Begrotingscontroleur/ Analist (m/v/x)

Gemeente Schaarbeek

Selectiecode

XNC24262

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

ALGEMENE MISSIE:

De directie Financiën & Gemeenteontvanger bestaat uit ongeveer vijftig medewerkers, verdeeld over vier belangrijke departementen:

  •        Uitgaven & Boekhouding (±14 mensen)
  •        Begroting & Controle (±6 mensen)
  •        Inkohieringen & fiscale premies (±11 personen)
  •        Invorderingen (±15 mensen)

De departement Budget & Controle, die zich richt op budgetbeheer, bied je de mogelijkheid om actief bij te dragen aan onze belangrijkste missies:

-          Meewerken aan het opstellen van de begroting en het driejarenplan, in nauwe samenwerking met het Budget College;

-          Zorgen voor een doeltreffende coördinatie met de operationele diensten om de activiteiten af te stemmen op de financiële doelstellingen;

-          Streng toezien op de uitvoering van de begroting en waar nodig corrigerende maatregelen voorstellen;

-          Bijdragen aan de analyse van rekeningen en financiële afsluiting om transparantie en nauwkeurigheid te waarborgen;

-          Analyses en technisch advies verstrekken om strategische beslissingen te onderbouwen en de gevolgen voor de begroting te beoordelen;

-          Financiële gegevens verzamelen en verwerken om de besluitvorming te ondersteunen en de verantwoordingsplicht binnen de administratie te versterken.

Als onderdeel van onze op managementcontrole gerichte aanpak worden onze medewerkers per directies ingedeeld, waardoor een diepgaande expertise op elk gebied en de ontwikkeling van specifieke operationele indicatoren worden bevorderd.

U rapporteert aan het hoofd van de departement Begroting en controle en krijgt de gelegenheid uw deskundigheid en ondersteuning te bieden bij het toezicht op de financiële activiteiten van de administratie. U maakt deel uit van een team van drie specialisten en staat regelmatig in contact met de operationele directies en de schepenen om begrotingen en ramingen op te stellen, de in te zetten middelen te bepalen en de controleprocedures vast te stellen. U wordt aangemoedigd voorstellen te doen om de middelen van de gemeente, die een totale begroting van 350 miljoen euro vertegenwoordigen, te optimaliseren.

Bent U gepassioneerd door het idee om een actieve rol te spelen in het financieel beleid van een overheidsdienst en tegelijkertijd te werken in een dynamische omgeving? Beschikt U over solide communicatieve vaardigheden, een sterk analytisch vermogen en een methodische, resultaatgerichte aanpak? Bent U georganiseerd, rigoureus en autonoom, in staat om deadlines te halen en af te dwingen, dan bent U de persoon die we zoeken!

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

- Opstellen van de begroting en begrotingswijzigingen;

- De verschillende diensten informeren, opleiden en bijstaan bij het opstellen van hun begrotingsramingen en het gebruik van hun kredieten;

- Werkzaamheden in verband met de afsluiting van de rekeningen;

- Verrichten van ad-hoc begrotingscontroles (jaarlijkse en driemaandelijkse afsluitingen enz.);

- Toezien op en controleren van de toepassing van de belangrijkste begrotingsmaatregelen;

- Ad-hoc analyse.

Werkgever

Werken bij de gemeente Schaarbeek betekent deel uitmaken van een team van 1.450 medewerkers met diverse profielen en functies. Gedreven door een gemeenschappelijke missie en gedeelde waarden gaan we samen dagelijks de uitdaging aan om een kwalitatieve leefomgeving te bieden aan de 133.000 inwoners en een optimale werkomgeving voor onze medewerkers te creëren.

Zin om bij ons te komen werken? Ontdek wie we zijn, wat we doen en wacht niet langer om te solliciteren! Website:  https://jobs.1030.be

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

https://jobs.1030.be/allyn_recrut/nl/offreCat/1

Competenties

PROFIEL:

- Master diploma of gelijkwaardig, bij voorkeur in economie, financieel management of een andere opleiding/ervaring waaruit analytisch vermogen en affiniteit met cijfermatig redeneren blijkt

- 3 jaar ervaring in budgetbeheer of beheerscontrole gewenst

- Tweetaligheid FR/NL bij voorkeur

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

-          Kennis van begroting en boekhouding

-          Cijfers kunnen presenteren aan het directiecomité en/of het College

-          Kennis van Microsoft Office, met name Excel

 

Gedragscompetenties:

-       Grondigheid en aandacht voor detail

-       Analytische vaardigheden, met name in kwantitatieve aspecten

-       Communicatieve vaardigheden

-       U werk structureren

-       Resultaatgericht

Aanbod

ONS AANBOD: voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema A – Bestuurssecretaris

VOORDELEN:

-       Waardering van de volledige relevante ervaring voor de functie

-       Ter indicatie: bruto maandelijkse verloning van 4.198 euro voor 3 jaar ervaring, van 4.626 voor 10 jaar en 5.055 euro voor 15 jaar voor een niveau A (index op 1/6/2024)

-       Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie

-       Maaltijdcheques (8 EUR)

-       Eindejaarspremie

-       Gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)

-       Tussenkomst in een aanvullend pensioenregime

-       Aandacht voor een goed evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verlofdagen

-       Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering (6 maanden anciënniteit voltooid op 1 januari daaropvolgend)

-       Opleidingsmogelijkheden

-       Thuiswerken (maximaal 2 dagen per week)

Procedure

Na ontvangst van uw online sollicitatie, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw kandidatuur (CV en motivatiebrief). De kandidaten die het best beantwoorden voor het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor schriftelijke en/of mondelinge proeven. Meer informatie op: Werken bij de administratie | Schaarbeek (1030.be) .

Voor eventuele vragen met betrekking tot de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met Meneer Geoffroi BERLAGE, Hoofd van het departement Begroting & controle (gberlage@1030.be).

Indien u nog verdere vragen heeft over het selectieproces, kunt u contact opnemen met Mevrouw Patricia CABRERA CORRALES, Coördinatrice Werving en Selectie (jobs@1030.be).

Solliciteren

Om te solliciteren, vragen wij u vriendelijk gebruik te maken van ons online sollicitatieformulier op onze website: klik en open de link -> AllynRecrut (1030.be) NL. Zorg ervoor dat u de juiste vacature identificeert aan de hand van de volgende referentiecode NA-2024-027-FIN-B&C-RRC en begin uw sollicitatie onderaan de vacature.

Deadline voor de sollicitaties: 26/06/2024

https://jobs.1030.be/allyn_recrut/nl/offreCat

Extra info

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.