Accountant (m/v/x)

brusafe.brussels

Selectiecode

XNC24276

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1130 Haren

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Brusafe is op zoek naar een accountant (M/V/X) die in samenwerking met de collega's van de eenheid Financiële Diensten de volgende taken zal uitvoeren :

 • U controleert, vereffent en voert de aankoopfacturen in de boekhoudsoftware in;
 • U houdt de financiële en loondagboeken bij;
 • U bereidt betalingsvoorstellen van leveranciers voor en behandelt betalingsherinneringen;
 • U controleert regelmatig de rekeningen (algemene, klanten, leveranciers);
 • U bereidt verschillende transacties voor en boekt deze;
 • U bereidt btw-aangiften voor;
 • U stelt maandelijkse en jaarlijkse boekhoudkundige en financiële verslagen op;
 • U verricht alle handelingen die nodig zijn voor de afsluiting van de rekeningen en stelt de bijlage op bij de uitvoeringsrekening van de begroting;
 • U bereidt de jaarlijkse controle van de Auditor en de Rekenkamer voor;
 • U zorgt voor de dagelijkse opvolging van de uitvoering van de begroting (vastleggingen, vereffeningen, verdelingen);
 • U volgt de inning van inkomsten;
 • U neemt deel aan de opstelling van de jaarlijkse begroting;
 • U rapporteert aan de verantwoordelijke van de eenheid, aan wie u regelmatig verslag uitbrengt over de voortgang van uw activiteiten;
 • U stelt concrete oplossingen voor wanneer u problemen ondervindt;
 • U vervangt collega's in de eenheid volgens de behoeften van de afdeling.

Werkgever

Brusafe is de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen Deze school brengt de bestaande opleidingsstructuren samen: de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool, het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer, het Opleidingsinstituut voor Dringende Medische Hulpverlening en de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (afdeling veiligheid en preventie).  

 

De hoofdopdrachten van Brusafe omvatten:  

-        Het implementeren van een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op veiligheid in de ruimste zin van het woord;  

-        Het ondersteunen van de verschillende scholen door gemeenschappelijke processen te delen (met name pedagogische eenheid, communicatie, boekhouding, openbare aanbestedingen, ICT...);  

-        Het ondersteunen van de scholen door het beschikbaar stellen van een gemeenschappelijke en multidisciplinaire infrastructuur. 

Competenties

Er zij 2 mogelijkheden

Ofwel

Scenario 1 : Vereiste diploma ZONDER ervaring

Beschikken over een diploma hoger onderwijs (bv. graduaat, professionele bachelor, kandidatuur, overgangsbachelor) uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit na ten minste 2 of 3 jaar studie binnen het domein van de economie, boekhouding, ...

Ofwel

Scenario 2 : Vereiste diploma MET ervaring:

Beschikken over een diploma hoger onderwijs (bv. graduaat, professionele bachelor, kandidatuur, overgangsbachelor) uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit na ten minste 2 of 3 jaar studie.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum

Een relevante beroepservaring binnen het domein van boekhouding waarin je minstens 3 van de 7 volgende taken hebt uitgevoerd:

 1. Boeking van inkoop- en/of verkoopfacturen;
 2. Voorbereiding van de afsluiting: verificatie van de algemene rekeningen, klanten en leveranciers;
 3. Voorbereiding van de afsluiting: afstemmingen salarisrekeningen;
 4. Voorbereiding van de afsluiting: Diverse regularisatieopdrachten aan het einde van het jaar (boekhoudkundige afsluiting);
 5. Opstelling van de balans en resultatenrekening;
 6. Bijhouden van de financiële dagboeken (kasboek, bankboek);
 7. Loontoewijzingen.

 

Technische competenties:

Goede kennis van de algemene principes van boekhouding en de boekhoudnormen die van toepassing zijn op Belgische bedrijven.

Gedragsvaardigheden

 • U creëert en verbetert de teamgeest door uw meningen en ideeën te delen en door te helpen conflicten tussen collega's op te lossen.
 • U ondersteunt interne en externe klanten op een transparante, eerlijke en objectieve manier, biedt hen een gepersonaliseerde service en onderhoudt constructieve contacten.
 • U handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en verplichtingen en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • U plant en beheert uw eigen ontwikkeling actief op basis van uw mogelijkheden, interesses en ambities, door uw eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en door u voortdurend te verrijken met nieuwe ideeën en benaderingen, vaardigheden en kennis.
 • U bent betrokken en toont de bereidheid en ambitie om resultaten te leveren en verantwoordelijkheid op te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • U analyseert de gegevens doelgericht en evalueert de informatie kritisch.
 • U behandelt en lost problemen zelfstandig op, zoekt naar alternatieven en implementeert oplossingen.
 • U heeft een goed aanpassingsvermogen en evolueert gemakkelijk in een context van verandering.

Troeven

 • Beheersen van Office Suite en de Office 365-omgeving;
 • Praktische kennis van kantoorautomatiseringstools (suites) binnen de relevante domeinen: boekhouding en financiële rapportage;
 • Een goede kennis hebben van de boekhoudregels voor vzw’s;
 • De kennis van de tweede landstaal is een pluspunt;
 • Een goede kennis hebben van de Organieke ordonnantie van 23-02-2006 over   de begroting, boekhouding en controlebepalingen is een pluspunt.

Aanbod

Aanbod:

 • Een dynamische werkomgeving;
 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur (37,5 uur/week); 
 • Een salaris (niveau B overheidsdienst) berekend op basis van de eventuele waardering van uw eerdere ervaringen;
 • Taalbonus afhankelijk van het aanleveren van een bewijs van kennis van het Frans via Selor of een erkende taalschool;  
 • Eindejaarspremie;  
 • 100% vergoeding van tickets voor het openbaar vervoer tickets (cumuleerbaar) en fietsvergoeding;   
 • 34 vakantiedagen per jaar (evenredig verdeeld op basis van de gewerkte periode in het lopend jaar);   
 • Mogelijkheid tot telewerken;   
 • Uitgebreid aanbod aan opleidingen.

Procedure

De selectieprocedure omvat de volgende stappen:

Stap 1: Verificatie van de deelnemingsvoorwaarden

Je wordt tot de selectieprocedure toegelaten mits je over de vereiste diploma's en relevante beroepservaring beschikt. De controle van je ervaring gebeurt op basis van je cv zoals dat is ingevuld en doorgestuurd voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Besteed daarom extra aandacht aan de beschrijving van je werkervaring in je cv. Dat zijn de gegevens die worden gebruikt voor de kwalitatieve screening van cv's.

Stuur je cv in de taal van de job waarvoor je je kandidaat stelt.

Stap 2: Selectiegesprek + praktijkgeval

Kandidaten die geslaagd zijn voor de vorige fase worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, voorafgegaan door een praktijkgeval om de technische en gedragsvaardigheden te beoordelen die deel uitmaken van deze vacature. Er wordt ook gevraagd naar je motivatie, je interesse voor en affiniteit met de in te vullen functie.

Om te slagen moet je minstens 50% behalen.

 

Stap 3: Afronding van de selectie

De in aanmerking genomen kandidaten wordt verzocht om zo snel mogelijk in dienst te treden.

Opgelet: alle communicatie over deze selectie gebeurt via e-mail. Geef dus een geldig e-mailadres door en raadpleeg regelmatig je e-mails.

De succesvolle kandidaat moet een blanco strafblad kunnen aantonen.

 

Werkplek: Regionale School voor Veiligheidsberoepen: Zweefvliegerstraat 10, 1130 Haren

Aanvullende informatie over de functie kan worden verkregen bij Marjorie PEETERS : marjorie.peeters@safe.brussels

Aanvullende informatie over de procedure kan worden verkregen bij Anissa EL YAZIDI : anissa.elyazidi@safe.brussels

 

Solliciteren

De sollicitatie, die bestaat uit een gedetailleerd en bijgewerkt curriculum vitae, een schriftelijke motiveringsbrief en kopieën van de vereiste kwalificaties en diploma’s, wordt per e-mail naar het volgende adres gestuurd:  job@brusafe.brussels uiterlijk op 03/07/2024, onder de titel van “Accountant”.

Onvolledige aanvragen worden niet geanalyseerd of opgenomen in de sollicitaties.

Extra info

Brusafe zet zich in voor diversiteit in haar teams en zorgt voor een objectieve en inclusieve selectieprocedure. Indien nodig kunnen redelijke aanpassingen worden aangeboden.