Adjunct-directeur technisch & administratief beheer (m/v/x)

Gemeente Schaarbeek

Selectiecode

XNC24205

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

ALGEMENE MISSIE:

De directie Franstalig gemeentelijk onderwijs bestaat uit ongeveer 280 niet-onderwijzend personeelsleden, verdeeld over drie belangrijke departementen:

  •       Technisch en administratief beheer
  •       Pedagogische inspectie
  •       Beheer van het onderwijzend personeel

De directie Franstalig gemeentelijk onderwijs houdt toezicht op het administratief beheer van 23 diverse onderwijsinstellingen (6 basisscholen, 5 kleuterscholen, 5 lagere scholen, 2 gespecialiseerde lagere scholen, 3 middelbare scholen, 1 sociale promotie, 1 muziekacademie) evenals 2 PMS-centra en 1 GOS.

Ons team, bestaande uit bijna 1.300 personen, zet zich in voor kwalitatief onderwijs voor ongeveer 10.000 leerlingen in Schaarbeek.

U wordt Verantwoordelijk voor het departement Technisch en administratief beheer, bestaande uit 3 services:

  •       De Onderhoudsdienst zorgt voor de schoonmaak en hygiëne van de onderwijsinstellingen (± 100 personen). Deze dienst superviseert ook het werk van de conciërges en externe schoonmaakdiensten.
  •       De Logistiek & Begroting dienst beheert de logistiek, openbare aanbestedingen, financiën, financiële stromen en de bezetting van de scholen (± 15 personen).
  •       De Technische en Administratieve Ondersteuningsdienst is verantwoordelijk voor IT-beheer en gebouwenbeveiliging van de scholen, bestelling en levering van maaltijden, betaling van naschoolse opvang, toezicht op schoolsecretariaten en beheer van schoolbussen (± 30 personen).

Als kernlid van het team van de directie Gemeentelijke Franstalige Onderwijs zult u actief deelnemen aan het ontwikkelen van strategische richtlijnen en actieplannen, gebaseerd op de strategische doelstellingen van het masterplan, onder toezicht van uw directeur. U zult het departement Technisch en administratief beheer leiden in het beheer van operationele activiteiten, terwijl u bijdraagt aan een cultuur van voortdurende verbetering en effectief verandermanagement.

De directie Gemeentelijk Franstalig Onderwijs zoekt een gepassioneerde departementshoofd met een interesse in administratief beheer en projectontwikkeling binnen een dynamische en voortdurend veranderende omgeving. Bent u op zoek naar een uitdagende professionele kans binnen een team dat zich inzet voor onderwijsexcellentie? Dan bent u de persoon die wij zoeken!

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

Rol van Hoofd van het departement:

Management:

-        Begeleiden van de dienstverantwoordelijken in hun taken van operationeel management;

-        Coaching van de dienstverantwoordelijken in hun persoonlijke ontwikkeling: aanmoedigen van individuele ontwikkeling (opleidingsplan), feedback geven (evaluatie), welzijn waarborgen, hun vaardigheden in verandermanagement versterken, enz.;

-        Doelstellingen voor de teams vaststellen en hen begeleiden bij projectontwikkeling;

-        Zorgen voor de naleving van de wetgeving en de richtlijnen van de instelling, evenals consistentie van de processen binnen uw verantwoordelijkheidsgebied;

-        Zorgen voor effectieve communicatie in het departementscomité, met de teams en met de hiërarchie, essentieel voor goed departementsbeheer en nuttig voor transversale samenwerking.

Verandermanagement:

-        Diagnose van de werking van de departement stellen, continu verbeteringsproces bevorderen en gestructureerd verandermanagement begeleiden.

Projectmanagement en vakdeskundigheid:

-        Leiden van interne departementsprojecten;

-        Expertise leveren in strategische projecten en indien nodig de rol van projectsponsor op zich nemen.

Rol van Adjunct-directeur.rice:

-        Deelnemen aan de ontwikkeling van het strategisch plan in het departementscomité;

-        In samenwerking met de dienstverantwoordelijken de strategie vertalen naar operationeel plan: strategische notities, rapporten opstellen en de realisatie van doelstellingen controleren;

-        Zorgen voor de conformiteit van de departementsprestaties met de onderwijsdoelstellingen van de directie door nauwe samenwerking met andere departementen.

-        Planning van het vooruitziend beheer van personeel en middelen;

-        Rapporteren over budgetresultaten, budgetten controleren en beheren om kosten te beheersen, in samenwerking met de Financiële directie en de gemeentelijke ontvanger;

-        Deelnemen aan de ontwikkeling en monitoring van belangrijke indicatoren van de directie;

-        Goedkeuren van dossiers en documenten die aan interne en externe controle worden voorgelegd;

-        Coördineren van acties en zorgen voor effectieve informatiecirculatie.

Werkgever

Werken bij de gemeente Schaarbeek betekent deel uitmaken van een team van 1.450 medewerkers met diverse profielen en functies. Gedreven door een gemeenschappelijke missie en gedeelde waarden gaan we samen dagelijks de uitdaging aan om een kwalitatieve leefomgeving te bieden aan de 133.000 inwoners en een optimale werkomgeving voor onze medewerkers te creëren.

Zin om bij ons te komen werken? Ontdek wie we zijn, wat we doen en wacht niet langer om te solliciteren! Website:  https://jobs.1030.be

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

https://jobs.1030.be/allyn_recrut/nl/offreCat/1

Competenties

PROFIEL:

-        Masterdiploma of tweede-cyclusdiploma van universitair onderwijs of gelijkwaardig diploma van niet-universitair hoger onderwijs van lange type.

-        Minimaal 3 jaar werkervaring in functies op niveau A in de publieke sector of equivalent niveau in de private sector, bij voorkeur in administratief beheer.

-        Aantoonbare ervaring in teammanagement.

-        Ervaring in veranderingsbegeleiding is een pluspunt

-        Werktaal: Frans

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

Technische competenties:

-        Kennis van wetgeving met betrekking tot openbare aanbestedingen

-        Kennis van budgettaire aangelegenheden

-        Teammanagementvaardigheden

-        Kennis van sociale wetgeving

-        Vaardigheden in projectmanagement en/of verandermanagement

Gedragscompetenties:

-        Professioneel en integer handelen

-        Zich aanpassen

-        Ontwikkelen van een visie

-        Verandering sturen

-        Beslissen

-        Analyseren

-        Een team leiden

-        Onderhandelen

-        Samenwerken

-        Zich ontwikkelen

Aanbod

ONS AANBOD: voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema A5 - Adjunct-directeur

VOORDELEN:

-        Valorisatie van jaren beroepservaring

-        Ter indicatie: bruto maandelijkse (bruto) verloning van 5.239 euro voor 5 jaar ervaring en 6.226 euro voor 15 jaar en 7.185 voor 25 jaar voor een niveau A5 (index van 1/12/2023)

-        Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie (403 euro bruto per maand)

-        Maaltijdcheques (8 EUR)

-        Eindejaarspremie

-        Gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)

-        Tussenkomst in een aanvullend pensioenregime

-        Aandacht voor een goed evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verlofdagen

-        Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering (6 maanden anciënniteit voltooid op 1 januari daaropvolgend)

-        Opleidingsmogelijkheden

-        Thuiswerken (maximaal 2 dagen per week)

Procedure

Na ontvangst van uw online sollicitatie, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw kandidatuur (CV en motivatiebrief). De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor schriftelijke en/of mondelinge proeven die zal plaatsvinden op 28 en 30 mei. Meer informatie op: Werken bij de administratie | Schaarbeek (1030.be)

Voor eventuele vragen met betrekking tot de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met meneer Richard BUYDTS, Directeur van het Franstalig Gemeentelijk Onderwijs (rbuydts@1030.be) of meneer Philippe MARTIN, Pedagogisch Inspecteur (pmartin@1030.be).

Als u andere vragen heeft over het selectieproces, neem dan contact op met mevrouw Patricia CABRERA CORRALES, coördinator van werving en selectie, op het volgende e-mailadres: jobs@1030.be.

Solliciteren

Om te solliciteren, vragen wij u vriendelijk gebruik te maken van ons online sollicitatieformulier op onze website: klik en open de link -> AllynRecrut (1030.be) NL. Zorg ervoor dat u de juiste vacature identificeert aan de hand van de volgende referentiecode NA5-2024-032-ECF-GTA-Dir Adj en begin uw sollicitatie onderaan de vacature.

Deadline voor de sollicitaties: 22/05/2024

https://jobs.1030.be/allyn_recrut/nl/offreCat

Extra info

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.