Adjunct-directeur investeringen voor de marktenzaal (m/v/x)

Federaal Agentschap van de Schuld

Selectiecode

XNC24261

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De taak van de adjunct-directeur investeringen omvat het volgende:

 • Samen met de andere teams in het Agentschap een gezonde investeringsstrategie ontwikkelen, in lijn met de financiële verplichtingen van Hedera. Deze strategie zal worden voorgesteld aan het investeringscomité van Hedera;
 • De investeringsstrategie implementeren met behulp van het team van Traders van het Agentschap;
 • Binnen de investeringsactiviteit het Traders-team begeleiden en motiveren om de doelstellingen te bereiken door middel van advies en ondersteuning bij hun professionele ontwikkeling;
 • De evolutie van de financiële activa en naleving van risicolimieten opvolgen en rapporteren aan verschillende managementcomités;
 • Sterke relaties onderhouden met Hedera, andere openbare instellingen, banken en fondsbeheerders;
 • De directie vertegenwoordigen tijdens interne en externe vergaderingen, fora, roadshows en conferenties.

Werkgever

Het Federaal Agentschap van de Schuld (www.debtagency.be) staat in voor de financiering van de federale Staat. Het voert de strategie van het schuldbeheer uit die gericht is op het bekomen van minimale financieringskosten, rekening houdend met de eraan verbonden risico’s. Het Agentschap beheert aldus de federale staatschuld (534 miljard euro in april 2024). Als instelling van openbaar nut valt het onder het gezag van de Minister van Financiën.

Het Agentschap zal in de toekomst de nieuw op te richten instelling Hedera bijstaan bij het beheer van activa die geïnvesteerd zullen worden op de financiële markten teneinde op zeer lange termijn de kosten met betrekking tot het beheer van nucleair afval te dekken. De middelen die hiertoe zullen worden ingezet zullen deze van Hedera zijn en strikt gescheiden zijn van de staatskas.

Het Federaal Agentschap van de Schuld opereert op de internationale kapitaalmarkten, met behulp van een groep Primary Dealers bestaande uit toonaangevende internationale banken.

Het Agentschap, dat 40 personeelsleden heeft, is op zoek naar een adjunct-directeur investeringen die zal rapporteren aan de Directeur belast met de Treasury en Capital Markets-directie.

Competenties

Toegangsvoorwaarden en het diploma

 • Houder zijn van een master bij voorkeur in de domeinen van economie, exacte wetenschappen, ingenieurswetenschappen of informatica;
 • Minimaal 10 jaar relevante ervaring vereist in de bank- en/of financiële sector, bij voorkeur met ervaring in verschillende financiële instrumentklassen

 

Gedragsvaardigheden

 • Informatie verwerken, gegevens integreren, verschillende alternatieven bedenken en conclusies trekken;
 • Proactief stellen van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd;
 • Interne en externe klanten begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden;
 • Groepsgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen;
 • Je eigen ontwikkeling op actieve wijze plannen en beheren door nieuwe ideeën en benaderingen toe te passen, en je kennis en competenties bij te spijkeren;
 • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.  Betrokkenheid en flexibiliteit tonen ten overstaan van de organisatie door, indien nodig, je werkschema aan te passen aan de vereisten van het Agentschap.

 

Technische vaardigheden

 • Je hebt een grondige kennis van de financiële markten;
 • Geavanceerde kennis van Excel, Word, PowerPoint en Outlook

Troeven

 • Je hebt actieve kennis van het Engels, evenals van beide nationale talen (Nederlands / Frans - werk in een tweetalige, internationale en federale omgeving);
 • Ervaring met het gebruik van Bloomberg.

Aanbod

Je wordt aangeworven als contractueel personeelslid van de Staat bij het Federaal Agentschap van de Schuld (contract van onbepaalde duur):

 • Je ontvangt een aantrekkelijk beloningspakket en salarisontwikkeling in de weddeschalen A. Je ervaring kan worden gewaardeerd.
 • Eindejaarspremie en vakantiegeld;
 • Maaltijdcheques
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een tweetaligheidspremie;
 • Hospitalisatieverzekering aan voordelig tarief;
 • Groepsverzekering (pensioen en invaliditeit);
 • Mogelijk tot 3 dagen per week te telewerken (voor een voltijdse tewerkstelling);
 • 26 vakantiedagen per jaar die aangevuld worden tot 12 compensatiedagen;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Solliciteren

Aanvragen moeten uiterlijk op 16 juni 2024 via email (hr@debtagency.be) ingediend worden en omvatten:

 • Een curriculum vitae;
 • Een motivatiebrief;
 • Een kopie van het diploma en bijlagen (lijst met ECTS-punten). Buitenlandse diploma’s dienen vergezeld te zijn van een gelijkwaardigheidsattest.

 

Voor meer informatie kan je de heer Dimitri Rodios, HR Officer contacteren op het mailadres hr@debtagency.be