ADVISEUR INFORMATIEVEILIGHEID (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC24282

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Functie

Doel

De adviseur informatieveiligheid (AIV) is verantwoordelijk voor het onderhoud en ontwikkeling van de beveiligingsstrategie van het Agentschap en dit in overeenstemming met de geldende wetgeving en de minimale normen waarop het Agentschap zich baseert. Hij bepaalt samen met het directie-generaal de risiconiveaus die aanvaardbaar zijn voor het Agentschap. Nauw samenwerkend met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) en de dienst ICT, bestaat zijn opdracht uit raadgeven, stimuleren, documenteren en controleren.

Inhoud

 

U levert deskundig advies aan het Agentschap binnen het domein van informatieveiligheid.

U adviseert de Directeur-generaal, vooral via het geven van schriftelijke en gemotiveerde adviezen, op diens verzoek of op eigen initiatief, omtrent alle aspecten van de informatieveiligheid. U stelt ontwerpen van veiligheidsplannen op waarin de noodzakelijke middelen worden gespecifieerd om deze te realiseren.

U sensibiliseert uw collega’s over de materie, met een bijzondere aandacht voor de veiligheid van gegevens en van het netwerk; u promoot de coherente toepassing van beleidslijnen en van veiligheidsnormen binnen alle projecten, systemen en technologische diensten, alsook de aanname van een houding die de veiligheid bevordert bij de collega’s; u draagt hieraan bij door de verschillende te respecteren regels te identificeren en/of te definiëren.

U verzamelt nuttige documentatie met betrekking tot informatieveiligheid.

U communiceert en overlegt met alle betrokken partijen met als doel een draagvlak te creëren en zodat alle betrokkenen de regels inzake informatieveiligheid begrijpen en toepassen; u werkt nauw samen met de diensten die uw tussenkomst nodig (kunnen) hebben, in het bijzonder met de informaticadienst; u sensibiliseert hen over het beheer van risico’s.

U voert de opdrachten uit die u in het domein van informatieveiligheid zijn toevertrouwd.

U stelt rapporten op, voornamelijk bestemd voor de Directeur-generaal.

U draagt bij aan de algemene technologische planning van het Agentschap, door het bieden van een actuele kennis en een toekomstgerichte visie van de technologie en systemen.

U werkt samen met veiligheidsadviseurs van andere instellingen om te streven naar een coherente aanpak van informatieveiligheid.

U werkt, binnen dezelfde dienst en voor zover nodig is, in samenwerking met de data protection operations manager (DPOM). U kadert met hem bijvoorbeeld het beheer van de toegang tot verschillende applicaties (waaronder de controle van beheerders van de toegang tot webapplicaties van de federale overheid).

Werkgever

 Context

 U werkt binnen de algemene directie, onder de administratieve verantwoordelijkheid van de DPO.

https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Competenties

U hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, haar werking, waarden en doelgroep. Voor meer informatie, raadpleeg: www.fedasil.be

Diploma en ervaring

U bent houder van een master/licentiaat, bij voorkeur in IT/Informatiebeveiliging.

U beschikt bij voorkeur over een professioneel certificaat inzake beveiligingsbeheer (CISSP, CISM, ISO27001).

U heeft professionele ervaring. Onder relevante professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in minstens twee van de volgende domeinen die samen ten minste 6 jaar bedragen:

  • Risicobeheer;
  • Informatieveiligheid;
  • Informatica.

Technische competenties

U kent de gemeenschappelijke kaders rond het beheer van informatieveiligheid, zoals ISO/IEC 27001 en NIST.

U beheerst de kaders (frameworks) binnen het veld (standaarden, voorschriften, richtlijnen rond goede praktijken, enz.) (CyberFundamentals Framework, OWASP, NIST, CSF, CIS benchmark, enz.).

U heeft ervaring in het implementeren van Microsoft Office 365 oplossingen.

U beschikt over zeer goede analytische vaardigheden en over zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel geschreven als gesproken.

 

Generieke competenties

ORGANISEREN: Proactief zetten van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd.

 

Medewerkers ontwikkelen: Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling)

 

Objectieven behalen: Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

ADVISEREN: Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensband met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise. 

 

U heeft een innovatieve denkwijze en beschikt over het vermogen om uw collega’s te motiveren.

Een hoog niveau van persoonlijke integriteit is essentieel.

 

Troeven

Een goede algemene kennis in het domein van de bescherming van persoonsgegevens is een pluspunt.

U werkt in een tweetalige omgeving. Een praktische kennis van het Frans is dus een troef.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Categorie A: administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle types arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau NA31 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het bruto maandsalaris bedraagt tussen €3. 791, 81 en €5. 090, 78 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg  https://bosa.belgium.be/fr

 

Voordelen

 

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid tot telewerken.

Procedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test begin juli. De gegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de selectie worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, voor een duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer mateus.bontor@fedasil.be (selectieverantwoordelijken).

Solliciteren

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 23/06/2024.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Extra info

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.