Dossierbeheerder Verzekeringen (m/v/x)

Gemeente Schaarbeek

Selectiecode

XNC24250

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

ALGEMENE MISSIE:

De directie Algemene Zaken verenigt de departementen die een transversale en “ondersteunde” rol hebben binnen de Gemeente:

  •       Het departement Juridische Zaken & Verzekeringen,
  •       Het departement Bestuurlijke Rechtsmiddelen & Patrimoniaal Beheer
  •       Het departement Beheer van de relatie met de burger & Logistieke steun

 Het departement Juridische Zaken & Verzekeringen is samengesteld uit ongeveer tien mensen met een heel gevarieerd profiel die gespecialiseerd zijn op juridisch vlak of op verzekeringsgebied. Dit departement bestaat uit twee diensten:

  •       Enerzijds de dienst Juridische Zaken die de geschillen van de gemeente behandelt en die advies geeft aan de verschillende diensten van de administratie.
  •       Anderzijds de dienst Verzekeringen die de contracten afsluit met onze verzekeringsmaatschappij en die schadegevallen behandelt in uiteenlopende takken: brand, burgerlijke aansprakelijkheid, alle risico’s, alle risico’s voor bouwplaatsen, motorvoertuigen en arbeidsongevallen.

U komt terecht op de Verzekeringsdienst, bestaande uit 4 personen, die zich bezighoudt met de zeer levendige materie van arbeidsongevallen.

Voor het merendeel bestaat uw voornaamste opdracht uit het dossierbeheer te verzekeren, hoofdzakelijk de dossiers die op de verzekeringstakken "arbeidsongevallen" en "beroepsziekten" betrekking hebben, en bij afwezigheid van een van uw collega's, ook de opvolging van bepaalde dossiers over andere verzekeringstakken (zoals burgerlijke aansprakelijkheid, brand, ...) onder het toezicht van uw hiërarchisch verantwoordelijke.

Bent u in staat om gemakkelijk te communiceren? Bent u proactief en zelfstandig? Beschikt u over uitstekende interpersoonlijke vaardigheden zoals luisteren en empathie? Werkt u graag in een team? Bent u in staat om zich aan te passen aan een zeer gevarieerd publiek? Heeft u een pragmatische instelling? Als u zichzelf herkent, dan is dit een baan voor u!

              

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

-        Bijstaan van de agenten en hun helpen bij het invullen van de formulieren voor de aangifte van arbeidsongevallen en beroepsziekten;

-        Verzekeren van de opvolging van de dossiers, hoofdzakelijk de dossiers die op de verzekeringstakken “arbeidsongevallen” en “beroepsziekten” betrekking hebben; verzekeren van de opvolging van de vereffening van de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheden, medische kosten, prothesen, rentes, … en verzekeren van de opvolging van de dossiers voorbereid door de hiërarchische verantwoordelijken voor de andere verzekeringstakken (zoals burgerlijke aansprakelijkheid, brand, …);

-        Meewerken aan de opmaak van de begroting van de dienst Verzekeringen aangaande de verzekeringspremies voor de tak arbeidsongevallen;

-        Meewerken aan de opmaak van de bestekken in het kader van de openbare aanbestedingsopdrachten voor verzekeringen (tak arbeidsongevallen);

-        Bijdragen tot de opmaak en het beheer van bepaalde verzekeringscontracten.

Werkgever

Werken bij de gemeente Schaarbeek betekent deel uitmaken van een team van 1.450 medewerkers met diverse profielen en functies. Gedreven door een gemeenschappelijke missie en gedeelde waarden gaan we samen dagelijks de uitdaging aan om een kwalitatieve leefomgeving te bieden aan de 133.000 inwoners en een optimale werkomgeving voor onze medewerkers te creëren.

Zin om bij ons te komen werken? Ontdek wie we zijn, wat we doen en wacht niet langer om te solliciteren! Website:  https://jobs.1030.be

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

https://jobs.1030.be/allyn_recrut/nl/offreCat/1

Competenties

PROFIEL:

-        Bachelor of universitair diploma van de eerste cyclus in Rechten of diploma van het hoger onderwijs van het korte type in Verzekeringen

-        Goede kennis van Frans en Nederlands Tweetaligheid FR/NL gewenst

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

Technische competenties:

-        Kennis van verzekeringsrecht

-        Kennis van de wet van 03 juli 1967 op het herstel van de arbeidsongevallen in de openbare sector

-        Tweetaligheid FR/NL

-        Vaardigheid in het gebruik van informaticaprogramma’s (Word, Outlook,)

 

Gedragscompetenties:

-        Analyseren

-        Oplossingen vinden

-        Eigen werk structureren

-        Communiceren

-        Samenwerken

-        Resultaat gericht werken

 

Aanbod

ONS AANBOD: voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema B -Administratief Secretaris

VOORDELEN:

-        Valorisatie van jaren beroepservaring

-        Ter indicatie: bruto maandelijkse verloning van 2.847 € euro zonder ervaring, 3.148 € voor 5 jaar ervaring en 3.649 € euro voor 15 jaar voor een niveau B (index van 1/12/2023)

-        Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie

-        Maaltijdcheques (8 EUR)

-        Eindejaarspremie

-        Gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)

-        Tussenkomst in een aanvullend pensioenregime

-        Aandacht voor een goed evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verlofdagen

-        Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering (6 maanden anciënniteit voltooid op 1 januari daaropvolgend)

-        Opleidingsmogelijkheden

-        Thuiswerken (maximaal 2 dagen per week)

Procedure

Na ontvangst van uw online sollicitatie, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw kandidatuur (CV en motivatiebrief). De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor schriftelijke en/of mondelinge proeven. Meer informatie op: Werken bij de administratie | Schaarbeek (1030.be)

Voor eventuele vragen met betrekking tot de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Liliane UMULISA, verantwoordelijke van de dienst Verzekeringen (lumulisa@1030.be).

Indien u nog verdere vragen heeft over het selectieproces, kunt u contact opnemen met Mevrouw Patricia CABRERA CORRALES, Coördinatrice Werving en Selectie (jobs@1030.be).

Solliciteren

Om te solliciteren, vragen wij u vriendelijk gebruik te maken van ons online sollicitatieformulier op onze website: klik en open de link -> AllynRecrut (1030.be) NL. Zorg ervoor dat u de juiste vacature identificeert aan de hand van de volgende referentiecode NB - 2024-24-AG-Assurances-RWM en begin uw sollicitatie onderaan de vacature.

Deadline voor de sollicitaties : 19/06/2024

https://jobs.1030.be/allyn_recrut/nl/offreCat

Extra info

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.