EEN INTERNE CONTROLLER– COD – VOLTIJDS (m/v/x)

OCMW Elsene

Selectiecode

XNC24245

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1050 Elsene

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

JOUW OPDRACHT

Je ontwikkelt en implementeert een efficiënt intern controlesysteem dat overeenstemt met de strategische koers. Dankzij jouw expertise en inzet kun je de risico’s beheersen en de overeenstemming, efficiëntie en kwaliteit van de activiteiten van het OCMW van Elsene garanderen. Je bevordert de transversaliteit van processen tussen afdelingen en bevordert een cultuur van interne controle. Je draagt bij aan de continue versterking van dit systeem.Je werkt binnen de Ondersteunende Dienst van de Secretaris-generaal. Deze dienst is rond twee pijlers georganiseerd:- Strategische pijler: uitvoering van de strategische doelstellingen, beheer van de veranderingen die nodig zijn voor de evolutie van het bestuur en toepassing van de principes van goed bestuur en managementmethoden.- Operationele pijler: ontwikkeling van de belangrijkste transversale thema's van het OCMW (intern controlesysteem, gegevensbescherming, bemiddeling, communicatie, projectbeheer).VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN

Implementatie en monitoring van het interne controlesysteem:

 • Je maakt een volledige inventarisatie van bestaande data, praktijken en processen op de verschillende afdelingen ;
 • Je voert een diepgaande analyse uit van de bijbehorende risico’s en bepaalt hun hiërarchische volgorde ;
 • Je definieert de risicobeheeractiviteiten (detectie, preventie, correctie) ;
 • Je ontwikkelt een concept voor een intern controleplan in overeenstemming met de strategische koers ;
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling en/of keuze van monitoring- en evaluatie-instrumenten voor het interne controlesysteem ;
 • Je beheert, evalueert en optimaliseert voortdurend het interne controleplan.

Advies en ondersteuning:

 • Je formuleert aanbevelingen met betrekking tot het interne controlesysteem en de implementatie ervan ;
 • Je ondersteunt de hiërarchische lijn en biedt methodologische ondersteuning bij de uitvoering van het interne controleplan ;
 • Je signaleert mogelijke processen die verbeterd kunnen worden en je ondersteunt de afdelingen bij het verbeteren hiervan.

Rol als tussenpersoon:

 • Je zorgt voor de bevordering van een cultuur van interne controle via sensibiliseringsacties ;
 • Je ontwikkelt en leidt een intern netwerk. Je neemt deel aan externe netwerken voor zaken die jou aangaan ;
 • Je houdt jezelf op de hoogte en zorgt ervoor dat je kennis van interne controle up-to-date blijft.

Werkgever

Het OCMW van Elsene speelt een centrale rol in het sociaal beleid van de Gemeente en staat ten dienste van mensen in armoede. Het Centrum is gevestigd in een dynamische wijk, vlakbij het Flageyplein en de vijvers van Elsene. De intussen bijna 800 medewerkers voeren er een betekenisvolle job uit in een gemoedelijke, flexibele werkomgeving. Zo dragen ze de waarden integriteit, enthousiasme en professionaliteit uit.

https://jobs.cpasixelles.brussels/nl/index.aspx

Competenties

GEDRAGSVAARDIGHEDEN

 • Je bent in staat de verschillende elementen van een situatie te identificeren, te bestuderen en kritisch te analyseren om de context, de dynamiek en de logische verbanden ervan te begrijpen. Zo zorg je voor relevante inzichten en ben je in staat aanbevelingen te doen ;
 • Je kunt op coherente wijze de prioriteiten en stappen definiëren en organiseren die nodig zijn om je doelstellingen te bereiken of je activiteiten uit te voeren. Je bent methodisch en georganiseerd in jouw manier van werken ;
 • Je bent in staat om je gesprekspartners een mening te laten delen of een beslissing te laten accepteren door het gebruik van sterke argumenten en overtuigende demonstraties ;
 • Je kunt je gedrag en je manier van werken veranderen en afstemmen op de context en de mensen om efficiënt te kunnen werken ;
 • Je hebt zin voor openbare dienstverlening en respecteert de voornaamste principes ervan. Je handelt in overeenstemming met de normen van goede beroepspraktijken. Je laat het algemeen belang primeren op individuele belangen ;
 • Je werkt samen met anderen om doelen te bereiken. Je deelt de hulpmiddelen en onderneemt actie door ondersteunend en solidair te zijn.

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 • Je bent in staat processen te modelleren en te optimaliseren om de efficiëntie en prestaties binnen de organisatie te verbeteren ;
 • Je hebt diepgaande kennis van repositories (zoals Coso 11, lntosai, enz.), normen en kaders voor interne controle, met name voor de toepassing ervan in de publieke sector ;
 • Je bent vaardig in het opzetten van dashboards, het monitoren van key performance indicators en het opstellen van rapporten ;
 • Je bent in staat de risico's die verband houden met de activiteiten van de organisatie te identificeren en te prioriteren, en maatregelen te implementeren om deze te beheersen (detectie, preventie, correctie) ;
 • Je bent bedreven in het leiden en faciliteren van vergaderingen en beschikt over pedagogische vaardigheden ;
 • Je beschikt over een basiskennis van de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's (meer in het bijzonder de bestuursaspecten ervan).

DELNEMINGSVOORWAARDEN

 • Je beschikt over een Belgisch masterdiploma of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlands studiediploma gelijkstelt aan het vereiste diploma ;
 • Je hebt een certificerende opleiding interne controle gevolgd.

TROEVEN

 • Je hebt ervaring met interne of externe audit ;
 • Je hebt ervaring in de openbare sector ;
 • Je hebt noties van budgettaire en algemene boekhouding ;
 • Je hebt gedegen ervaring in projectmanagement en bent in staat een projectportfolio efficiënt te beheren ;
 • Je hebt ervaring gerelateerd aan de sector Rusthuizen en Rust- en Verzorgingshuizen ;
 • Je hebt een goede kennis van de tweede gewesttaal (art.9§2), je bent in het bezit van een getuigschrift Selor of bent bereid dat te behalen.

Indien er meer dan 20 kandidaten zijn voor deze functie, zullen de troeven beschouwd worden als deelnemingsvoorwaarden. Deze staan in de vacature vermeld in volgorde van belangrijkheid.

Aanbod

 • Een startloon (zonder anciënniteit) van € € 4239.96 (bruto maandloon, Schaal A4);
 • Maaltijdcheques met een faciale waarde van € 8;
 • De automatische erkenning van anciënniteit in de publieke sector en nuttige anciënniteit in de privésector of als zelfstandige;
 • De mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te genieten (onder voorbehoud van het verkrijgen van het Selor-attest art. 9§2);
 • Opbouw van een aanvullend pensioen (2e pijler);
 • instens 31 verlofdagen per jaar;
 • Voorkeurtarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;
 • Tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten (gratis openbaar vervoer en voetgangers- en fietsvergoeding van € 0,35 per km).

Solliciteren

INTERESSE ? DE PROCEDURE WORD AFGESLOTEN OP 09/06/2023De weerhouden kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht en uitgenodigd op 10/06/2024 voor een test ter controle van hun beroepskwalificaties.We raden je aan om ook je spamberichten te controlerenDe schriftelijke test vindt plaats op 13/06/2023.Het sollicitatiegesprek zal plaatsvinden tussen 24/06/2024 en 05/07/2024.Onvolledige of laattijdige kandidaturen worden niet in acht genomen.

https://jobs.cpasixelles.brussels/nl/vacature/101040/une-controleur-euse-interne-f-m-x--cdi--temps-plein/

Extra info

Als u een beperking, leerproblemen of ziekte hebt en u wenst enkele redelijke aanpassingen te genieten in het kader van de selectieprocedure, gelieve dat dan in uw sollicitatiebrief te vermelden. Wij zullen u zo goed mogelijk ontvangen.