Een bouwkundig ingenieur / architect (m/v/x)

Gemeente Elsene

Selectiecode

XNC24254

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1050 Elsene

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Jouw voornaamste activiteiten

Jouw taken op het terrein

 

 • Je geeft technisch advies over de staat van gebouwen, infrastructuur en apparatuur (vaststellen van beschadigingen, incidenten, storingen, enz.);
 • Je staat in voor de renovatie van sociale woningen van de gemeente en sensibiliseert bewoners en leidt hen op in het gebruik en onderhoud van apparatuur en voorzieningen;
 • Je stelt een preventief en correctief onderhoudsprogramma op voor alle gebouwen/woningen en voert dit uit;
 • Je werkt nauw samen met het hoofd van het team van arbeiders en het hoofd verhuurbeheer om herstelwerkzaamheden te plannen en uit te voeren;
 • Je bent betrokken bij de beoordeling van de haalbaarheid van renovatieprojecten vanuit technisch, economisch en menselijk oogpunt, in overeenstemming met de strategische doelstellingen en prioriteiten;
 • Je volgt samen met de technische diensten de verzoeken tot actie op die voortvloeien uit verschillende rapporten (niet-conformiteit, bezoeken van o.a. IDPB, DBDMH, ONE, enz.);
 • Je plant de werkzaamheden en volgt ze op;
 • Je neemt deel aan werfvergaderingen en aan (technische, voorlopige en definitieve) opleveringen;

 

 

 Jouw administratieve taken

 

 • Je bereidt de dossiers voor die aan het college, de raad, de toezichthoudende overheid of subsidiërende overheden worden voorgelegd en staat in voor de opvolging ervan, en stelt administratieve documenten op;
 • Je beheert en werkt mee aan de budgetten (opmaak van verrekeningen, toezicht op de vorderingsstaten en facturen, ...);
 • Je volgt technische klachten van huurders op in nauwe samenwerking met het hoofd van het team van arbeiders en het hoofd verhuurbeheer;
 • Je werkt mee aan verschillende overheidsopdrachten met betrekking tot het onderhoud en/of de verbetering van de technische installaties en plant de wettelijke inspecties van de woongebouwen in samenwerking met de Technische dienst

Werkgever

Context

De dienst Gemeentelijke eigendommen - Huisvesting is verantwoordelijk voor het verhuur en het technisch beheer van de gemeentelijke woningen met het oog op de toewijzing ervan aan kandidaten die aan bepaalde criteria voldoen. De functie houdt in dat je het verhuurbeheer van de gemeentelijke woningen optimaliseert. Zo plan, coördineer en werk je mee aan renovatieprojecten en -programma's van de technische diensten van de gemeente, met als doel het technisch beheer van de gemeentelijke woningen efficiënt te laten verlopen.

https://jobs.elsene.be/nl/vacature/102922/une-ingenieure-en-construction--architecte-m-f-x-/

Competenties

Jouw profiel

 • Je hebt een masterdiploma bouwkundig ingenieur of architectuur, erkend door de Federatie Wallonië-Brussel of door Naric-Vlaanderen;
 • Je hebt een grondige kennis van bouwkunde en architectuur;
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring op het gebied van renovatie en werfopvolging en je hebt een basiskennis van teambeheer;
 • Je hebt kennis van bouwpathologie;
 • Je kunt uitstekend overweg met Excel;
 • Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal;
 • Je hebt een oprechte interesse in de bouwsector, in het bijzonder in renovatie;
 • Je kent de collectieve en individuele veiligheidsregels bij het gebruik van het materiaal, het gereedschap en de producten in jouw expertisedomein;
 • Je hebt uitstekende planningsvaardigheden en bent oplossingsgericht;
 • Basiskennis van de regelgeving inzake overheidsopdrachten is een pluspunt;
 • Je hebt goede analytische vaardigheden en bent georganiseerd en gestructureerd;
 • Je bent empathisch en geeft betekenis aan je opdracht;
 • Je bent in staat jouw tijd te plannen, prioriteiten te stellen en de vereiste acties in te plannen;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden;
 • Je hebt een taalcertificaat in administratieve zaken (Werkenvoor.be) - voorheen SELOR.

Aanbod

Jouw arbeidsvoorwaarden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (37u30/week - flexibele werktijden) op de dienst Gemeentelijke eigendommen - Huisvesting;
 • Aanvangswedde (A1.1 salaristrap 0) van € 3913,31 (brutomaandloon), waar een geldelijke valorisatie bij kan komen als je al beroepservaring hebt;
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie ( 283,67 bruto/maand);
 • Minstens 31 vakantiedagen per jaar;
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van €8;
 • Werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten (gratis NMBS- en MIVB-abonnement, vergoeding voor voetgangers en fietsers: € 0,35/km);
 • Voorkeurstarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;
 • Voortgezette opleiding van minstens 5 dagen per jaar;
 • Mogelijkheid tot telewerken (1 dag/week) na een inwerkperiode;
 • Aanvullend pensioenplan voor contractueel personeel (niet-benoemd personeel) - voordeel dat de gemeente tijdens je loopbaan voor je financiert.

Solliciteren

Ga naar de jobsite van de gemeente Elsene om te solliciteren.

https://jobs.elsene.be/nl/vacature/102922/une-ingenieure-en-construction--architecte-m-f-x-/

Extra info

 

De gemeente Elsene selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.