bachelor - medewerker HRM (Brussel) (m/v/x)

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24232

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Als medewerker van de dienst HRM sta je in voor de administratieve ondersteuning van verschillende HRM-processen. Daarnaast zal je op termijn een deel van de selecties opnemen.

Onder andere volgende taken worden je toevertrouwd:

 ·        Een groot deel van je tijd geef je administratieve ondersteuning bij verschillende HRM-processen (bijv.: evaluatiecycli, are you happy-gesprekken, exit-gesprekken…). Je vult databanken en lijsten aan, je maakt documenten en templates op , … Je beheert samen met de verantwoordelijke de applicatie voor de opvolging van de evaluaties. Je volgt op of alle gesprekken in kader van de evaluatie gevoerd werden en je stuurt rappels als dat niet zo is.

·        Je pleegt intern overleg met je Nederlandstalige en Franstalige collega's over de lopende zaken en biedt daarbij je administratieve hulp.

·        Je werkt mee aan het project functiecartografie.

·        Je werkt je kennis bij over de regelgeving betreffende evaluaties in het openbaar ambt en over selecties bij de federale overheid.  Je volgt daarvoor o.a. de noodzakelijke opleidingen.

·        Je ondersteunt de verantwoordelijken bij het selectieproces van A tot Z op administratief vlak: je maakt selectiedocumenten op, en je archiveert de selectiedossiers.

·        Je begeleidt kandidaten tijdens schriftelijke proeven.

·        Je volgt op termijn een certificeringstraject om samen met de collega's zelf selectiegesprekken in goede banen te kunnen leiden: je zetelt als assessor van de jury of je voert zelf als voorzitter de selectiegesprekken. Je neemt selectietesten af en evalueert de kandidaten. Achteraf schrijf je feedbackverslagen. 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Werkgever

Het RSVZ is een openbare instelling van sociale zekerheid en staat in voor de toepassing en het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Dit houdt o.m. in:
• het controleren van de verplichtingen van zelfstandigen en vennootschappen tegenover het sociaal statuut en aanverwante wetgevingen
• het toekennen van rechten (bijvoorbeeld pensioenen)
• het bijhouden van databanken van zelfstandigen en vennootschappen
• het instaan voor het beheer van de financiële middelen van het sociaal statuut van de zelfstandigen

Er is 1 plaats bij de personeelsdienst, cel HRM, van het RSVZ (www.rsvz.be) in het hoofdkantoor te Brussel (Willebroekkaai 35, 1000 Brussel). 

De Personeelsdienst beheert de administratieve dossiers van het statutair en contractueel personeel en betaalt de wedden uit.

De dienst heeft een cel HRM die de human resources beheert, d.w.z. de planning van het personeel, de aanwerving en selectie, de opvolging van de stages en de evaluatie van het personeel. De cel bevordert acties om het bestaande talent binnen het RSVZ te behouden en te motiveren, en verstrekt adviezen om de belangen van de organisatie met die van de personeelsleden te combineren.

De cel staat tevens in voor de gemeenschappelijke en individuele competentieontwikkeling in overeenstemming met de behoeften van de organisatie. 

 

 

http://www.rsvz.be

Competenties

 

Voorwaarden om te solliciteren: Je komt in aanmerking voor een startbaan (je bent jonger dan 26 jaar gedurende het hele contract) en je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in de richting van personeelswerk/HRM.

Pas afgestudeerden kunnen ook solliciteren. Ervaring is niet vereist maar een stage of werkervaring in het domein van rekrutering is een groot pluspunt.

Gedragsgerichte competenties
• Je analyseert gegevens gericht en je beoordeelt informatie kritisch.
• Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de
oplossing van conflicten tussen collega's.
• Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden ,
hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
• Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu
nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
• Mondelinge communicatievaardigheden
• Schriftelijke communicatievaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Aanbod

Je wordt aangeworven in het kantoor te Brussel met een startbaanovereenkomst (voor jongeren onder 26 jaar) als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal (B1). Je krijgt een contract van 1 jaar. Eventuele verlenging is mogelijk als alles vlot verloopt. Je kan later statutair worden.

Bijkomende voordelen:

• resultaatsgerichte arbeidscultuur (autonomie en verantwoordelijkheid)
• flexibiliteit (telewerk, glijdende werkuren in een 38-uren week)
• uitgebreid opleidingsaanbod
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding
• 26 verlofdagen per jaar + mogelijkheid om 6 recupdagen op te bouwen

 

Procedure

Na de cv-screening volgt een telefonische screening en/of gesprek via Teams.

Na een positieve telefonische screening word je uitgenodigd voor een gesprek.

Solliciteren

Kandidaten dienen hun cv en sollicitatiebrief, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma te richten aan de dienst HRM: Mailbox-HRM@rsvz-inasti.fgov.be.

Vermeld dat je solliciteert voor HRM-medewerker te Brussel.

http://www.rsvz.be

Extra info

Het RSVZ voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Anne Vanderstappen
  In vorige jobs botste ik soms op overheidszaken waarvan ik dacht met mijn ideeën een verschil te kunnen maken. Waarom dan niet proberen?
  Anne Vanderstappen
  Administrateur-generaal
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Anne Vanderstappen
 • Portret Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
  Ik hou van het dynamisme en de sociale contacten met mijn collega's.
  Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
 • Portret Tania Van Damme
  Elke dag is anders en ik verveel me geen moment.
  Tania Van Damme
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Tania Van Damme
 • Portret Valérie Lauwereys
  Als je op zoek bent naar een job die uitdagend genoeg is én die je toch toestaat om een perfect evenwicht te hebben met je privéleven, dan moet je niet twijfelen.
  Valérie Lauwereys
  Sociaal controleur
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Valérie Lauwereys
 • Portret Natalie Sacré
  Hoofdzakelijk heb ik contact met de mensen via telefoon of per mail, maar ik ontmoet ook mensen die een afspraak willen.
  Natalie Sacré
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Natalie Sacré
 • Portret GJ Debusschere
  Ik ben blij een tandwiel te zijn in die grote machine die ons land tijdens de pandemie mee draaiende heeft gehouden.
  Gertjan Debusschere
  Dossierbeheerders
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Gertjan Debusschere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik vind vooral de afwisseling in mijn administratieve taken het leukst.
  Tom Sap
  Administratief deskundige
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Tom Sap
 • Portret Sergio Checchi
  Ik werk bijna 19 jaar bij het RSVZ, en blijf steeds nieuwe zaken bijleren.
  Sergio Checchi
  System Administrator
  -
  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  More about Sergio Checchi