Adjunct-directeur HR/ Change Manager Hard HR (m/v/x)

Gemeente Schaarbeek

Selectiecode

XNC24188

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

ALGEMENE MISSIE:

De Human Resources-afdeling bestaat uit ongeveer vijftig medewerkers verdeeld over drie sleutelafdelingen:

  •       Personeels- en organisatieontwikkeling (Soft HR)
  •       Personeelsbeheer en beloning (Hard HR)
  •       Welzijn op het werk (SIPPT)

Wat activiteiten betreft, zorgt de Human Resources-afdeling voor de administratieve afhandeling van het levenscyclusbeheer van 1450 medewerkers (exclusief onderwijspersoneel).

Onder toezicht van de HR-directeur speelt u een cruciale rol binnen de Human Resources-afdeling in een dubbele functie:

-         Als hoofd van de afdeling Personeelsbeheer en beloning begeleidt en stuurt u een team van 26 medewerkers met diverse profielen aan en draagt u bij aan het beheer van operationele activiteiten. U leidt ook de digitalisering van de afdeling, waarmee u veranderingen aanstuurt.

-         Als lid van de Human Resources-afdeling neemt u deel aan de ontwikkeling van het HR-beleid en de actieplannen die zijn afgestemd op de strategische doelstellingen van de gemeente. U werkt nauw samen met de HR-directeur en het hoofd van de afdeling Personeels- en organisatieontwikkeling om de transformatie van onze afdeling te realiseren.

Uw afdeling bestaat uit drie essentiële diensten:

  •       De loopbaandienst, verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling en opvolging van personeelsdossiers (±10 medewerkers)
  •       De dienst prestaties, die verantwoordelijk is voor de registratie van aanwezigheden, afwezigheden, verlof en registratie van personeel (±6 personen)
  •       De dienst salarissen en pensioenen, belast met de beloning en pensioenen van statutair personeel (±8 personen).

Bent u gepassioneerd door procedures met betrekking tot hard HR? Bent u dynamisch, verantwoordelijk en schrikt u niet terug voor verandering? Dan bent u de persoon die wij zoeken!

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

Rol van Hoofd van de afdeling:

Management:

-         Begeleiden van de 3 serviceverantwoordelijken in hun taken van operationeel management;

-         Coachen van de serviceverantwoordelijken in hun persoonlijke ontwikkeling: individuele ontwikkeling aanmoedigen, feedback geven, welzijn waarborgen, hun vaardigheden in verandermanagement versterken, enz.;

-         Definiëren van de doelstellingen van de teams en begeleiden bij de ontwikkeling van projecten;

-         Zorgen voor naleving van de wetgeving en richtlijnen van de instelling en voor consistentie van processen binnen uw verantwoordelijkheidsgebied;

-         Verzekeren van effectief beheer van alle communicatie die nodig is voor het goede beheer van de afdeling.

Verandermanagement:

-         Het proces van continue verbetering bevorderen en gestructureerd verandering begeleiden binnen de afdeling. Operationele managementtools gebruiken voor de afdeling;

-         Interne projecten binnen de afdeling aansturen, waaronder: modernisering van het HR-informatiesysteem, optimalisatie en digitalisering van processen, versterking van de veelzijdigheid binnen teams, verbetering van de toegankelijkheid van informatie voor alle personeelsleden, enz.

Rol van Adjunct-directeur:

-         Kwaliteit van de dienstverlening van de HR-service aan het gehele personeel waarborgen en controleren;

-         Deelnemen aan de ontwikkeling van het strategisch plan en uitvoering geven aan het HR-transformatieplan;

-         Expertise bieden in strategische HR-projecten en af en toe de rol van projectsponsor op zich nemen: toekomstgerichte personeelsplanning, wijzigingen in reglementen en statuten, enz.;

-         Deelnemen aan het formuleren van voorstellen op het gebied van beloningsbeleid en loopbaanbeheer;

-         Rapporteren over budgetresultaten, controleren en beheren van HR-budgetten met betrekking tot personeel om kosten te beheersen, in samenwerking met de financiële directie en de gemeentelijke ontvanger;

-         Deelnemen aan de ontwikkeling en monitoring van belangrijke indicatoren van de HR-afdeling;

-         Deelnemen aan de uitvoering van de nodige acties voor interne controle;

-         Coördineren van acties en effectieve informatiecirculatie verzekeren.

Werkgever

Werken bij de gemeente Schaarbeek betekent deel uitmaken van een team van 1.450 medewerkers met diverse profielen en functies. Gedreven door een gemeenschappelijke missie en gedeelde waarden gaan we samen dagelijks de uitdaging aan om een kwalitatieve leefomgeving te bieden aan de 133.000 inwoners en een optimale werkomgeving voor onze medewerkers te creëren.

Zin om bij ons te komen werken? Ontdek wie we zijn, wat we doen en wacht niet langer om te solliciteren! Website:  https://jobs.1030.be

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Competenties

PROFIEL:

-         Masterdiploma of gelijkwaardig, bij voorkeur met een focus op management, financiën, recht of human resources.

-         Bewezen ervaring van minimaal 3 jaar op het gebied van personeelsbeheer.

-         Ervaring in het leiden van een team is vereist.

-         Praktische tweetaligheid in het Frans en Nederlands.

-         Ervaring met digitale transformatie van HR is een pluspunt.

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

Technische competenties:

-         Vaardigheden in projectmanagement en/of verandermanagement (ADKAR), bij voorkeur op het gebied van human resources.

-         Praktische kennis van hard HR-procesbeheer.

-         Goede kennis van sociaal recht en administratief recht.

 

Gedragscompetenties:

-         Ontwikkelen van een visie

-         Het werk van medewerkers organiseren

-         Verandering sturen

-         Gericht werken op resultaten

-         Gemakkelijk communiceren, zowel schriftelijk als mondeling

-         Een netwerk opbouwen

-         Actief luisteren

-         Handelen

Aanbod

ONS AANBOD: voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema A5 - Adjunct-directeur

VOORDELEN:

-         Valorisatie van jaren beroepservaring

-         Ter indicatie: bruto maandelijkse (bruto) verloning van 5.239 euro voor 5 jaar ervaring en 6.226 euro voor 15 jaar en 7.185 voor 25 jaar voor een niveau A5 (index van 1/12/2023)

-         Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie (403 euro bruto per maand)

-         Maaltijdcheques (8 EUR)

-         Eindejaarspremie

-         Gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)

-         Tussenkomst in een aanvullend pensioenregime

-         Aandacht voor een goed evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verlofdagen

-         Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering (6 maanden anciënniteit voltooid op 1 januari daaropvolgend)

-         Opleidingsmogelijkheden

-         Thuiswerken (maximaal 2 dagen per week)

Procedure

Na ontvangst van uw sollicitatie zullen we deze doorsturen naar onze externe HR-partner, RH Select, die een eerste selectie zal maken door uw dossierinformatie (CV en motivatiebrief) te beoordelen. De kandidaten die het beste aansluiten bij het gezochte profiel zullen worden uitgenodigd voor schriftelijke en mondelinge proeven. Voor meer informatie: Werken bij de administratie | Schaerbeek (1030.be).

Voor vragen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met mevrouw Françoise LUC, Directeur Human Resources (fluc@1030.be).

Als u andere vragen heeft over het selectieproces, neem dan contact op met mevrouw Patricia CABRERA CORRALES, coördinator van werving en selectie, op het volgende e-mailadres: jobs@1030.be.

Solliciteren

Om te solliciteren, vragen wij u vriendelijk gebruik te maken van ons online sollicitatieformulier op onze website: klik en open de link -> AllynRecrut (1030.be) NL. Zorg ervoor dat u de juiste vacature identificeert aan de hand van de volgende referentiecode (2023-48-RH-GPR-DRH Adj-A5-RAM) en begin uw sollicitatie onderaan de vacature.

Deadline voor de sollicitaties : 19/05/2024

https://jobs.1030.be/allyn_recrut/nl/offreCat

Extra info

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.