EEN JURIST - BEMIDDELAAR (m/v/x)

Gemeente Elsene

Selectiecode

XNC24225

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1050 Elsene

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Ben je gepassioneerd door rechtsbijstand en conflictoplossing?

Je kunt deze rollen combineren binnen de dienst Elsene-Preventie. Als lid van ons team zal je begeleiding bieden aan iedereen die op zoek is naar juridisch advies en/of rechtsbijstand, en aan personen die communicatieproblemen ondervinden of geconfronteerd worden met conflicten, die met de hulp van de bemiddelaar een eerlijke en aanvaardbare oplossing willen vinden voor iedereen.

Jouw opdracht

Nadat je aanvragers hebt verwelkomd en hen hebt geïnformeerd over het rechtsbijstands- of bemiddelingskader, bied je hen bijstand en expertise op maat van hun situatie.

Juridische bijstand en advies

 • Je ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot de behandelde dossiers;
 • Je analyseert, interpreteert, vat samen en/of populariseert juridische teksten;
 • Je geeft mensen informatie over hun rechten en plichten, hulp, steunpunten, lokale diensten, enz.
 • Je helpt en ondersteunt mensen om in der minne tot een regeling te komen.

Bemiddeling

 • Je denkt met de betrokkenen na over het nut van bemiddeling;
 • Je verduidelijkt ieders verwachtingen en identificeert het (de) op te lossen probleem (problemen);
 • Je schept de omstandigheden voor dialoog tussen de deelnemers en zorgt ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt;
 • Je creëert een vertrouwenssfeer en waarborgt ieders veiligheid ("non-agressiepact");
 • Je organiseert ontmoetingen, bekijkt mogelijke oplossingen met de betrokkenen en helpt hen de oplossing(en) te kiezen die het best past (passen) bij hun behoeften en belangen.

Indien nodig verwijs je mensen door naar andere, meer gespecialiseerde diensten: psychologische, sociale of juridische bijstand. 

Administratie

 • Je zorgt voor het beheer en de opvolging van administratieve dossiers (correspondentie, juridische adviezen, bemiddelingsovereenkomsten, enz.).

Werkgever

Als lokale dienstverlening aan het publiek zorgt de gemeente Elsene voor het welzijn van haar inwoners en stelt ze alles in het werk om hen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Ze treedt dagelijks op om in collectieve behoeften te voorzien en de levenskwaliteit op haar grondgebied te verbeteren. In deze context leiden een reeks waarden de actie van elk van zijn werknemers: respect, communicatie, teamgeest, rechtvaardigheid, eerlijkheid, vertrouwen, welzijn, zijn en opleiding

 

https://jobs.elsene.be/nl/vacature/102157/une-juriste--mediateur-rice-h-f-x-/

Competenties

 • Je bent houder van een master in de rechten erkend door NARIC-Vlaanderen of de Franse Gemeenschap (voeg een gelijkwaardigheidsattest bij je kandidatuur indien van toepassing);
 • Een opleiding in bemiddeling is een pluspunt;
 • Je bent bekend met de wet- en regelgeving en normen met betrekking tot de activiteiten van de dienst;
 • Sollicitanten met relevante ervaring op het gebied van rechtsbijstand en bemiddeling zullen de voorkeur krijgen;
 • Je bent autonoom, georganiseerd en nauwgezet en je behandelt je dossiers volgens de prioriteiten en binnen de deadlines;
 • Je bent ook een goede luisteraar en je werkt klantgericht en oplossingsgericht;
 • Om netwerking en teamwerk te vergemakkelijken, aarzel je niet om je polyvalent, beschikbaar en flexibel op te stellen;
 • Je bent in staat om met Franstaligen te communiceren: goed mondeling en schriftelijk begrip, goede uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je hebt een taalcertificaat in bestuurszaken (Werkenvoor.be – voorheen Selor) of je bent bereid deze op korte termijn te behalen;
 • Kennis van een andere vreemde taal is een pluspunt;
 • Je kan goed overweg met de gangbare kantoor- en internettoepassingen.

Aanbod

 • Voltijdse contract van onbepaalde duur (37u30/week);
 • Aanvangswedde (zonder anciënniteit) van € 3.976,49 (bruto maandloon); daarbovenop kan een geldelijke valorisatie komen indien je al beroepservaring hebt;
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (€ 278,10 bruto/maand);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van € 8;
 • Ten minste 31 verlofdagen per jaar naar rato van je prestaties;
 • Mogelijkheid om te telewerken (1dag/week)
 • Gratis abonnement (NMBS / MIVB / TEC / DE LIJN);
 • Fietsers-/voetgangerspremie;
 • Bedrijfsrestaurant met democratische prijzen;
 • Uitgebreid opleidingspakket voor nieuwe medewerkers;
 • Voorkeurstarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;
 • Aanvullend pensioenplan voor contractueel personeel (niet-benoemd personeel) - een voordeel gefinancierd door de administratie tijdens je loopbaan.

 

Solliciteren

Solliciteer nu via onze website: jobs.elsene.be

De kandidaatstellingen worden afgesloten op 15/05/2024.

 

https://jobs.elsene.be/nl/vacature/102157/une-juriste--mediateur-rice-h-f-x-/

Extra info

De gemeente Elsene selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.