Attaché klachtenbehandelaar met kennis van het vreemdelingenrecht (m/v/x)

de federale Ombudsman

Selectiecode

XNC24259

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Je maakt deel uit van een team, onder de dagelijkse leiding van een auditeur-coördinator en onder het gezag van de federale ombudsmannen.

Als attaché behandel je klachten van burgers met betrekking tot het vreemdelingenrecht, asiel en migratie, om hun rechten te vrijwaren en om de algemene werking van de administratie te verbeteren. Je levert ook een bijdrage aan de redactie van de verslagen van de federale Ombudsman (jaarverslag, tussentijdse verslagen, onderzoeksrapporten).

Werkgever

De federale Ombudsman is een onafhankelijke  instelling die klachten onderzoekt van burgers over de federale administratieve overheden en zoekt via dialoog naar oplossingen. Hij poogt individuele probleemgevallen op te lossen, voert onafhankelijk onderzoek naar de werking van de federale overheidsdiensten en waakt over de rechten van de burgers. Zijn aanbevelingen zijn bedoeld om de administratieve praktijk en de wetgeving te verbeteren. Hij onderzoekt ook meldingen van integriteitsschendingen in federale overheidsorganen en meldingen van wetsovertredingen in privébedrijven en beschermt klokkenluiders.

Doorheen zijn verschillende opdrachten is hij een vanzelfsprekend contactpunt voor burgers die moeilijkheden ervaren met de administratie en een referentiecentrum voor de overheden inzake goed bestuur.

Meer informatie op www.federaalombudsman.be

http://www.federaalombudsman.be

Competenties

Diploma- en ervaringsvereisten op 23 juni 2024 (de uiterste inschrijvingsdatum)

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

een diploma van licentiaat/master erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat (basisopleiding van 2 cycli), of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie.

Indien u het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands dient u samen met uw diploma het bewijs te leveren van uw grondige kennis van het Nederlands aan de hand van een taalbrevet, behaald in overeenstemming met de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (art. 7 SELOR). 

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

U beschikt over ten minste 3 jaar nuttige professionele ervaring op universitair niveau, in het vreemdelingenrecht.

Profiel

Voor een effectieve en efficiënte uitvoering van bovenvermelde functie beschikt u over de volgende compenties:

Technische competenties

 • Je beschikt over een ruime juridische kennis, voornamelijk van het vreemdelingenrecht ;
 • Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt voldoende kennis van het Frans (CEFR B2-niveau) om actief te kunnen functioneren in een tweetalige omgeving, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een goed inzicht in de problematiek van de ombudsfunctie in het algemeen, met meer specifiek een goede kennis van de bevoegdheden en de werking van de federale parlementaire ombudsmannen in België ;
 • Je hebt een goede kennis van de werking et de bevoegdheden van de federale openbare diensten;
 • Je bent vertrouwd met Office 365.

Gedragsgerichte competenties

 • Je beschikt over sterke analytische en synthetische vaardigheden;
 • Je kan gegevens kritisch en gericht verzamelen en analyseren;
 • Je beschikt over sterke redactionele vaardigheden;
 • Je communiceert sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent stressbestendig en flexibel in uw werkorganisatie;
 • Je bent empathisch, toegankelijk en burgergericht en draagt neutraliteit, onpartijdigheid, dienstencultuur, deskundigheid en legitimiteit hoog in het vaandel.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

U wordt aangeworven in de graad van attaché (niveau A) met bijhorende weddeschaal A1. Voor het bepalen van uw wedde wordt er rekening gehouden met uw nuttige beroepservaring.

De aanvangswedde in de weddenschaal A1, rekening houdend met 3 jaar nuttige beroepservaring, evolueert het loon van 5.453,50 EUR tot 8.356,96 EUR (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 Voordelen

 • Een onbepaalde duur overeenkomst (38u/week)
 • Een voltijdse job in een dynamische instelling
 • Startdatum zo snel mogelijk
 • Gratis hospitalisatieverzekering “Gezondheidszorgen”
 • Verplaatsingsvergoeding of terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid tot telewerk (laptop, bureauvergoeding en internetvergoeding)
 • Schooltoelage
 • Korting bij het parlementair bedrijfsrestaurant.

Procedure

Screening van de deelnemingsvoorwaarden

Enkel indien u beschikt over het vereiste diploma en de vereiste nuttige werkervaring, wordt u tot de selectie toegelaten. De screening van de relevante werkervaring gebeurt enkel op basis van het CV zoals het werd ontvangen op de uiterste inschrijvingsdatum. Beschrijf daarom zo volledig mogelijk je ervaring per functie met begin- en einddata, met telkens de taken en verantwoordelijkheden.

Het aantal kandidaten dat voor het interview wordt uitgenodigd, is afhankelijk van de kwaliteit van de ingediende kandidaturen.

Mondelinge en schriftelijke proef

Tijdens het interview worden uw technische en gedragsgerichte competenties in overeenstemming met de functievereisten, uw motivatie, interesses en affiniteit met het werkterrein geëvalueerd.

De schriftelijke proef zal naast uw kennis van het activiteitendomein tevens uw redactionele vaardigheden nagaan.

 De schriftelijke proef en het interview kunnen al dan niet op dezelfde dag worden georganiseerd.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 23 juni 2024.

Stuur je motivatiebrief, een uitgebreid CV en een kopie van je diploma(‘s):

Enkel volledige kandidaturen worden in aanmerking genomen.

 

Contactpersonen bij de dienst Human Resources

 

Meer informatie over de functie:

https://www.mediateurfederal.be/nl/home

Extra info

De federale Ombudsman voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.

 Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte?

 U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure indien u daar nood aan heeft.

Dien uw aanvraag in via aanwervingen@federaalombudsman.be en beschrijf de aanpassingen die u kunnen helpen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Laurent Daniaux
  Mijn eerste taak is om het vertrouwen te herstellen.
  Laurent Daniaux
  Klachtenbehandelaar en onderzoeker
  -
  de federale Ombudsman
  More about Laurent Daniaux
 • Portret Aline Dosimont
  Achter elk telefoontje of elke e-mail zit een persoon die hulp nodig heeft.
  Aline Dosimont
  Onthaalmedewerker
  -
  de federale Ombudsman
  More about Aline Dosimont