Medewerker Callcenter Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24100

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

C

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet: Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar om te kunnen deelnemen aan deze procedure.

Ben je vlot in de omgang, werk je gestructureerd en wil je graag post verwerken en versturen? Dan is onze functie als medewerker callcenter misschien wel iets voor jou!

Onder andere, naar aanleiding van de komende verkiezingen zijn wij op zoek naar een collega om onze dienst te versterken.

 • Je beheert de contacten die via telefonische en elektronische weg binnenkomen.
 • Je ontvangt en verwerkt inkomende en uitgaande post en dossiers.
 • Je haalt interne en externe post op en verstuurt deze.
 • Je verstuurt interne nota's.

Daarnaast werk je ook mee aan onderstaande projecten:

 • Het standaardiseren van de procedures. We streven ernaar om duidelijke en gestructureerde documentaties over de procedures op te stellen en bij te houden.
 • Het inzetten op meer en meer paperless werken. We stellen als dienst alles in het werk om het gebruik van papier te beperken. Jij kan jouw steentje bijdragen tot een papierloos beleid.
 • Papierloos werken, brengt logischerwijs meer elektronisch beheer van documenten met zich mee. 

Meer info over de jobinhoud?

Franky Vereeken

Diensthoofd P&O, B&B en Facility

Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken

E-mail: Franky.Vereeken@rrn.fgov.be 

Werkgever

ALGEMENE DIRECTIE IDENTITEIT EN BURGERZAKEN

De cel callcenter, telefonie heeft, zoals de naam al aangeeft, als taak om de papieren documenten, de e-mails en de telefonische contacten met klanten te beheren. Deze agendadienst handelt geen dossiers af, maar zorgt voor de registratie ervan, verzekert de interne dispatching en controleert de opvolging. 

De Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (ADIB) waakt over jouw democratische rechten en identiteit als Belgisch burger. Zo organiseren wij verkiezingen, beheren wij het Rijksregister én verdelen en produceren wij identiteitskaarten.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te beschermen. Bij geboorte krijg je als Belg een uniek rijksregisternummer. Jouw bevolkingsgegevens (domicilie, burgerlijke stand, nationaliteit,…) komen dan terecht in het Rijksregister. Wij beslissen wie deze informatie kan raadplegen en wie toegang heeft tot bepaalde bestuursdocumenten.

Dat rijksregisternummer koppelen wij aan de identiteitskaart. Wie een nieuwe eID aanvraagt, zal merken dat die er lichtjes anders uitziet. Niet alleen de buitenkant ziet er anders uit, ook de kaart zelf is vernieuwd. De geperforeerde foto in combinatie met vingerafdrukken maken het nu nog moeilijker om de kaart te vervalsen. Zo beschermen wij jou beter tegen identiteitsfraude.

Tot slot zien wij toe op de correcte naleving van de taalwetgeving in bestuurszaken en behoort ook het protocol tot ons takenpakket. Wij organiseren grote nationale events zoals staatsbegrafenissen en de 21 juli-vieringen.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Ontwikkelingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/

Competenties

Deelnemingsvoorwaarden

1. Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs. 

2. Er is geen ervaring vereist. 

3. Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosettamag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, wil en ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is zeer belangrijk.

Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Pluspunten:

 • Je hebt een goede praktische kennis van de tweede landstaal. 
 • Je hebt kennis van de meest courante informaticatoepassingen zoals MS Office.
 • Je bent vlot in de omgang en leggen van sociale contacten.

Aanbod

Je wordt aangeworven onder startbaanovereenkomst als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.  

Je krijgt een contract van bepaalde duur. Opgelet! De startbaanovereenkomst duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot –ten laatste – het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Loon

Je minimumloon bedraagt 29.117,53 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, exclusief wettelijke toeslagen).

Andere Voordelen

 • Vaste werkuren in 38-uren week; om ervoor te zorgen dat de cel beschikbaar is tijdens de uren waarop het telefoniesysteem klanten ernaar doorverbindt, zorg je er samen met collega's voor, door een planning op te stellen dat de dienst bereikbaar is tussen 8u30 en 16u30.
 • Mogelijkheid tot thuiswerk
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen jaarlijks verlof + 12 recuperatiedagen
 • Compensatieverlof voor brugdagen en gepresteerde feestdagen
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Je profiteert van elektronische maaltijdcheques ter waarde van 6 EUR per dag, berekend op basis van het aantal diensturen.

Procedure

De procedure bestaat uit een gesprek met enkele verantwoordelijken van de betrokken dienst.

Het interview evalueert of je competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie en beeld van de functie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Het interview zal plaatsvinden bij de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (Koloniënstraat 11, 1000 Brussel)

Je cv en motivatiebrief die je via mail stuurt worden gebruikt voor een voorafgaandelijke screening en als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 8 maart 2024.

Stuur je cv, motivatiebrief, een kopie van je ID en een kopie van je diploma naar de Dienst Planning & Selectie via Jobs.NL@ibz.be

Na een selectie op basis van het ingezonden dossier en rekening houdend met de gevraagde competenties, worden de beste kandidaten weerhouden voor een interview. De aandacht zal hierbij gaan naar het meest gepaste profiel voor de functie. Na evaluatie van je kandidatuur zal je worden uitgenodigd voor een interview. Tijdens het interview worden zowel je motivatie als de vereiste competenties geëvalueerd.

Je kan niet solliciteren via de website van werkenvoor.be (gebruik dus niet de knop 'solliciteren').

 

Extra info

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo