunnen interpreteren en toepassen
 • Projectmanagemen
 • Nieuwsgierig en pro-actief
 • Ervaring in een leidinggevende functie is essentieel
 • Ervaring op het vlak van sociale actie

Diploma :

 • Master/licentiaat (sociale / juridische oriëntatie)

Aanbod

 • Contract :

  • Voltijds contract onbepaalde duur, verloning niveau A4 (lokale besturen), tweetaligheidspremie indien SELOR-brevet

   

  • Extra-legale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vergoeding van openbare vervoerkosten, extra-legaal verlof, opleiding, aanvullend pensioen

Solliciteren

Interesse ?

Stuur uw sollicitatiebrief + CV ter attentie van mevrouw Chan L

naar OCMW Koekelberg - Personeelsdienst - Rue Fr. Delcoigne, 39, 1081 Koekelberg

of per e-mail: GRH-HR-CPAS-OCMW@koekelberg.brussels