(Directie-)chauffeur B - regio Gent/Brussel (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24263

Taal

Nederlands

Diploma

Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

D

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1070 Anderlecht

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Heb je een rijstijl die door anderen beschreven wordt als comfortabel en veilig? Ben jij een bekwame en toegewijde chauffeur die niet alleen oog heeft voor de perfecte route, maar ook het belang van een goede service begrijpt?

Dan ben jij misschien wel de nieuwe, straffe collega die we zoeken. Lees zeker verder, mogelijks kan dit jouw nieuwe uitdaging worden! 

Wat zijn jouw belangrijkste taken?

Veilig vervoer:

 

 • Je vervoert de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheid Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) van zijn domicilie (regio Gent) naar het hoofdkantoor in Brussel en omgekeerd. Je staat ook in voor alle andere professionele verplaatsingen van de voorzitter. Dit doe je in een beurtrol met twee collega-chauffeurs.
 • Je leeft de wegcode en veiligheidsregels strikt na. Je hebt een defensieve rijstijl.
 • Wanneer je niet met de dienstwagen van de voorzitter rijdt, vervoer je andere personeelsleden, materialen en/of dossiers van en naar de afgesproken plaats.

 

(Route)planning:

 

 • Je bepaalt de meest doeltreffende route om de bestemming snel en veilig te bereiken. Je houdt rekening met de verkeersomstandigheden. Je bereidt je optimaal voor zodat de voorzitter zich tijdens de reis volledig kan focussen op zijn werk.
 • Je houdt dagelijks de administratieve gegevens bij over de uitgevoerde opdrachten en de gepresteerde werkuren.
 • Je stelt je flexibel op bij wijzigingen in de planning en inzake onregelmatige werkuren.
 • Je communiceert op een duidelijke en professionele manier met de voorzitter over de reisplanning en eventuele wijzigingen.

 

Wagenbeheer:

 

 • Je bent verantwoordelijk voor het voertuig. Je verzekert de goede staat en het onderhoud van het voertuig:
  • Je gaat regelmatig naar de carwash om het voertuig te reinigen.
  • Je kijkt het benzinepeil na en tankt indien nodig.
  • Je inspecteert het voertuig regelmatig en meldt technische problemen.
  • Je brengt het voertuig naar de garage of naar de technisch controle.
  • Je ziet toe op de conformiteit van de documenten van het voertuig.
  • Je vult een schadeformulier in geval van een auto-ongeluk.

Elke chauffeur krijgt een persoonlijke dienstwagen ter beschikking die enkel en alleen voor professionele verplaatsingen mag gebruikt worden. Met deze wagen vertrek je van je thuisadres om je werkdag aan te vatten.

Werkgever

Er is 1 contractuele betrekking vacant bij de Afdeling van de logistiek van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel).

 

De Afdeling van de logistiek levert de personeelsleden van de FOD de middelen om hun werk in de best mogelijke omstandigheden te kunnen uitvoeren. Deze Directie behoort tot de Algemene Directie Ondersteunende diensten.

 

De Algemene Directie Ondersteunende diensten (AD OND) is een horizontale directie opgesplitst in 5 afdelingen. Deze algemene directie zorgt ervoor dat de FOD WASO over de nodige middelen (menselijk, financieel, IT.…) beschikt om haar doelstellingen te behalen en een optimaal beheer ervan te verzekeren. De medewerkers van deze algemene directie identificeren de noden en bieden een gepaste oplossing aan de andere algemene directies en diensten van de FOD. De directeur-generaal rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het Directiecomité.

 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

 

Surf zeker eens naar onze website: https://werk.belgie.be/nl

https://werk.belgie.be/nl

Competenties

Competenties

 

Gedragsgerichte competenties

 

 • Je kan in team werken.
 • Je werkt gestructureerd.
 • Je bent flexibel en stressbestendig.
 • Je bent betrouwbaar en respecteert afspraken.

 

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van de wegcode

 

Een goede motivatie voor de functie is ook belangrijk.

 

Pluspunten

 

 • Je spreekt vlot Nederlands en Frans aangezien je zal werken in een tweetalige werkomgeving.
 • Je hebt een goede kennis van de geografie van Brussel en Oost-Vlaanderen.
 • Je hebt enige ervaring als chauffeur.
 • Je hebt ervaring met zowel een manuele als een automatische versnellingsbak.
 • Je woont in Oost-Vlaanderen en/of in de regio Gent.

 

 

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 

 1. 1.      Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je beschikken over een diploma of getuigschrift van lager secundair onderwijs.

 

 1. Op de datum van indiensttreding moet je jonger dan 26 jaar zijn (om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst - rosettacontract)

 

 1. Je beschikt over een rijbewijs B (handgeschakeld).

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

 

Je wordt via een startbaanovereenkomst aangeworven als technisch medewerker (niveau D) met de bijhorende weddeschaal NDT1. De plaats van tewerkstelling is het hoofdbestuur van de FOD WASO (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

 

Opgelet: de duur van het contract is 1 jaar. Na een positieve evaluatie wordt dit verlengd tot het einde van het kwartaal waarin je 26 jaar wordt.

 

 

LOON

Minimum aanvangswedde: 27.065,39 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, o.a. eindejaarspremie en vakantiegeld).

 

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

 

 

VERGOEDING

 

Je ontvangt maandelijks een forfaitaire vergoeding van 326,38 EUR netto (reeds aangepast aan de huidige index) (bij voltijdse prestaties).

 

VOORDELEN

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 40,50-uren week (zonder prikkloksysteem) met 16 dagen compensatierust (bij voltijdse prestaties). Eventuele overuren worden bijkomend uitbetaald.
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
  • dynamische personeelsvereniging (organiseert socioculturele, sportieve en recreatieve activiteiten).
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • beschikken over een laptop, gsm en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

 

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

 

Bijzonderheden aan de functie:

De functie van chauffeur is een veiligheidsfunctie: bij aanwerving is een attest medische keuring (voorafgaande gezondheidsbeoordeling) nodig. Het uitoefenen van de functie vereist ook een jaarlijkse medische keuring (via Empreva).

Procedure

SCREENING

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Je zal daarna via e-mail het resultaat van de cv-screening ontvangen.

Na de cv-screening volgt mogelijks een telefonische prescreening.

De kandidaten die het best aansluiten bij het profiel zullen uitgenodigd worden voor een interview

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

 

INTERVIEW

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv en je motivatiebrief worden gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef vindt plaats eind juni - begin juli 2024 (data onder voorbehoud) in het hoofdkantoor van de FOD WASO.

Solliciteren

Is deze functie iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten!

 

Bezorg onderstaande documenten aan selectieverantwoordelijke Kate Neyts, via hr@werk.belgie.be:

 

 1. Je cv
 2. Je motivatiebrief
 3. Kopie van je hoogst behaalde diploma
 4. kopie van je rijbewijs

Vermeld de referentie van deze vacature in elke communicatie (XNC24263). Je kan solliciteren tot en met 05/07/2024.

Extra info

Tijdens de selectieprocedure waken wij over gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang voor iedereen die solliciteert. We zorgen voor een objectieve selectieprocedure, waarbij je motivatie en competenties gemeten worden. Je gelaatskleur, geslacht, handicap, etc. spelen hierbij geen rol.

Opgelet! Aangezien het gaat om een startbaanovereenkomst is jouw leeftijd wél van belang. Je kan enkel deelnemen als je jonger bent dan 26 jaar.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen.

 

•             Meld dit via mail aan de selectieverantwoordelijke via hr@werk.belgie.be tijdens het indienen van je sollicitatie

•             Geef hierbij zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en vermeld ook welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portret Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Portret Edward Vanhove
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik leuk vind is de vrije ruime keuze aan opleidingen.
  Trevor Tommeleyn
  Technisch deskundige – arbeidsinspecteur vervoer
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Trevor Tommeleyn
 • Portret Kelly Herremans
  Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.
  Kelly Herremans
  Sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kelly Herremans
 • Icoon medewerker zonder foto
  We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.
  Marc
  Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Marc
 • Portret Carole Sansdrap
  Ik heb het geluk te werken met collega's die altijd gemotiveerd en bereid zijn.
  Carole Sansdrap
  Experte sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Carole Sansdrap
 • Portret Julie Coulon
  De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.
  Julie Coulon
  Expert personeelsplanning en budget
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Coulon
 • Portret Julie Spelmans
  Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen.
  Julie Spelmans
  Tolk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Spelmans
 • Portret Joris
  Zelfontwikkeling staat centraal binnen onze organisatie
  Joris
  Analist en ontwikkelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Joris