Specialist – Brussel (m/v/x)

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24099

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Heb je een bachelordiploma en heb je interesse in sociaal recht? Ben je analytisch aangelegd en op zoek naar een job met maatschappelijke waarde waarin je jezelf verder kan ontwikkelen? Dan is de RVA op zoek naar JOU!  

Wat kan je verwachten?

Heb je geen voorkennis? Geen nood, je krijgt een uitgebreide opleiding op de werkvloer.

Als specialist bij de directie Interne Controle en Procesbeheer krijg je een uitgebreid takenpakket. Je analyseert de kwaliteit van de dossiers en je meldt opgespoorde problemen aan hiërarchische meerderen. Je bereidt, onder begeleiding van je leidinggevende, een opdracht voor door informatie (over de organisatie, reglementering, werkprocessen) op te vragen en te analyseren. Je volgt de technische en reglementaire evoluties op binnen één of meerdere processen om te beschikken over de nodige expertise. Aan je hiërarchische meerderen formuleer je advies over de correcte en uniforme toepassing van de reglementering, de werkprocessen en over de boordtabellen die je analyseert.

Je ondersteunt de procescoördinatoren bij de coördinatie van één van de volgende backoffice-processen (Vergoedbaarheid of Controle), informeert leidinggevende ambtenaren en neemt deel aan netwerkvergaderingen, waarvan je ook het verslag opmaakt.

Je draagt bij aan de uniformisering van de werkwijzen en procedures van de 16 entiteiten. Je brengt bezoeken aan de kantoren om ondersteuning te bieden bij de implementatie van efficiënte en uniforme werkwijzen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de entiteiten die vragen hebben over de proceswerking van Controle en Vergoedbaarheid. Je draagt bij aan de procescoördinatie door de entiteiten in contact te stellen met de bevoegde directies, samenwerking tussen de entiteiten te stimuleren en goede praktijken nationaal te delen. Je bouwt een netwerk uit, zowel in de processen van de werkloosheidsbureaus en-, de supportdiensten van het hoofdbestuur als bij de partners.

Nadat je de nodige opleiding hebt gekregen, ondersteun je collega's door informatie en opleidingen te geven en door documentatie (bijv. procedurefiches) op te stellen. Je houdt je expertise op peil door 1 dag per week dossiers te behandelen van het proces waarvoor je werd aangeworven (Vergoedbaarheid of Controle). Afhankelijk van de taken die je worden toegewezen, kan er een opleiding voorzien worden in een entiteit.

Je zal een beperkt percentage van je arbeidstijd tewerkgesteld worden in een entiteit voor het uitvoeren van terreinwerk.

Werkgever

Waar kom je terecht?

De directie Interne Controle en Procesbeheer heeft als missie het detecteren, prioriteren, analyseren en beheersen van risico’s inzake: de realisatie van de missie en de strategische en operationele doelstellingen van de RVA; de realisatie van de verbintenissen van de Bestuursovereenkomst en doelstellingen boordtabellen; de kwaliteit van de toepassing van de reglementering en het naleven van de procedures.

Afhankelijk van je interesse en de noden van de organisatie zal je terechtkomen in één van onderstaande processen:

Vergoedbaarheid

Het proces Vergoedbaarheid behandelt de betwiste dossiers. Je stelt het dossier samen van A tot Z door onder andere opzoekingen te doen in verschillende databanken. Je doet verhoren met de betrokkene omtrent het betwiste dossier en stelt op basis hiervan een verklaring op. Na het verzamelen van alle mogelijke bewijsstukken en gegevens, neem je een beslissing over het dossier.

Controle

Het proces Controle staat in voor de preventie en controle op sociale fraude. Binnen de administratieve cel behandel je fraudedossiers en bied je administratieve ondersteuning aan de sociaal inspecteurs bij het vooronderzoek van verschillende dossiers. Je verschaft ook informatie aan werknemers en werkgevers om sociale fraude preventief te bestrijden.

Bezoek zeker onze website (Welkom | De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (rva.be)) en onze getuigenissen (Getuigenissen (video) (rva.be)) voor meer informatie over onze activiteiten.

Over de RVA

De Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening is één van de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) en past de stelsels van de werkloosheidsverzekering en-, loopbaanonderbreking en-, tijdskrediet toe. We zetten in op preventie, vergoeding, (her)inschakeling, de verzoening van het privé- en beroepsleven, informatie en controle. De RVA hecht veel aandacht aan welzijn en inclusie op het werk. Met trots mochten we in 2022 de Best Practice Award in de wacht slepen voor onze sensibiliseringscampagne rond inclusie.

 

https://www.rva.be/nl

Competenties

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een bachelordiploma en bent jonger dan 26 jaar (voorwaarde om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst).  
 • Je signaleert problemen en ziet verbanden tussen gegevens.
 • Je deelt complexe problemen op in onderdelen en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden.
 • Je redeneert logisch en op basis daarvan trek je conclusies en kan je de consequenties inschatten.
 • Je bent een teamspeler en hecht belang aan een goede sfeer en samenwerking.
 • Je vindt zelfontplooiing belangrijk en bent in staat om doelstellingen te behalen.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Pluspunt: je kan werken met de gebruikelijke toepassingen van Microsoft Office (Word, PowerPoint, Outlook).
 • Pluspunt: je hebt een geavanceerde kennis van Excel (o.a. werken met formules en draaitabellen, opmaak van grafieken.
 • Pluspunt: je hebt een goede kennis van het Frans, gezien je werkt in een tweetalige werkomgeving.

Bij een goede motivatie heb je een streepje voor!

Aanbod

Wat bieden we je aan?

Je krijgt een contract van onbepaalde duur - 38u per week - via startbaanovereenkomst. Je minimumloon is 2856,54 euro bruto per maand (geïndexeerd). Eventuele vorige relevante werkervaring wordt gevaloriseerd. 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen: 

 • Goede balans tussen werk en privé 
  • Wil je nog op tijd zijn op je training in de week? Je kan tot 3 dagen telewerken per week.  
  • Wil je er even tussenuit trekken? Dankzij je 38 vakantiedagen kan je je batterij weer opladen. 
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden 
  • Ben je ambitieus en leergierig? Je kan kiezen uit een waaier aan opleidingen om jezelf verder te ontplooien.  
 • Aandacht voor jouw welzijn op en naast het werk 
  • Leer je collega’s beter kennen dankzij verschillende teambuildings. 
  • Nood aan een goede babbel? Onze vertrouwenspersonen en sociaal-consulenten zijn er om je te helpen. 
 • Financiële voordelen 
  • Laat jij de auto graag staan voor je fiets? Je geniet van een fietsvergoeding bij je woon-werkverplaatsing.  
  • Kom gratis met de trein naar je werk en verlaag zo ook meteen je ecologische voetafdruk. 

Ontdek nog veel meer op onze voordelenpagina

Solliciteren

Herken je jezelf in deze job? Sta je te popelen om te beginnen? Solliciteer dan door je CV, motivatiebrief en een kopie van je diploma op te sturen naar het volgende mailadres: jobs.hrm@rva.be. Vermeld in de titel van je mail dat je solliciteert voor de functie van Specialist Brussel.

Indien je gebruik wenst te maken van redelijke aanpassingen voor deze selectie, dan kan je dit aangeven bij je sollicitatie.

https://www.rva.be/vacatures/vacatures

Extra info

De RVA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert. Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Xena
  Ik voel dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de sociale zekerheid van dit land.
  Xena
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Xena
 • Portret Semih
  Dankzij de flexibele werkuren kan ik mijn work-life balans perfect in evenwicht houden.
  Semih
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Semih
 • Portret Katrien
  De grootste troef van mijn job bij de RVA is dat je kan proeven van verschillende onderwerpen waardoor je job heel gevarieerd is. Je krijgt tal van opleidingen en kan zelfstandig aan dossiers werken met de ondersteuning van je collega’s of teamchef.
  Katrien
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Katrien
 • Portret Audrey
  Ik ben iemand die moet bewegen! 8 uur achter mijn pc zitten is niets voor mij.
  Audrey
  Sociaal inspecteur
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Audrey
 • Het maakt me trots om te zien dat mijn team effectief samenwerkt en bijdraagt aan het handhaven van de integriteit van het socialezekerheidsstelsel.
  Zahra
  Teamcoach op de controledienst
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Zahra
 • Portret Robin
  Elk project dat ik uitvoer is een manier om mijn land digitaal te helpen verbeteren.
  Robin Louis
  Webontwikkelaar
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Robin Louis
 • Ons werk is belangrijk voor de burger.
  Faten
  Experte communicatie
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Faten