Een afgevaardigde gegevensbescherming (m/v/x)

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe

Selectiecode

XNC24265

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De functie van Afgevaardigde Gegevensbescherming (AGB) is tweevoudig:

 

1)      De AGB wordt geacht de veiligheid van toegangen tot gegevens van maatschappelijke aard, het gebruik ervan, de fysieke en digitale opslag, gebruikers van deze gegevens, het herstel van deze gegevens en de naleving van de wet op de bescherming van de privacy te bewaken.

Hij moet daartoe:

 • De nuttige documentatie op het gebied van informatiebeveiliging verzamelen.
 • Een beeld geven aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn over het meest relevante veiligheidsbeleid voor het Centrum;
 • Te nemen maatregelen organiseren om te voldoen aan de minimumeisen inzake veiligheid opgelegd door de wettelijke en/of reglementaire bepalingen  in de instelling, waaronder onder andere het BCSS;  
 • Veiligheidsbeleid en -procedures opstellen en deelnemen aan de invoering ervan;
 • Nagaan of de genoemde regels op het vlak van veiligheid worden nageleefd;
 • Naleving bevorderen van de veiligheidsregels en van een houding die de veiligheid bij de personeelsleden bevordert.

 

2)      De AGB zorgt er ook voor dat het Centrum in overeenstemming is met het wettelijke kader betreffende persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hij moet daartoe:

 • De verschillende diensten van het OCMW kennen en de gegevensverwerkingen die er gebeuren documenteren;
 • Adviezen en aanbevelingen geven aan de Algemeen secretaris en aan de werknemers over de verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming; 
 • Een beleid inzake gegevensbeheer invoeren dat in overeenstemming is met de AVG;
 • Een actieplan opstellen om tot conformiteit te komen en een documentatie bijhouden in het kader van ‘Accountability’;
 • Deelnemen aan de risico- en impactanalyse betreffende gegevensbescherming voor de genoemde verwerkingsactiviteiten en een jaarplan opstellen voor de Algemeen secretaris;
 • Er op toezien dat er een cultuur van gegevensbescherming heerst in het Centrum door het personeel op te leiden en te sensibiliseren en de naleving van de verordening te controleren; 
 • De rechten van de betrokken personen waarborgen en hun contactpersoon zijn;
 • Samenwerken met de controleoverheid en hun contactpersoon zijn;
 • Mogelijke incidenten behandelen.

 

Werkgever

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan 

 

                                                                                         Een afgevaardigde gegevensbescherming (m/v/x)

 

onder voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur aan barema A1 van de openbare functie, met zo snel mogelijke indiensttreding voor de Afdeling van het Algemeen Secretariaat.

De cel heeft als taak de naleving van de AVG te bewaken, adviezen en aanbevelingen te geven, mogelijke incidenten te noteren en een jaarplan op te stellen. 

https://jobs.cpas1200.be/nl/vacature/103223/un-delegue-%C3%A0-la-protection-des-donnees-h-f-x-/

Competenties

Profiel:

Voorwaarden om deel te nemen aan de selectie:

 • Houder zijn van een masterdiploma informatica of rechten OF houder zijn van een masterdiploma en een eerste relevante ervaring hebben in een gelijkaardige functie of in het beheer van veiligheid en risico's.   

 

Gedragsvaardigheden:

 • Uitstekend kunnen communiceren – opleiden - bemiddelen (overtuigen eerder dan verplichten);
 • Kunnen getuigen van bestendigheid tegen stress, onterechte invloeden en vooroordelen;
 • Discreet zijn, met respect voor vertrouwelijkheid en ethiek; integer;
 • Pro-activiteit aan de dag leggen, zin voor initiatief/analyse, dynamisme, nauwkeurigheid en organisatie;
 • Gericht zijn op oplossingen en resultaten;
 • Zelfstandig kunnen werken.

 

Technische vaardigheden:

 • Goede kennis hebben van de wetten en reglementen die de activiteit van de OCMW's regelen OF bereid zijn om ze te bestuderen en zich continu bij te scholen op deze gebieden;
 • Goede kennis hebben van de AVG, van de wettelijke bepalingen op het gebied van informatiebeveiliging OF bereid zijn ze te bestuderen en zich continu bij te scholen op deze gebieden;
 • Goede beheersing van Office en informatietechnologieën in het algemeen;
 • Over voortreffelijke redactionele vaardigheden beschikken.

 

Troeven:

 • Kennis van het Frans en in het bezit zijn van het Selor taalbrevet dat overeenkomt met uw functieniveau.
 • Mondeling en schriftelijk kunnen communiceren in het Engels.

 

Aanbod

Voordelen:

 • Een bruto maandwedde op basis van een voltijdse job van minimum 3836,58  euro met een overname van relevante anciënniteit die verband houdt met de functie onder voorbehoud van overhandiging van volledige en geldige bewijsstukken (tot 10 jaar in de privésector en 15 jaar in de openbare sector);
 • Een eindejaarspremie;
 • Een maandelijkse tweetaligheidspremie (indien gepast Selor-brevet);
 • Restaurantcheques;
 • Verschillende voordelen via de collectieve sociale dienst (huwelijkspremie, geboortepremie, tegemoetkoming in bepaalde buitengewone uitgaven,...);
 • Een hospitalisatieverzekering;
 • Een korting van 10% bij Ethias voor eigen verzekeringen;
 • Tegemoetkoming in de woonplaats-werk verplaatsing mogelijk naargelang van de persoonlijke situatie;
 • Gratis openbaar vervoer (MIVB, de Lijn, NMBS, Tec);
 • Gratis toegang tot de parking;
 • Een fietspremie;
 • Een voetgangerspremie;
 • Een aangename werkomgeving, met aandacht voor de balans werk-privéleven en in volle evolutie:
 • Een collegiale dynamiek die pleit voor professionalisme en efficiëntie in een geest van innovatie, creativiteit, transparantie en respect voor het personeel;
 • Een groot aantal vakantiedagen (ongeveer 40 dagen in het kader van een voltijdse job);
 • Vakantiekrediet vanaf de indiensttreding;
 • Glijdende uren met aankomst tussen 6u30 en 10u00 en vertrek tussen 15u00 en 20u00;
 • Mogelijkheid tot telewerk (volgens ons reglement);
 • Ondersteuning bij interne mobiliteit (verticale en horizontale) en bij de ontwikkeling van vaardigheden via een individueel en aangepast opleidingsplan;
 • Terbeschikkingstelling van een laptop voor professioneel gebruik.

 

Procedure

Selectieprocedure:

Voor de functie van Afgevaardigde Gegevensbescherming zullen de weerhouden kandidaten gecontacteerd worden rond 18/06/2024.
Gelieve de volgende data te noteren om u te kunnen organiseren:
=> een mondelinge proef, op 24/06/2024 in de voormiddag.

Deze planning kan onderhevig zijn aan wijzigingen door de instelling.

Solliciteren

Geïnteresseerd?

Uiterste datum kandidatuur: 12/06/2024.

Om te solliciteren, afspraak op onze website: http://www.cpas1200.be waar u al onze jobaanbiedingen vindt onder de rubriek ‘Jobs’.

https://jobs.cpas1200.be/NL/vacature/reference/SQ103223//application-form.aspx

Extra info

Hebt u een handicap, een aandoening of een ziekte, wil u in aanmerking komen voor redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure? Vermeld het in uw kandidatuur. We zullen erop toezien de omstandigheden optimaal aan te passen zodat u zich in de beste omstandigheden kan presenteren.