Solution Architect (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC24230

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Doel

Als Solution architect sta je mee aan het roer van de digitale transformatie van ons applicatielandschap, met als primaire focus de migratie naar microservices van de kernapplicatie van het agentschap. Je bent de brug tussen de conceptuele en de technische implementaties. Zo stel je het Match-IT team in staat om oplossingen op maat te ontwikkelen voor de uitdagingen waarmee het agentschap en haar partners geconfronteerd worden. Jouw technische oplossingen vormen de blauwdruk voor een efficiënter beheer van het opvangnetwerk en een grotere flexibiliteit in het gebruik van de applicatie.

 

Context

Elke dag zorgt het opvangnetwerk voor menswaardige opvang voor meer dan 30 000 verzoekers om internationale bescherming. Bovenop de basishulp (bed, bad, brood) staan Fedasil en de opvangpartners ook in voor de sociale begeleiding van de bewoners.

Fedasil ontwikkelt sinds 2016 in samenwerking met de opvangpartners het softwarepakket Match-IT om belangrijke kernprocessen te stroomlijnen, high level inzicht te krijgen in de doelgroep en operationele realiteit, en de collega’s in het werkveld maximaal te ontlasten van administratieve inefficiëntie. Match-IT ondersteunt alle basisprocessen voor het identificeren van bewoners, het beheren van opvangplaatsen en het ondersteunen van de sociale begeleiding. De uitdaging voor de komende jaren is om de bestaande processen flexibeler, gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken, met nog steeds de focus op administratieve efficiëntie.

 

Inbedding functie in organigram ICT

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

 • Je speelt een sleutelrol in het creëren van nieuwe services en applicaties. Je bent betrokken vanaf de formulering van behoeften tot en met de oplevering van de oplossing.
 • Je beheert hierbij de architectuur van je project(en) van A tot Z, vanaf de vereisten in de business case tot en met de acceptatietesten en oplevering. Je werkt hiervoor samen met de analisten en de Enterprise Architect en staat in voortdurend contact met een groot aantal partners om performante en coherente oplossingen te implementeren die gealigneerd zijn met de prioriteiten van de business.
 • Je definieert, bewaakt en communiceert de architecturale visie en roadmap en zorgt ervoor dat ontwerpen consistent zijn met architectuurprincipes en passen in de algemene, overkoepelende architectuur.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van architectuurmodellen en -documenten.
 • Je geeft je input rond organisatie-kritische processen van strategisch belang.
 • Je levert technische expertise bij de ontwikkeling, operationalisering en verbetering van ICT-processen, -gegevens, -toepassingen en -diensten.
 • Je brengt infrastructuurcomponenten, softwarecomponenten, databases en middleware-lagen in kaart door het uitvoeren van risico-analyses en kwaliteitscontroles.
 • Samen met het team laat je het system design evolueren. Hierbij streef je naar built-in quality en bewaak je de non-functional requirements.
 • Je helpt service- en applicatiemanagers bij het vinden van oplossingen voor complexe problemen.
 • Je speelt een sleutelrol in kennisbeheer en -deling binnen de (project)teams waar jij deel van uit maakt.
 • Je speelt een actieve rol in de implementatie van DevSecOps.en de continuous delivery pipeline.

Werkgever

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang (opvangwet van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

https://www.fedasil.be/nl/node/9162/303634

Competenties

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 Diploma en ervaring

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet de kandidaat houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau en beschikken over relevante professionele ervaring.

Onder relevante professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in minstens twee van de volgende domeinen die samen ten minste 6 jaar bedragen.

 • Het uittekenen van applicatie architecturen;
 • Data en informatie-architectuur
 • Netwerk en/of system architectuur
 • Enterprise architectuur

Technische vaardigheden

Je heb een ruime ervaring met onderstaande technische vaardigheden, of je bent bereid om deze op korte termijn te leren:

 • Java
 • Docker en Kubernetes (OpenShift)
 • Service Oriented Architecture
 • BPMN, UML
 • Agile, Scrum, project management basics
 • Jira, Confluence

Kennis van Spring Boot en React zijn een plus.

 • Je bent in staat om de business requirements te begrijpen en deze om te zetten in solution designs.
 • Je hebt kennis en ervaring met softwareontwikkeling & integratie design patterns.

Troeven

 • Je bent hands-on, analytisch en communicatief (in vlot Nederlands; een goed begrip van Frans en Engels). Je staat eerst altijd stil bij het ‘waarom’ en stelt altijd in vraag of iets logisch of wel de juiste oplossing is

Algemene vaardigheden

 • Je kan effectief communiceren met teamleden met verschillende rollen, gaande van business vertegenwoordigers. tot ontwikkelaars.
 • Je werkt zelfstandig en resultaatgericht.
 • Oraniseren: Proactief zetten van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd.
 • Medewerkers ontwikkelen: Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Objectieven behalen: Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensband met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise.

Aanbod

Aanbod

Type overeenkomst

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week) met clausule in het kader van Europese Financiering (AMIF).

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.

Een administratief uurrooster met vaste en variabele periodes en diensten van 7u36 per dag, van maandag tot en met vrijdag.

 

Loon

Je wordt aangeworven op niveau NA31 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt € 5504  (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

 

Voordelen

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Mogelijkheid tot telewerken.

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Procedure

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attesten indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie 

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden in de week van 03-06-24. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Solliciteren

Solliciteer tegen ten laatste 28-05-24 via www.fedasil.be

Om in overweging genomen te worden, moet jouw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • Een motivatiebrief;
 • Een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen);
 • Een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstelling van NARIC-Vlaanderen.

Taalvereisten

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Bosa. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Bosa (www.werkenvoor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen we een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

https://www.fedasil.be/nl/node/9162/303634

Extra info

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.