Attaché - Product Owner "Sociaal Brussel" - Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (m/v/x)

Vivalis.brussels

Selectiecode

XNC24281

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opdrachten verbonden aan de functie

De attaché "Product Owner", in samenwerking met het team Sociaal Brussel, zal moeten zorgen voor het behoud van de kwaliteit van de gegevensbank Sociaal Brussel en de ontwikkeling ervan, in het bijzonder:

 • fungeren als interface tussen het IT-team en het team Brussel Sociaal:

o            in nauwe samenwerking met het team dat verantwoordelijk is voor de promotie van de tool en met kennis van de verschillende welzijns- en gezondheidssectoren, de aanpassingsbehoeften van de structuur van de gegevensbank in kaart brengen en als tussenpersoon dienen voor de ICT-dienst;

o            in samenwerking met het IT-team een drijvende kracht zijn achter voorstellen voor de bouw van en aanpassingen aan tools voor gegevensbeheer enerzijds (bijwerkings- en monitoringtools) en aanpassingen aan de gegevensstructuur anderzijds;

 • het gebruik van de gegevensbank monitoren en evalueren (in het bijzonder: wie gebruikt de gegevensbank Sociaal Brussel en waarom);
 • optreden als externe contactpersoon voor actoren die de gegevensbank Sociaal Brussel gebruiken in het kader van de ontwikkeling van specifieke projecten (in het bijzonder: beheer van webservices);
 • de huidige gegevensbank helpen ontwikkelen zodat individuele zorgverleners er in de toekomst kunnen worden opgenomen.

Als attaché Product Owner vereist de functie:

 • De echte behoeften van gebruikers af te bakenen;
 • Gebruikers duidelijk en begrijpelijk uit te leggen hoe ze de producten/toepassingen moeten gebruiken;
 • Een betrouwbare en kwaliteitsvolle gegevensbank in stand te houden;
 • Ontwikkelingsprojecten voor de gegevensbank te beheren;
 • Te fungeren als interface tussen het IT-team en het team Brussel Sociaal.

Werkgever

De functie binnen de organisatie

Vivalis vormt de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars te verbeteren op het vlak van welzijn en gezondheid, streeft Vivalis ernaar de referentieadministratie te worden in die materies.

Vivalis brengt een honderdtal medewerkers bijeen in een actieve, tweetalige administratie waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en zorg voor dienstverlening aan burgers de kernwaarden zijn.

Vivalis bestaat uit een studiedienst, een communicatiedienst en vier directies:

 • ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’: het verlenen en vernieuwen van erkenningen aan instellingen, het verlenen van subsidies, het opstellen van nieuwe ordonnanties of besluiten, ...;
 • ‘Controle’: administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
 • ‘Coördinatie & Procedures’: transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • ‘Begroting & Financiën’: het toezicht op de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
 • Het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn’, de interne studiedienst.

De attaché "Product Owner" zal werken in het team Sociaal Brussel. Burgers en professionals kunnen er informatie vinden over organisaties die actief zijn op het gebied van welzijns- en gezondheidszorg, in het bijzonder over de diensten en activiteiten die ze aanbieden.

Het team van Sociaal Brussel moet er voornamelijk voor zorgen dat de gegevens op de website actueel, kwaliteitsvol en nauwkeurig zijn (contacten met de organisaties), dat de tool wordt aangepast aan de veranderende behoeften van burgers en professionals en dat de tool en het gebruik ervan op het terrein worden gepromoot (met name door opleidingen te organiseren).

https://www.vivalis.brussels/nl

Competenties

Profiel

 • Kandidaat voor de functie van attaché "Product Owner" moet houder zijn van een diploma hoger onderwijs van het lange type (Master of Licenciaat) bij voorkeur in bedrijfskunde of sociale wetenschappen.
 • Gewenste kwaliteiten: deskundig adviseur, informatiebeheerder, projectleider of medewerker, dossierbeheerder, vertegenwoordiger van de GGC.
 • Pluspunt :          
  • Beschikken over uitstekende analytische en samenvattende vaardigheden en een resultaats- en oplossingsgerichte aanpak;
  • Een uitgesproken interesse hebben voor informaticatoepassingen ;
  • Ervaring met gegevensbankbeheer is een troef;
  • Een goede kennis van ontwikkelingstechnieken volgens de Agile methode is een troef;
  • Een goede kennis van de Brusselse welzijns- en gezondheidscontext is een troef;
  • Ervaring op het gebied van publieke administratie of binnen een publieke administratie;
  • Kennis van de tweede Brusselse taal.

Aanbod

Wat wij aanbieden voor deze functie

 • Weddeschaal A101 [min. 47.417,07 € ; max. 84.414,00 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (2,0807 op 01/06/2024);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met inhouding van 1,09 euro);
 • Hospitalisatieverzekering, met inbegrip van kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject;
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding en/of een Villo! abonnement;
 • Flexibel uurrooster in de 38-urenweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 dagen verlof per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Tal van opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om interessante tweetaligheidstoelagen te verkrijgen.

Procedure

Aanwervingsprocedure

De kandidaten moeten vooraf een schriftelijke test afleggen, op afstand, om hun technische vaardigheden te beoordelen. Deze test duurt 45 minuten en moet uiterlijk om 18u de dag voor het sollicitatiegesprek afgewerkt en ingediend zijn.

Het selectiegesprek vindt plaats ten overstaan van een selectiecommissie die de test zal hebben ontvangen en doorgenomen. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en heeft als doel de beroepsbekwaamheden te analyseren in relatie tot de vereisten van de functie, de kennis van onze administratie alsook de motivatie, interesses en affiniteiten met het werkterrein.

Sommige van de vraagstellingen zijn geformuleerd aan de hand van de STAR-methode. De STAR-methode is een semi-gestructureerde gedragsgerichte interviewtechniek, waarbij STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Voor elke competentie vragen we je om een (professionele) situatie te beschrijven die je zelf hebt meegemaakt.  Daarna vragen we je om je taken of rol in die situatie toe te lichten en ook de acties die je toen hebt ondernomen. Tot slot vragen we je om het bekomen eindresultaat te beschrijven.

Solliciteren

Sollicitatieprocedure

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • het referentienummer van deze procedure: 2023_OB_A1_36;
 • een motivatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet via de link https://short.sg/a/45911763 verzonden worden ten laatste op 08/07/2024 voor middernacht. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Mevr. Tiffany Pauwels, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 11 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 33.

Alleen volledige sollicitaties (cv en motivatiebrief) worden in aanmerking genomen. Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van de ontvangen sollicitaties. Kandidaten die het beste aan het vereiste profiel voldoen, worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Deze gesprekken zullen plaatsvinden van 17/07/2024 tot 22/07/2024 in persoon (bij uitzondering kan de administratie beroep doen op videoconferentie). Uitstel van datum is niet mogelijk.

https://short.sg/a/45911763

Extra info

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u vóór 08/07/2024 contact opnemen per mail via jobs@vivalis.brussels. Kandidatuurstellingen die naar dit mailadres verstuurd worden, zullen niet in aanmerking komen.