EEN BOEKHOUDINGS- EN BEGROTINGSMEDEWERKER (V/M/X) - COD - VOLTIJDS (m/v/x)

OCMW Elsene

Selectiecode

XNC24231

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1050 Elsene

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Het OCMW van Elsene speelt een centrale rol in het sociaal beleid van de Gemeente en staat ten dienste van mensen in armoede. Het Centrum is gevestigd in een dynamische wijk, vlakbij het Flageyplein en de vijvers van Elsene. De intussen bijna 800 medewerkers voeren er een betekenisvolle job uit in een gemoedelijke, flexibele werkomgeving. Zo dragen ze de waarden integriteit, enthousiasme en professionaliteit uit.

Werkgever

Als boekhoudings- en begrotingsmedewerker zorg je voor een optimale organisatie van de boekhoudkundige en begrotingsprocessen en waak je erover dat de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het OCMW worden nageleefd. Onder leiding van de financieel directeur en zijn adjunct werk je nauw samen met je collega's van de boekhoudkundige cel en met de andere cellen (ontvangsten en geschillen) van de financiële directie. Je verleent ondersteuning en advies over het financiële beleid van het OCMW. Je ontwikkelt een visie op boekhoudkundig en budgetbeheer, ontwerpt begrotingsrapporten en zorgt voor een nauwkeurige codering van gegevens.

https://jobs.cpasixelles.brussels/fr/vacature/100458/une-attache-e-comptabilite-et-budget-f-m-x--cdi--temps-plein/

Competenties

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN

 • Je werkt mee aan het opstellen van de begroting, budgetwijzigingen en interne aanpassingen ;
 • Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de maandelijkse budgetbewaking ;
 • Je beantwoordt vragen en adviseert de entiteiten van de organisatie over boekhoudkundig beheer ;
 • Je waarborgt de juistheid van gegevens en procedures en verwijst bij problemen naar jouw hiërarchie ;
 • Je doet suggesties voor het verbeteren van procedures en een optimaal financieel beheer ;
 • Je verstrekt de door de diensten gevraagde boekhoudkundige gegevens ;
 • Je volgt de evolutie van de wetgeving die gevolgen heeft voor de boekhouding van het OCMW ;
 • Je stelt op verzoek van de hiërarchie budgettaire, financiële en boekhoudkundige rapporten op ;
 • Je neemt deel aan interne auditwerkzaamheden ;
 • Je draagt bij aan de werkzaamheden rond het afsluiten van de jaarrekening ;
 • Je werkt mee aan de implementatie van het nieuwe boekhoudpakket (Microsoft Dynamics), in nauwe samenwerking met de hiërarchie.

Profiel

GEDRAGSVAARDIGHEDEN

 • Je hebt zin voor openbare dienstverlening en respecteert de voornaamste principes ervan. Je handelt in overeenstemming met de normen van goed vakmanschap en waakt erover dat het algemeen belang voorrang krijgt boven individuele belangen ;
 • Je werkt samen met anderen om doelen te bereiken. Je deelt de hulpmiddelen en onderneemt actie door ondersteunend en solidair te zijn ;
 • Je stopt energie in je werk en bent vastberaden je doelstellingen te behalen, zonder daarbij aan kwaliteit in te boeten ;
 • Je kunt de verschillende elementen van een situatie identificeren, bestuderen en er kritisch mee omgaan om de context, dynamiek, logische verbanden te begrijpen, licht erop te werpen of zelfs aanbevelingen te doen ;
 • Je streeft voortdurend naar verbetering en beschouwt je werkomgeving als een bevoorrechte plek om te leren en jezelf te ontwikkelen.

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 • Je werkt gemakkelijk met cijfers en financiën, vooral op het gebied van publieke en analytische boekhouding ;
 • Je bent bekwaam in financiële analyse en het opstellen van begrotingsrapporten ;
 • Je bent bekend met boekhoudsoftware ;
 • Je hebt een algemene kennis van overheidsopdrachten en de algemene regelgeving inzake de OCMW-boekhouding ;
 • Je beschikt over een goede schrijfvaardigheid ;
 • Dankzij interne opleidingen kun je snel de tools en software beheersen die gebruikt worden bij het OCMW van Elsene (seachange...).

DELNEMINGSVOORWAARDEN

 • Je bent in het bezit van een Belgisch Masterdiploma Boekhouden of Financiën of Economische Wetenschappen of Management of Openbaar Bestuur of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit waarbij het buitenlandse diploma gelijk wordt gesteld aan het vereiste diploma

of

 • Je bent in het bezit van een Belgisch Bachelordiploma Boekhouding of Economische Wetenschappen of Bedrijfsbeheer (met specialisatie in boekhouding/financiën) of Administratieve Wetenschappen en Openbaar Bestuur of je bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit waarbij het buitenlandse diploma gelijk wordt gesteld aan het vereiste diploma;
 • Je hebt 3 jaar beroepservaring (stages niet meegerekend) in de financiële sector.

TROEVEN

 • Je hebt beroepservaring (stages niet meegerekend) als accountant;
 • Je hebt beroepservaring (stages niet meegerekend) in een soortgelijke functie in de openbare sector;
 • Je hebt een goede kennis van de tweede gewesttaal (art.9§2), je bent in het bezit van een getuigschrift Selor of bent bereid dat te behalen.

Indien er meer dan 15 kandidaten zijn voor deze functie, zullen de troeven beschouwd worden als deelnemingsvoorwaarden. Deze staan in de vacature vermeld in volgorde van belangrijkheid.

Aanbod

 • Een startloon (zonder anciënniteit) van € € 3836,57 (bruto maandloon, schaal A);
 • Maaltijdcheques met een faciale waarde van € 8;
 • De automatische erkenning van anciënniteit in de publieke sector en nuttige anciënniteit in de privésector of als zelfstandige;
 • De mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te genieten (onder voorbehoud van het verkrijgen van het Selor-attest art. 9§2);
 • Opbouw van een aanvullend pensioen (2e pijler);
 • instens 31 verlofdagen per jaar;
 • Voorkeurtarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;
 • Tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten (gratis openbaar vervoer en voetgangers- en fietsvergoeding van € 0,35 per km).

Procedure

INTERESSE ? DE PROCEDURE WORD AFGESLOTEN OP 26/05/24De weerhouden kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een test ter controle van hun beroepskwalificaties.De schriftelijke test vindt plaats op 31/05/2024.Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 14/06/24 of 17/06/2024.Onvolledige of laattijdige kandidaturen worden niet in acht genomen.

Solliciteren

Solliciteer op onze website:https://jobs.cpasixelles.brussels/nl/vacature/100458/une-attache-e-comptabilite-et-budget-f-m-x--cdi--temps-plein/

https://jobs.cpasixelles.brussels/nl/vacature/100458/une-attache-e-comptabilite-et-budget-f-m-x--cdi--temps-plein/

Extra info

Als u een beperking, leerproblemen of ziekte hebt en u wenst enkele redelijke aanpassingen te genieten in het kader van de selectieprocedure, gelieve dat dan in uw sollicitatiebrief te vermelden. Wij zullen u zo goed mogelijk ontvangen.