Een Manager voor de Energie-, Huisvestings- en schuldenbemiddelingsdiensten - COD - Voltijds - Schaal A5 (m/v/x)

OCMW Elsene

Selectiecode

XNC24248

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1050 Elsene

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Functie

JOUW OPDRACHT

De missie van de Energie-, Huisvestings- en Schuldbemiddelingsdiensten is het ondersteunen van mensen die te maken hebben met problemen op het gebied van energie, huur en overmatige schuldenlast. Na analyse van de sociale en financiële situatie werken de bevoegde diensten met elke opgevolgde persoon een geïndividualiseerd project uit, rekening houdend met zijn of haar interesses, capaciteiten en sociale situatie. De diensten bieden bovendien de beste tools en verwijzen de betrokkenen door naar gespecialiseerde netwerkpartners. De diensten zorgen ook voor het beheer van de huuractiva van het OCMW van Elsene. Als manager van deze diensten geef je leiding aan een team van een twintigtal mensen en sta je garant voor de vervulling van hun missies.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN

 • Je zorgt voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau en de betrokken Comités ;
 • Je zorgt voor de uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen van de diensten ;
 • Je optimaliseert de werking en efficiëntie van de werkzaamheden binnen de diensten en in samenwerking met de partnerdiensten ;
 • Je controleert en beheert de begroting van de diensten ;
 • Je controleert en beheert de subsidies met betrekking tot de acties van de verschillende diensten en stelt de bijbehorende rapporten op ;
 • Je werkt in een netwerk met de verschillende interne en externe actoren die actief zijn op het terrein ;
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de ontwikkelingen in de sector ;
 • Je doet voorstellen en aanbevelingen om de beslissingen van het OCMW van Elsene zo goed mogelijk te begeleiden ;
 • Je zorgt voor een werkomgeving die de medewerkers voldoening schenkt en professionele ontwikkeling garandeert ;
 • Je stuurt projecten aan, ondersteunt je team bij het uitvoeren van projecten en ondersteunt je collega's bij veranderingsprocessen ;
 • Je brengt jouw expertise over en faciliteert het delen van informatie en kennis binnen de diensten waarvoor jij verantwoordelijk bent ;
 • Je voert de verschillende gesprekken in de teamevaluatiecyclus en bewaakt actief de professionele ontwikkeling ervan door de versterking van hun vaardigheden te identificeren en te bevorderen.

Werkgever

Het OCMW van Elsene speelt een centrale rol in het sociaal beleid van de Gemeente en staat ten dienste van mensen in armoede. Het Centrum is gevestigd in een dynamische wijk, vlakbij het Flageyplein en de vijvers van Elsene. De intussen bijna 800 medewerkers voeren er een betekenisvolle job uit in een gemoedelijke, flexibele werkomgeving. Zo dragen ze de waarden integriteit, enthousiasme en professionaliteit uit.

Competenties

GEDRAGSVAARDIGHEDEN

 • Je kunt de verschillende elementen van een situatie identificeren, bestuderen en er kritisch mee omgaan om de context, dynamiek, logische verbanden te begrijpen, licht erop te werpen of zelfs aanbevelingen te doen ;
 • Je kunt je gedrag en je manier van werken veranderen en afstemmen op de context en de mensen om efficiënt te kunnen werken ;
 • Je stopt energie in je werk en bent vastberaden je doelstellingen te behalen, zonder daarbij aan kwaliteit in te boeten ;
 • Je kunt professionele connecties leggen met de mensen die je kunnen helpen de doelen van de diensten te bereiken en een resultaat op lange termijn tot stand te brengen waar alle partijen baat bij hebben ;
 • Om de gestelde doelstellingen te behalen stuur en motiveer je je medewerkers en werk je onderlinge samenwerking in de hand. Je neemt beslissingen die nuttig zijn voor het goed functioneren van het team.

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 • Je hebt een basiskennis van de organieke wet van 08/07/1976 op de OCMW's ;
 • Je hebt een algemene kennis van de wet van 26/05/2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie ;
 • Je beheerst de uitdagingen op het vlak van schuldbemiddeling, energievraagstukken en huisvestingsvraagstukken ;
 • Je hebt een goede kennis van de Brusselse sociaaleconomische context ;
 • Je hebt algemene kennis van subsidiebeheer ;
 • Je beschikt over projectmanagementtools en -technieken ;
 • Je hebt een goede kennis van het Microsoft Office-pakket.

DELNEMINGSVOORWAARDEN

 • Je beschikt over een masterdiploma of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlands studiediploma gelijkstelt aan het vereiste diploma ;
 •  Je hebt minstens 2 jaar beroepservaring in 2 van de volgende 3 domeinen:

- Leiderschap en teammanagement

- Ontwerp en implementatie van steunprogramma’s voor kwetsbare mensen (bewustmakingsacties, preventieacties, verstrekking van sociale bijstand, ...)

- het omgaan met energie-, huur- en/of schuldenproblematiek

TROEVEN

 •  Je hebt minstens 2 jaar professionele ervaring in de 3 domeinen die in de deelnemingsvoorwaarden zijn vermeld ;
 • Je bent gecertificeerd als schuldbemiddelaar ;
 • Je bent in het bezit van het Selor art.9 taalcertificaat.

Indien er meer dan 15 kandidaten zijn voor deze functie, zullen de troeven beschouwd worden als deelnemingsvoorwaarden. Deze staan in de vacature vermeld in volgorde van belangrijkheid.

Aanbod

Aanbod

 • Een startloon (zonder anciënniteit) van € € 4.647,74 (bruto maandloon, Schaal A5);
 • Maaltijdcheques met een faciale waarde van € 8;
 • De automatische erkenning van anciënniteit in de publieke sector en nuttige anciënniteit in de privésector of als zelfstandige;
 • De mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te genieten (onder voorbehoud van het verkrijgen van het Selor-attest art. 9§2);
 • Opbouw van een aanvullend pensioen (2e pijler);
 • instens 31 verlofdagen per jaar;
 • Voorkeurtarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;
 • Tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten (gratis openbaar vervoer en voetgangers- en fietsvergoeding van € 0,35 per km).

Solliciteren

INTERESSE ? DE PROCEDURE WORD AFGESLOTEN OP 16/06/2024

De weerhouden kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een test ter controle van hun beroepskwalificaties.

Onvolledige of laattijdige kandidaturen worden niet in acht genomen.

https://jobs.cpasixelles.brussels/nl/vacature/102223/une-responsable-pour-les-services-energie-logement-et-mediation-de-dettes--cdi--temps-plein--bareme-a5/

Extra info

Als u een beperking, leerproblemen of ziekte hebt en u wenst enkele redelijke aanpassingen te genieten in het kader van de selectieprocedure, gelieve dat dan in uw sollicitatiebrief te vermelden. Wij zullen u zo goed mogelijk ontvangen.