Finance Manager (m/v/x)

Viapass

Selectiecode

XNC24234

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1080 Sint-Jans-Molenbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Viapass zoekt een verantwoordelijke voor het financieel beheer van de organisatie, alsook het operationeel beheer van de financiële stromen. Idealiter zou deze persoon in september 2024 in dienst moeten kunnen treden.

Rol en verantwoordelijkheden

 • Operationele opvolging van de kilometerheffingsactiviteiten,
 • Budgetbeheer,
 • Facturering,
 • Boekhouding,
 • Contractbeheer,
 • Rapportage, fiscale afsluitingen en audits,
 • Het financieel beheer van de HR,
 • Strategische evolutie van het kilometerheffingsysteem

Werkgever

 De hoofdtaken van Viapass zijn:

 • de regie van en het toezicht op de ontwikkeling, realisatie en operationeel houden van een systeem voor wegbeprijzing, bedoeld voor vrachtwagens, dat de Gewesten en desgevallend hun wegconcessiehouders wensen toe te vertrouwen aan een nationale serviceprovider (SSP) of internationale providers (EETS)
 • de regie van en het toezicht op een publiek-private samenwerking, onder de vorm van een DBFMO contract en de prestatiebewaking hierop,
 • het nazicht op de juistheid van de financiële stromen, onder de vorm van (a) ontvangsten voor de Gewesten en desgevallend hun wegconcessiehouders en (b) prestatievergoedingen aan de dienstverleners,
 • de erkenning en certificering van andere service providers en de controle op de juistheid van hun afdrachten,
 • in het kader van de handhavingsopdracht van de drie gewesten, de coördinatie tussen de SSP en de gewesten en eventueel hun concessiehouders van het handhavingsbeleid, onder meer door raadgeving over de optimalisatie van de plaatsing van handhavingsapparatuur,
 • de coördinatie van de interregionale samenwerking en de centrale communicatie van aangelegenheden rond de tolheffing naar belanghebbenden toe.

Meer informatie over de verdeling van de bevoegdheden tussen Viapass, de gewesten (en concessiehouder), serviceprovider(s) en weggebruikers vind je op de website: www.viapass.be

Viapass is een organisatie die uitermate efficiënt werkt met de beschikbare middelen. Dat betekent onder andere het principe One head/One job gehanteerd wordt. Als Communicatieverantwoordelijke ben je dus volledig verantwoordelijk voor het hoger vermeld takenpakket

Competenties

Ervaring / kwalificaties

 • Universitair niveau (Master) met voorkeur in een economische en financiële oriëntatie,
 • Aanzienlijke ervaring in het financieel beheer van een publieke of private entiteit,
 • Beheer van een budgetcyclus,
 • Goede kennis van boekhouding,
 • Ervaring met het beheren van verbintenissen, uitgaven en inkomsten,
 • Ervaring met audit en controle van de rekeningen.

Talen

 • Nederlands, Frans, Engels

Profiel

 • Grondig
 • Toegewijd
 • Teamgericht
 • Flexibel in een snel evoluerende omgeving en kleine organisatiestructuur (<15 collega’s)

Als medewerker van Viapass kom je terecht in een hecht team dat samenwerkt met zes dienstverleners om duurzame mobiliteit te promoten. Als interregionale overheidsinstantie helpen we de drie gewesten bij het implementeren van bijkomende werkingsmiddelen door kilometerheffing in België te coördineren, op te volgen en te promoten. We zijn er trots op dat we Europese pioniers zijn op dit gebied.

Je krijgt bij ons de vrijheid, verantwoordelijkheid en een fijn team om mee te bouwen aan je vaardigheden en de toekomst van kilometerheffing. Uiteraard bieden we ook een competitief salarispakket.

Aanbod

De verloning van de functie van Finance Manager is conform met het niveau van gelijkaardige verantwoordelijke functies.

Tevens biedt Viapass tal van extralegale voordelen zoals een Hospitalisatieverzekering, terugbetaling van andere gemaakte ziektekosten, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, maaltijdcheques, fietsvergoeding, tweede pensioenpijler, 32 verlofdagen.

Personeelsleden van Viapass kunnen worden aangeworven op contractuele basis, kunnen in dienst treden onder het statuut van verlof voor opdracht vanuit een overheidsdienst of kunnen worden gedetacheerd vanuit een Gewestelijke overheid

Procedure

Procedure beheerd door Viapass zelf. Na een screening op cv zullen kandidaten worden opgeroepen voor bijkomende selectierondes. 

Solliciteren

Viapass verkiest maximaal te werken met elektronische communicatie. Notificaties en berichtgeving worden uitsluitend via deze weg verstuurd.

Geïnteresseerde kandidaten sturen hun cv en motivatiebrief voor 6 juni naar contact@viapass.be

Extra info

Viapass selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit