Operationeel Verantwoordelijke - Dienst Overheidsopdrachten (m/v/x)

Evere Gemeente

Selectiecode

XNC24252

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1140 Evere

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

OPDRACHT

Ik ben verantwoordelijk voor de resultaten van mijn dienst/entiteit, ik sta in voor de coördinatie en opvolging van de activiteiten op basis van mijn ervaring en in overeenstemming met de wetgeving. Ik voer de strategische beslissingen uit die mijn sectorverantwoordelijke doorgeeft. Ik leid mijn team op zo'n manier dat er goede relaties worden uitgebouwd. Ik streef naar kwaliteit en tevredenheid van de burger. Ik zorg voor promotie en ik heb een voorbeeldrol in het uitdragen van de waarden die de administratie wil uitstralen.

TAKEN EN ACTIVITEITEN

 • Zorgen voor het volledige beheer van overheidscontracten in overeenstemming met de huidige wetgeving:
  • Een projectbeheer- en resultaatgerichte methode gebruiken, voldoen aan de behoeften en rekening houden met de budgettaire en wettelijke beperkingen en termijnen;
  • De regelgeving en administratieve procedures strikt volgen;
  • Zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen werken:
  • Onderhandelingen voeren wanneer de wetgeving inzake overheidsopdrachten dit toestaat;
  • Bestekken en administratieve rapporten opstellen;
  • Inschrijvingen evalueren en opdrachten toekennen;
  • Relaties onderhouden met opdrachtnemers;
  • De dossiers die zijn ingediend bij het College, de Raad en de toezichthoudende overheid beheren
 • Informeren, adviseren en samenwerken met de diensten ten behoeve van de doelmatigheid van de administratie: vaststellen van hun functionele behoeften en eventuele oplossingen in het kader van overheidsopdrachten om aan hun behoeften te voldoen en het verkrijgen van aanbiedingen met de beste prijs-kwaliteitverhouding in overeenstemming met de eisen van de administratie.
 • Rapporteren aan aan de hiërarchie over de voortgang van dossiers en projecten.
 • Beheren van de planning voor overheidsopdrachten en opvolgen van deadlines voor lopende overheidsopdrachten;
 • Strategische doelstellingen implementeren
 • Een team van 4 mensen leiden:
  • Vaststellen van teamdoelstellingen in overleg met de sectorverantwoordelijke
  • Ontwikkelen van teamcohesie
  • Evalueren van teamprestaties
  • Dagelijks beheer van het personeel (verlof, aanwezigheid, afwezigheden)
  • Beheer van inkomende en uitgaande correspondentie
  • Opstellen en bijwerken van procedures en processen voor de uitvoering van en het toezicht op overheidscontracten en controlebord
  • Opstellen van activiteitsrapporten
  • Budgetbeheer
  • Bijhouden van de eigen kennis en die van het team over de wetgeving inzake overheidsopdrachten
 • Juridische waakzaamheid en verspreiding van informatie over dit onderwerp onder het gemeentepersoneel aan de hand van ondersteunend materiaal (bv. nieuwe personeelsleden, herhaalde fouten die in verschillende diensten worden vastgesteld, belangrijke wijzigingen in de wetgeving of de werking, enz.)

Werkgever

Competenties

DIPLOMA: In het bezit zijn van een Master diploma (administratieve studies of rechten).

COMPETENTIES

Gedragsvaardigheden

 • Blijk geven van nauwkeurigheid, zelfstandigheid, flexibiliteit, nieuwsgierigheid en zin voor detail;
 • Handelen met loyaliteit, integriteit en professionalisme
 • Georganiseerd, proactief en oplossingsgericht zijn;
 • Stressbestendig zijn en deadlines kunnen halen;
 • Een team leiden;
 • Assertiviteit;
 • Een kritisch oog hebben voor de beroepspraktijk en bereid zijn om zichzelf uit te dagen in het kader van loopbaanontwikkeling;
 • Resultaatgericht werken;
 • Plannen, structureren en organiseren van je werk en dat van je collega's;
 • Je professionele netwerk creëren, ontwikkelen en gebruiken;
 • Een hoge oncentratie.

Technische vaardigheden :

 • Grondige kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten (of de bereidheid dit te leren);
 • Uitstekende schrijfvaardigheid;
 • Burotica kennis - Outlook, Word, Excel, internet;
 • Kennis van 3P-software (of de bereidheid dit te leren)
 • Kennis van het platform e-procurement en vertrouwdheid met Telemarc/Digiflow.

TAAL

Frans/Nederlands

Aanbod

INDIENSTTREDING: Onmiddelijk – Contract van onbepaalde duur 36u/week.

VOORDELEN: Maaltijdcheques van 8,00€/werkdag, MIVB abonnement, hospitalisatieverzekering, fiets premie, voetgangerspremie, bedrijfsparking, evenwicht privéleven/professioneel leven, mogelijkheid om 2 dagen/week maximum te telewerken, 36 jaarlijkse vakantiedagen naar rato van het uurrooster, aanvullende pensioenverzekering ten laste van de werkgever voor het contractueel personeel, kortingen op Touroperators.

Functie GSM met split billing & functiecomputer.

Solliciteren

Via onze site www.evere.brussels in de rubriek "jobs"

Stuur jouw CV naar hayranci@evere.brussels

https://jobs.evere.be/nl/index.aspx