Administratief assistent voor de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (STARTBAANOVEREENKOMST) (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24180

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

C

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet: Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar om te kunnen deelnemen aan deze procedure.

Ben je een administratief talent en wil je graag jouw competenties in dienst stellen van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie? Dan ben jij de geknipte persoon voor de functie!

Er zijn verschillende vacante functies bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Algemene Directie Veiligheid en Preventie:

1. Als administratief medewerker:

 • Je behandelt inkomende en uitgaande briefwisseling;
 • Je beantwoordt eenvoudige vragen van interne en externe klanten. Bij complexere vragen verwijs je klanten door naar de juiste persoon;
 • Je verzamelt documenten en zorgt ervoor dat deze op een toegankelijke manier worden gearchiveerd;
 • Je codeert en interpreteert gegevens, werkt gegevensbestanden bij en zorgt voor de kwaliteit van de gegevens;
 • Je werkt de database bij en rapporteert eventuele problemen;
 • Je speelt een actieve rol in het digitaliserings- en automatiseringsproces van de Algemene Directie;
 • Je neemt deel aan de voorbereiding van evenementen die door de Algemene Directie worden georganiseerd;
 • Je zorgt ervoor dat elk lid van de Algemene Directie beschikt over de uitrusting die nodig is voor de uitvoering van zijn taken. Je bent  verantwoordelijk voor het bestellen, ontvangen en verdelen van klein materiaal.

2. Als administratief medewerker in het team subsidies:

 • Als controleur sta je in voor de opvolging en de controle van de subsidies die zijn toegewezen aan de lokale overheden in het kader van de actieplannen inzake veiligheid en preventie.
 • Je voert een nauwkeurige controle uit van de bewijsstukken die door de lokale overheden zijn ingediend om het gebruik van de toegekende subsidies te rechtvaardigen in overeenstemming met de regels en richtlijnen van de dienst;
 • Je voert, indien nodig, bijkomend onderzoek uit (verzoek om bijkomende informatie, verduidelijking van bepaalde elementen, specifieke documenten, etc.);
 • Je stelt een beslissing voor met betrekking tot de uitgevoerde conformiteitscontrole: het dossier van de gemeente aanvaarden of weigeren (verzoek om bijkomende verantwoording);
 • Je stelt de beslissing op die door de hiërarchie wordt genomen met betrekking tot de verwerking van de conformiteitscontrole;
 • Je zorgt ervoor dat de dossiers voortdurend worden bijgewerkt;
 • Je voert gegevens in en je werkt tabellen met subsidiedata bij;
 • Als contactpersoon ben je de schakel tussen het lokaal niveau (steden en gemeenten) en de ADVP, en heb je een ondersteunende rol.
 • Antwoorden op mails en vragen van derden, lokale overheden en andere administraties;
 • Verzamelen van de elementen van complexe dossiers om, op basis hiervan, een gemotiveerd en weloverwogen advies te kunnen uitbrengen;
 • Zich beschikbaar tonen om in eerste instantie specifieke vragen van collega's en andere leden van de Directie te beantwoorden.

Werkgever

Er zijn 5 vacante plaatsen bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie:

De hoofdtaak van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie is bijdragen tot het bevorderen van de veiligheid van de burgers, voornamelijk op drie manieren:

 • Door intensief samen te werken met tal van partners
 • Door toezicht te houden op de correcte naleving van een aantal specifieke wetten en in geval van inbreuken sancties
 • Door maximaal in te zetten op preventie en burgers aan te sporen om ook zelf initiatieven te nemen voor meer veiligheid

De FOD Binnenlandse Zaken staat centraal in het leven van de burger.
Ons motto: "uw veiligheid, ons beroep".

https://www.besafe.be/nl

Competenties

1. Je hebt een diploma secundair onderwijs.

2. Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

3. Competenties

 • Je bent klantgericht.
 • Je kan goed in team werken.
 • Je kan resultaten bereiken.
 • Je kan goed mondeling communiceren.

Opgelet! Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van de tweede landstaal.
 • Je hebt kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Outlook en internet).

Aanbod

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • maaltijdcheques
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 dagen recup

Procedure

Stap 1: We screenen je diploma.

Stap 2: Je neemt het interview af bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie

De procedure bestaat uit een gesprek met enkele verantwoordelijken van de betrokken dienst.

Het interview evalueert of je competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie en beeld van de functie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Het interview zal plaatsvinden bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (Handelsstraat 96, 1040 Brussel)

Je cv en motivatiebrief die je via mail stuurt worden gebruikt voor een voorafgaandelijke screening en als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 24 april 2024.

Stuur je cv, motivatiebrief, een kopie van je ID en een kopie van je diploma naar de Dienst Planning & Selectie via Jobs.NL@ibz.be

Na een selectie op basis van het ingezonden dossier en rekening houdend met de gevraagde competenties, worden de beste kandidaten weerhouden voor een interview. De aandacht zal hierbij gaan naar het meest gepaste profiel voor de functie. Na evaluatie van je kandidatuur zal je worden uitgenodigd voor een interview. Tijdens het interview worden zowel je motivatie als de vereiste competenties geëvalueerd.

Je kan niet solliciteren via de website van werkenvoor.be (gebruik dus niet de knop 'solliciteren').

Extra info

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo