Verpleegkundige voor regio Vlaanderen en Brussel (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC24178

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

2000 Antwerpen

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Inhoud

Je inventariseert de medische klachten tijdens de intakes van de bewoners, je geeft de patiëntende voorgeschreven behandelingen en voert de nodige medische zorgen uit.

Je staat in voor het opstellen, opvolgen en aanvullen van medische dossiers en behandelt medische facturen.

Je verleent eerste hulp bij ongevallen, je organiseert de vorming voor bewoners en personeel in het kader van preventie.

Je maakt afspraken met externe zorgverstrekkers en houdt zorgvuldig de medische agenda bij.

Je assisteert consultaties door huisartsen of externe organisaties, zoals Kind en Gezin of psychosociale dienstverlening, je stelt je expertise ter beschikking bij interne en externe overlegmomenten.

Je ziet toe op een correcte verdeling en toediening van medicatie, je bent verantwoordelijk voor stockbeheer en bestellen van materiaal.

Je organiseert begeleiding en transport van patiënten. Je overlegt met andere diensten binnen het centrum.

Werkgever

Doel

 Je staat in voor het organiseren en toedienen van medische zorgen onder toezicht van een arts en draagt zo bij aan de gezondheid van de bewoners, met aandacht voor de specificiteit en diversiteit van de doelgroep.

Context

Het opvangcentrum vangt verzoekers op met de hulp van een team van personeelsleden.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van het centrum: sociaal werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden. Als verpleegkundige werk je binnen de medische dienst (meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be).

http://www.fedasil.be

Competenties

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 Diploma en ervaring

 Je hebt een bachelor-/graduaatsdiploma of brevet in de verpleegkunde (of verloskunde).

Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid en liet je diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin je wil werken.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als verpleegkundige in een instelling of ziekenhuis.

Technische competenties

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

Je hebt kennis van een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond.

Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel…

 Generieke competenties

INFORMATIE ANALYSEREN: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

PROBLEMEN OPLOSSEN: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing.

OBJECTEVEN HALEN: Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

ONDERSTEUNEN VANUIT EXPERTISE: Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen, je spreekt Frans in geval van vacature in Brussel.

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur

Categorie A: Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

Plaats van tewerkstelling

Fedasil heeft opvancentra in alle provincies, adressen vind je op www.fedasil.be.

 Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het maandsalaris bedraagt bruto tussen € 2.857 en €4186 (startsalaris op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag varieert in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.bosa.belgium.be.

 Voordelen

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Procedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectiebestaat uit een schriftelijke test en een gesprek en zal plaatsvinden. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer axel.vannoten@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Solliciteren

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 05/05/24.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we competenties en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be.

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Bosa. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen we een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

http://www.fedasil.be

Extra info

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.