Developer Full Stack React / SpringBoot (m/v/x)

Belgische Senaat

Selectiecode

XNC24209

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

U ontwikkelt en onderhoudt React en Next.js toepassingen evenals de Java en SpringBoot API’s.
U werkt nauw samen met de ploeg bij het ontwerp, de ontwikkeling en de uitbating van robuuste toepassingen die kunnen evolueren. U verzorgt hierbij een kwalitatieve gebruikerservaring in overeenstemming met onze vastgelegde standaarden.
U geeft bijzondere aandacht aan de complexiteit van de algoritmes en de optimalisatie van de performantie van de toepassingen om hiermee een maximale efficiëntie te kunnen garanderen en een optimale gebruikerservaring te bieden.
U neemt actief deel aan ons Agile/Scrum proces en gebruikt hierbij JIRA voor projectbeheer.
U verzorgt de continue integratie en ingebruikname (CI/CD) via Docker op Linux omgevingen.
U stelt de technische documentatie op van de Git-projecten in Markdown bestanden en onderhoudt de functionele documentatie in Confluence.
U blijft de nieuwste technologische ontwikkelingen volgen om vernieuwende oplossingen te kunnen voorstellen.
U versterkt de veiligheid van onze toepassingen met toepassing van de beste praktijken rond cybersecurity en met kennis van netwerk programmatie.
U vat de noden van de gebruikers en formaliseert deze met behulp van middelen zoals UML voor de analyse van de gebruikersbehoeften.

Werkgever

De Senaat vormt samen met de Kamer van volksvertegenwoordigers het Belgische federale parlement.

De Senaat oefent grondwetgevende en wetgevende bevoegdheden uit, stelt informatieverslagen op, brengt advies uit over belangenconflicten tussen de diverse parlementaire assemblees van het land, speelt een rol op internationaal vlak, zorgt voor de subsidiariteitstoets en neemt deel aan een aantal benoemingen in hoge rechtscolleges.

De afdeling ICT zorgt voor de algemene informatica-ondersteuning.

http://www.senate.be

Competenties

Bachelor (informatica-opleiding)

Burger van de EU

Een solide ervaring in full stack ontwikkeling met React, Next.js, Java & SprintBoot en een werkervaring in een gelijkaardige functie van minimum 3-5 jaar.

Een goede beheersing van Node.js en van Javascript/Typescript wordt sterk aanbevolen.

Een excellente kennis van SQL en relationele databanken.

In staat om kwaliteitsvolle gebruikersinterfaces, conform aan de gehanteerde standaarden in onze instelling, te creëren. Hierbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan ergonomie en esthetiek.

Beheersing van Linux en Docker evenals de hulpmiddelen Git, Confluence, Jira, JetBrains IDE’s en Bash scripting.,

Een goede kennis van Elasticsearch en het vermogen om zoekfuncties te integreren met en optimaliseren voor onze toepassingen.

Kennis van Gitea of GitHub voor versiebeheer en samenwerking rond de source code.

Kennis gewenst van Android, React Native, MySQL, Min.io, met ervaring in het gebruik van UML voor het vatten en formaliseren van de behoeften.

Sterk in communicatie en documentatie met zin voor initiatief en spontaan gericht op vernieuwing en met oog voor de technologische evoluties.

Kennis van cybersecurity, netwerkprogrammering en Kubernetes wordt sterk aanbevolen.

U heeft grondige kennis van de “micro-services” architecturen, met inbegrip van de typische problematieken zoals communicatie tussen de services, “service discovery”, gecentraliseerde configuratie, en “panne”-bestendigheid van de systemen.

Ervaring met een Agile/SCRUM methodologie.

Kennis van C++, Python, PHP en Laravel is optioneel maar wordt geapprecieerd.

Werkervaring binnen een ploeg die de Agile methodologie ondersteunt en ervaring met de ontwikkeling van toepassingen zijn pluspunten.

U begrijpt Frans (niv. B1) en beheerst technisch Engels (niv. B1)

Aanbod

Contract voor onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding;
Salaris overeenkomstig de barema's;
Uw volledige ervaring in de overheidssector en in de privésector wordt geldelijk gevaloriseerd;
Bedrijfsrestaurant;
Aangename werkomgeving, in Brussel, vlak bij het Centraal station;
Mogelijkheid tot telewerk;
Gunstige verlofregeling;
Forfaitair bedrag voor vervoerskosten en telewerkonkosten;
Fietsvergoeding;
Eindejaarstoelage;
Fitnesszaal met monitor;
Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (hospitalisatieverzekering, schooltoelage kinderen, ...).

Procedure

  • screening van cv's op diploma en pertinente ervaring
  • technische test via online testplatform
  • gesprek van 15 minuten via online testplatform
  • interview HR + ICT in onze kantoren

Solliciteren

We verwachten uw CV ten laatste op 7 juni via ictjobs@senate.be

http://www.senate.be

Extra info

De Senaat voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid en wil daarom een werkomgeving zijn waar eenieder zich volop kan ontwikkelen en zijn of haar talenten en vaardigheden maximaal kan inzetten, ongeacht leeftijd, geslacht, oorsprong, handicap, geloofsovertuiging, politieke mening of seksuele geaardheid.