bachelor - medewerker dienst Financiën (m/v/x)

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24069

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Je  zal werken  binnen de dienst Financiën van het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen). Deze dienst is gevestigd in Brussel en bestaat uit Nederlandstalige en Franstalige collega's.

Je plaats van tewerkstelling is Brussel maar je werkt ook van thuis uit (telewerk). Hiervoor wordt het nodige materiaal ter beschikking gesteld.

De dienst Financiën staat in voor het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen, d.w.z. dat hij de inkomsten van het stelsel van de zelfstandigen globaliseert en verdeelt, op basis van de behoeften, over de instellingen die sociale uitkeringen betalen. De dienst staat ook in voor de opvolging van de financiële stromen, voor het beheer van de financiële activa en voor de opmaak en de opvolging van de opdrachtenbegroting.

De dienst Financiën vervult ook diverse ondersteunende taken, zoals de opmaak en de opvolging van de beheersbegroting van het RSVZ, de boekhouding van de instelling, de afsluiting van de rekeningen en de analytische boekhouding.

Jij zal instaan voor volgende taken:

• de dagelijkse opvolging van financiële stromen (onderzoek en planning van de dagelijkse ontvangsten en uitgaven met behulp van tabellen en opmaak van rapporten - hiervoor werk je vaak met Excel)

• de behandeling van rekeninguittreksels ( controle, boeking, opmaak van statistieken en van tabellen, ...)

• de voorbereiding en de controle van betalingsdossiers in het online betaalplatform ISABEL 6

• de administratieve opvolging van de beleggingen van de financiële middelen van het RSVZ (o.a. obligatieportefeuilles)

• de behandeling van de trimestriële aangiftes van de sociale verzekeringsfondsen ( controle, boeking, opmaak van statistieken en van periodieke rapporten)

• allerhande controleopdrachten

Werkgever

Het RSVZ is een dynamische en mensgerichte openbare instelling van sociale zekerheid, die actief en in samenwerking met de zelfstandigenorganisaties bijdraagt tot het sociaal en economisch welzijn van de zelfstandige ondernemers door hun sociaal statuut te beschermen en door de nadruk te leggen op het belang van hun sociale bescherming.

Het RSVZ:

-     waakt over de naleving van de verzekeringsplicht, rekening houdend met de nationale en internationale context;

-     berekent en kent de pensioenen van de zelfstandige ondernemers toe;

-     vervult de inningsopdrachten van de instelling en beheert de Nationale Hulpkas;

-     waarborgt op een efficiënte manier het globaal financieel beheer van het sociaal statuut;

-     neemt deel aan de strijd tegen de fraude en het oneigenlijk gebruik van het sociaal statuut;

-     verzamelt en beheert de gegevens m.b.t. de zelfstandige ondernemers en vennootschappen;

-     informeert doelgericht en communiceert op een heldere manier;

-     beantwoordt aan nieuwe verwachtingen van zijn stakeholders, voornamelijk door studies, initiatieven en voorstellen;

-     begeleidt het Algemeen Beheerscomité, neemt deel aan zijn activiteiten en staat in voor zijn secretariaat;

-     onderzoekt en behandelt de aanvragen tot vrijstelling van bijdragen;

-     voert externe audits uit bij de socialeverzekeringsfondsen.

 

Naast een betrouwbare dienstverlener, is het RSVZ een kennis- en expertisecentrum voor de sociale bescherming van de zelfstandige ondernemers. Zijn medewerkers vormen de brug naar de zelfstandige ondernemers, de vennootschappen, de socialeverzekeringsfondsen en andere partners.

De dienst Financiën (FIN) staat in voor het beheer van de begroting en voor het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen, d.w.z. dat hij de inkomsten van het stelsel globaliseert en verdeelt, op basis van de behoeften, over de instellingen die sociale uitkeringen betalen.

Daarnaast vervult FIN tevens diverse ondersteunende taken, zoals de opstelling en de opvolging van de beheersbegroting en van de begroting van de Nationale Hulpkas. Hij beheert de boekhouding van het RSVZ.

 

Er is 1 vacature bij de dienst FIN.

http://www.rsvz.be

Competenties

 

Voorwaarden om te solliciteren: Je komt in aanmerking voor een startbaan (je bent jonger dan 26 jaar gedurende het hele contract) en je hebt een bachelordiploma . 

Pas afgestudeerden kunnen ook solliciteren. Ervaring is niet vereist.

Gedragsgerichte competenties
• Je analyseert gegevens gericht en je beoordeelt informatie kritisch.
• Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de
oplossing van conflicten tussen collega's.
• Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden ,
hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
• Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu
nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 • Je werkt graag met cijfers
 • Je kan goed overweg met excel of bent bereid je hierin te verdiepen

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Verder ben je nauwkeurig en stipt.

Aanbod

Je wordt aangeworven met een startbaanovereenkomst (voor jongeren onder 26 jaar) als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal (B1). Je krijgt een contract van 1 jaar maar er is een mogelijkheid tot verlenging als alles goed verloopt.

Loonschaal B1

Bijkomende voordelen:

• resultaatsgerichte arbeidscultuur (autonomie en verantwoordelijkheid)

• flexibiliteit (telewerk, glijdende werkuren in een 38-uren week)

• uitgebreid opleidingsaanbod
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding
• 26 verlofdagen per jaar + mogelijkheid om 6 recupdagen op te bouwen

 

Procedure

Na de cv-screening volgt een telefonische screening.

Na een positieve telefonische screening word je uitgenodigd voor een gesprek.

Solliciteren

Kandidaten dienen hun cv en sollicitatiebrief, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma (niveau Bachelor) te richten aan de dienst HRM: Mailbox-HRM@rsvz-inasti.fgov.be.

Vermeld dat je solliciteert voor 'medewerker dienst FIN'.

http://www.rsvz.be

Extra info

Het RSVZ voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Anne Vanderstappen
  In vorige jobs botste ik soms op overheidszaken waarvan ik dacht met mijn ideeën een verschil te kunnen maken. Waarom dan niet proberen?
  Anne Vanderstappen
  Administrateur-generaal
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Anne Vanderstappen
 • Portret Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
  Ik hou van het dynamisme en de sociale contacten met mijn collega's.
  Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
 • Portret Tania Van Damme
  Elke dag is anders en ik verveel me geen moment.
  Tania Van Damme
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Tania Van Damme
 • Portret Valérie Lauwereys
  Als je op zoek bent naar een job die uitdagend genoeg is én die je toch toestaat om een perfect evenwicht te hebben met je privéleven, dan moet je niet twijfelen.
  Valérie Lauwereys
  Sociaal controleur
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Valérie Lauwereys
 • Portret Natalie Sacré
  Hoofdzakelijk heb ik contact met de mensen via telefoon of per mail, maar ik ontmoet ook mensen die een afspraak willen.
  Natalie Sacré
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Natalie Sacré
 • Portret GJ Debusschere
  Ik ben blij een tandwiel te zijn in die grote machine die ons land tijdens de pandemie mee draaiende heeft gehouden.
  Gertjan Debusschere
  Dossierbeheerders
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Gertjan Debusschere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik vind vooral de afwisseling in mijn administratieve taken het leukst.
  Tom Sap
  Administratief deskundige
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Tom Sap
 • Portret Sergio Checchi
  Ik werk bijna 19 jaar bij het RSVZ, en blijf steeds nieuwe zaken bijleren.
  Sergio Checchi
  System Administrator
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Sergio Checchi