Leergierige talenten (master-niveau) (m/v/x)

FOD Sociale Zekerheid
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24251

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De FOD Sociale Zekerheid is een lerende organisatie die voortdurend wil evolueren. Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste medewerkers die al hun passies en talenten willen inzetten om voor onze innovatieve organisatie te werken die als missie heeft om via een duurzame sociale bescherming het leven en het welzijn van de burgers te verbeteren.

Dankzij de creativiteit van onze medewerkers zijn wij uitgegroeid tot een moderne en aantrekkelijke overheidsdienst met een aangename en efficiënte werkomgeving.

In dit kader zijn wij op zoek naar medewerkers met een master diploma op zak.

Mogelijke taken:

 • Je organiseert je eigen werk, bepaalt hoe je opdrachten aanpakt en welke acties je onderneemt.
 • Je behandelt relatief complexe dossiers om beslissingen te nemen.
 • Je krijgt heel wat informatie te verwerken. Om efficiënt en effectief te werken, zorg je dat je over de juiste informatie beschikt, ze grondig analyseert en er de juiste conclusies uit trekt.
 • Je stelt zelf veranderingen in procedures en werkmethoden voor.
 • Je stelt teksten, nota's, verslagen en presentaties op.
 • Je legt contact met interne en externe klanten en beantwoordt vragen via mail, telefoon of persoonlijk contact.
 • Je werkt mee aan projecten en trekt zelfstandig kleinere projecten

Je takenpakket zal afhankelijk zijn van de dienst waar je terecht komt. Bij het toewijzen van een functie zal er rekening gehouden worden met jouw interesses en competenties.

De FOD Sociale Zekerheid zoekt nieuwe medewerkers voor volgende functies:

 • Statistisch medewerker
 • Projectmedewerker
 • Communicatiemedewerker
 • Juridisch medewerker
 • Beleidsmedewerkers (rond diverse thema’s bijvoorbeeld handicap, sociale bescherming, enz.)

Meer details over de concrete jobinhoud van deze functies zal bekend gemaakt worden wanneer je als laureaat een concreet jobaanbod ontvangt.

Bij de uitoefening van deze functies kom je mogelijk in contact met het publiek.

Werkgever

De FOD Sociale Zekerheid is op zoek naar leergierige talenten met een master diploma voor verschillende diensten. De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel. De effectieve standplaatsen zullen bekend gemaakt worden wanneer je als laureaat een concreet jobaanbod ontvangt. De standplaatsen zijn onder voorbehoud van de effectieve noden bij aanwerving.

Als medewerker van de FOD Sociale Zekerheid kan u in één van volgende diensten worden tewerkgesteld:

 • De DG Juridische Expertise
 • De DG Beleidscoördinatie en Internationale Relaties
 • De DG Analyse en Monitoring
 • De Diensten van de Voorzitter

De DG Juridische Expertise ondersteunt de beleidscellen door hen deskundig juridisch te adviseren en bij het uitwerken van het juridische kader om maatregelen op het vlak van sociale bescherming adequaat in te voeren. Tevens ondersteunt de DG raden en commissies, zoals de Kunstenaarscommissie, administratief. De DG is daarnaast ook het expertisecenter voor de sociale zekerheid voor zelfstandigen.

De DG Beleidscoördinatie en Internationale Relaties brengt expertise samen om de beleidsprojecten tot een goed resultaat te brengen. Daarnaast verzorgt de DG de vertegenwoordiging van ons land op vlak van sociale bescherming in tal van internationale organisaties. De DG is ook actief bij de coördinatie van of de actieve medewerking aan de federale actieplannen zoals het federaal actieplan “Personen met een handicap” of het federaal actieplan ter bestrijding van de armoede.

De DG Analyse en Monitoring is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderbouwen van beleidsvoorstellen en de doeltreffendheid ervan met feiten aantonen. De DG is de drijvende kracht van de ambitie om onze organisatie in alle geledingen “data-driven” te laten werken. Naast de financiële monitoring en consolidatie van de begroting “sociale bescherming” en de activiteiten van de Werkgroep “Sociale Impact Covid-19” bouwen we in de DG ook de beleidsevaluatie verder uit en delen we de wetenschappelijke expertise over sociale bescherming met partners. 

De Diensten van de Voorzitter ondersteunen de voorzitter van het directiecomité en staan in voor de management support en het strategisch advies (informatieveiligheid, IDPBWC), de centrale projectwerking (EPMO) en interne en externe communicatie van de FOD.

https://socialsecurity.belgium.be/nl

Competenties

Deze selectie wordt georganiseerd in het kader van een startbaanovereenkomst. Een startbaanovereenkomst (of rosettacontract) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je komt in aanmerking voor een startbaanovereenkomst (je bent jonger dan 26 jaar gedurende het hele contract).
 • Je hebt een master diploma (of gelijkwaardig).
 • Er is geen ervaring vereist.

Gedragsgerichte competenties

 • Je plant en beheert actief de eigen groei in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega's.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze weegt harder door in de eindscore en je moet geslaagd zijn of je kan niet geslaagd zijn voor de procedure.

Aanbod

Contract en Graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur tot 31 december 2024 als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,8 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Procedure

Je wordt alleen toegelaten tot de selectieprocedure als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van het cv en de motivatiebrief. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Het interview wordt op afstand georganiseerd (online) - Duurtijd: ongeveer 45min.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je CV wordt gebruikt als aanvullende informatie voor het sollicitatiegesprek.

Je wordt geselecteerd als je het vereiste niveau haalt.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 5 juni 2024.

Om te solliciteren dien je uiterlijk op 5/06/2024 een motivatiebrief en een recent curriculum vitae per e-mail te sturen naar selection@minsoc.fed.be onder vermelding van "Leergierige talenten master".

https://socialsecurity.belgium.be/nl

Extra info

FOD Sociale Zekerheid zet zich in om diversiteit te bevorderen. Dit betekent het bevorderen van talent met respect voor verschillen, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, handicap, persoonlijke overtuigingen, enz.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Pascale Pikula
  Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger is de belangrijkste motivatie voor mijn werk bij de FOD.
  Pascale Pikula
  ICT medewerker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Pascale Pikula
 • Portret Evi
  Ik vind mijn job boeiend omdat ze véél variatie biedt.
  Evi
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Evi
 • Portret Ann Hombroux
  Ik maak een verschil door er voor te zorgen dat juiste hulp bij de juiste persoon terechtkomt en dat geeft op het einde van de dag een voldaan gevoel.
  Ann Hombroux
  Arts-coördinator
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Ann Hombroux
 • Portret Sébastien Bastaits
  Het doet mij deugd dat onze jaarlijkse analyse regelmatig wordt geciteerd.
  Sébastien Bastaits
  Medewerker statistiek
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Sébastien Bastaits
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik door even de tijd te nemen iemand kan helpen terug wat perspectief te zien, dan weet ik weer waarom ik deze job heb gekozen!
  Emilie
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Emilie
 • Icoon medewerker zonder foto
  Soms krijg ik bloemen van mensen bij wie de aanvraag is afgehandeld, of ze sturen een vriendelijk bedankingsmailtje. Dat doet goed!
  Els Coddens
  Assistent in de evaluatie van de handicap
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Els Coddens
 • Portret Thierry
  Wij werken op regelmatige uren, waardoor wij ons privé- en beroepsleven beter kunnen combineren.
  Thierry
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Thierry
 • Portret Marlies
  Ik vind het tot op heden boeiend om een job met aanzienlijk maatschappelijk belang uit te oefenen die tegelijk zo goed past bij mijn work-lifebalance.
  Marlies Lenaerts
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Marlies Lenaerts
 • Wat ik leuk vind aan mijn job is deze uitwisseling met anderen, zowel intern als met collega's uit heel Europa.
  Marie
  Beleidsadviseur
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Marie