Projectmedewerker - STARTBAANOVEREENKOMST (m/v/x)

FOD Justitie
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24075

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De projectmedewerkers worden ingeschakeld in één of meerdere projecten in uiteenlopende diensten van DG EPI en dragen een (deel-)verantwoordelijkheid voor deze projecten. Ze werken intensief samen in het projectteam en met de PMO (Project Management Officer), klant en/of projectsponsor om de resultaten te doen aansluiten op de reële behoeften.

 

 • Je beheert en plant de aan jou toegewezen projecten (of een deel ervan) en dit in nauwe samenwerking met andere betrokken personen/projectmedewerkers.
 • Je staat in voor de administratie (opmaak verslagen, opmaak businesscase, aanvullen dashboard,…), de operationele coördinatie en de planning van de uitvoering van de projecten (of een deel ervan), in overeenstemming met de specificaties en gedetailleerde richtlijnen.
 • Je signaleert proactief en tijdig moeilijkheden en vertragingen van de aan jou toegewezen projecten en draagt bij tot mogelijke oplossingen.
 • Je ondersteunt bij de opmaak en implementatie van het change management van de projecten (indien van toepassing).
 • Je analyseert processen en gegevens uit verschillende bronnen, in functie van de doelstellingen die moeten worden behaald.
 • Je bent contactpersoon voor de aan jou toegekende projecten (of voor een deel ervan).
 • Je geeft technisch advies in een specifiek kennisdomein.
 • Je verwerft gespecialiseerde kennis, houdt je kennis up-to-date en breidt ze uit op basis van de huidige evoluties in het eigen vakgebied.
 • Je ondersteunt de operationele en administratieve activiteiten van de cel waarin je werkt (beantwoorden parlementaire vragen, opmaken verslagen,…).
 • Je rapporteert over de voortgang van de projecten (voortgangspercentages, KPI’s, KSF) aan de PMO, je diensthoofd, de sponsor, het managementteam, de diensten van de voorzitter en de beleidscel.

Werkgever

Er is 1 vacante betrekking binnen de directie Strategische Ondersteuning van het DG EPI.

Opdracht: 

De opdracht van de directie Strategische Ondersteuning bestaat in het volgende:

 • ondersteunen, informeren en begeleiden van het management bij de uitoefening van zijn beheersopdracht;
 • adviseren en ondersteunen van de DG en het management bij het uitvoeren van de strategie van de FOD, de ontwikkeling van het penitentiair beleid en het projectbeheer;
 • adviseren, helpen, begeleiden en ondersteunen van het management en/of het terrein bij het beheer van de werkprocessen;
 • adviseren en ondersteunen van het management bij de implementatie van een intern controle- en risicobeheersysteem;
 • de ontwikkeling, het opstellen en de tenuitvoerlegging van zijn strategische en operationele communicatie;
 • de research en development van het penitentiair beleid, met inbegrip van de (strategische) ondersteuning van het opleidingsbeleid voor de personeelsleden van het gevangeniswezen, overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel.

De doelstellingen worden nagestreefd door:

 • de opvolging van projecten, de ondersteuning en het beheer van procesmanagement en de coördinatie rond interne controle;
 • de strategische en operationele interne communicatie;
 • het beheer van parlementaire vragen en klachtenbeheer op centraal niveau;
 • de coördinatie van de implementatie van de AVG.

De FOD Justitie biedt zijn 27 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Elke dag engageren we ons voor een rechtvaardige samenleving.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op het uitwisselen van kennis, het ontplooien van talenten en het verzilveren van ideeën, om samen aldus onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met haar tijd en die rekening houdt met de veranderingen binnen de samenleving.

Competenties

Leeftijd

Deze functie wordt uitgeoefend in het kader van een startbaanovereenkomst. Een startbaanovereenkomst (of Rosetta-contract) is een contract van bepaalde duur dat jongeren onder de 26 jaar de mogelijkheid biedt beroepservaring op te doen.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum

 • Diploma hoger onderwijs van het lange type 
 • Masterdiploma

Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent voor het behalen van deze diploma’s.                                

Gedragsgerichte competenties 

 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op transparante, integere en objectieve wijze; je levert hun een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

Een goede motivatie is evenzeer belangrijk. 

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore (x2).

Troeven

 • Je hebt een goede kennis van projectbeheer.
 • Ervaring in projectmanagement is een troef, meer bepaald voor onderstaande taken:
  - projectbeheer en -planning;
  - projectplanning en -coördinatie:
  - toepassen van projectmethodologie.
 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke informaticatoepassingen.
 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terechtkomt, is de kennis van de tweede landstaal een troef.

Aanbod

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (startbaanovereenkomst tem 30/06/2023 met mogelijkheid tot verlenging) met de bijhorende weddeschaal A1. 

Voordelen:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
 • uitgebreid opleidingsaanbod;
 • telewerk;
 • tegemoetkoming in de hospitalisatieverzekering; 
 • glijdende werkuren in een 38-urenweek;
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (gratis);
 • Fed+-kaart: interessante aanbiedingen en voordelen;
 • bedrijfsrestaurant;
 • mogelijkheid om overuren te recupereren;
 • 26 dagen verlof (3 extra feestdagen en 2 brugdagen);
 • verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar;
 • fietsvergoeding;
 • allerlei sociale voordelen; 
 • kinderopvang (in juli en augustus). 

Ontdek alle informatie (salaris, extra premies en toelagen, ...) en voordelen in verband met werken bij de federale overheid op Werken bij de overheid | BOSA (belgium.be) het portaal van het federale personeel.

Procedure

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Kandidaten van wie het profiel het meest aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 60 min.)

Er worden interviews georganiseerd vanaf het moment dat er geschikte kandidaturen zijn. 

Tijdens het interview wordt geëvalueerd of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Je krijgt ook vragen met betrekking tot je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv wordt gebruikt als aanvullende informatie voor het interview.

Om te slagen moet je ten minste 50 punten op 100 behalen.

De procedure wordt afgesloten zodra de geschikte kandidaat is gevonden.

Solliciteren

Lijkt deze functie iets voor jou?

Zend dan je cv en motivatiebrief naar ils.milis@just.fgov.be. Vermeld “projectmedewerker” in het onderwerp van je mail.

Zorg ervoor dat je kandidatuur de volgende punten bevat:

 • je cv en een motivatiebrief; 
 • je geboortedatum;
 • de correcte vermelding in het onderwerp;
 • de juiste contactpersoon.

Indien je kandidatuur niet volledig is, wordt ze niet in aanmerking genomen.

Extra info

De FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert. 

Heeft u een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kunt u een aangepaste selectieprocedure aanvragen. Neem contact op met ons, op het moment dat u solliciteert.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana