AANWERVING VAN EEN DESKUNDIGE IT (NIVEAU B) (m/v/x)

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

Selectiecode

XNC24289

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1050 Elsene

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding zoekt een deskundige IT (m/v/x - niveau B) om het team IT te versterken.

De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwel op basis van een terbeschikkingstelling in het kader van de wet van 31 januari 2007 (1) indien het gaat om een vastbenoemd personeelslid, ofwel met een contract van onbepaalde duur.

WAARUIT BESTAAT DE FUNCTIE?

De ICT-deskundige is toegewezen aan de ICT-afdeling van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Hij/zij is een direct aanspreekpunt voor alle IT-gerelateerde verzoeken. Hij/zij staat in de eerste lijn om incidenten op te lossen en verzoeken te beantwoorden. Indien nodig geeft hij/zij verzoeken en incidenten door aan externe instanties (kanselarij en leveranciers) en zorgt hij/zij voor de follow-up ervan.

Hij/zij beheert de prioriteiten, met name door ervoor te zorgen dat de opleidingen elke ochtend in goede omstandigheden van start kunnen gaan en door incidenten zodanig op te lossen dat de impact op de activiteiten van het IGO tot een minimum wordt beperkt.

Hij/zij beheert ook de administratieve aspecten van IT: inventaris, bestellingen, enz.

Afhankelijk van zijn/haar vaardigheden kan hij/zij deelnemen aan projecten: roll-outs, oplossingen zoeken, enz. Hij/zij heeft tal van voorstellen voor de voortdurende verbetering van IT-producten en -diensten.

De deskundige IT zal verantwoordelijk zijn voor de volgende taken*:

 • incidentenbeheer vanaf de registratie tot aan de oplossing (zaalproblemen, software- en hardwareproblemen, toegangsproblemen, beveiligingsproblemen, enz.);
 • beheer van software- en hardwareaanvragen en vervanging bij defecten, inclusief het bijhouden van toewijzingen en uitleningen in de inventaris;
 • configuratie van netwerk, hardware, software en gebruikersprofielen;
 • regelmatige software- en hardware-updates (firmware-updates);
 • Voorbereiding van aankopen en administratieve opvolging (specificaties, selectie, bestellingen, ontvangst, goedkeuring van facturen, inventaris, enz.);
 • licentiebeheer (ICT);
 • technisch beheer van het LMS, websites (Drupal), Sharepoint en applicaties in de cloud in samenwerking met hun leveranciers;
 • maken van rapporten op basis van databases (SQL, Access; Excel, PowerBI);
 • gebruikers helpen bij het gebruik van software en hardware en waar nodig ICT-trainingen geven.

* Gelet op het evolutief karakter van het IGO, kunnen deze taken onderhevig zijn aan wijzigingen.

(1) Wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en kennisbeheer en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding.

Werkgever

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding is een onafhankelijk federaal orgaan dat bijdraagt tot een kwaliteitsjustitie door op een optimale wijze de professionele competenties van magistraten en leden van de rechtelijke orde te ontwikkelen in een Europese dimensie.

U belandt in een dynamisch en multidisciplinair team dat constant evolueert. U krijgt de mogelijkheden om zich verder te bekwamen, om zo te beantwoorden aan de vereisten van deze functie en sterke resultaten neer te zetten voor onze interne en externe klanten.

De plaats van tewerkstelling is Brussel.

https://igo-ifj.be/nl

Competenties

WIE BEN JIJ ? 

De volgende competenties worden in het bijzonder in aanmerking genomen:

 • een hoge mate van polyvalentie en het vermogen om zich voortdurend aan te passen aan nieuwe systemen;
 • klantgerichtheid (actief luisteren en inlevingsvermogen, gevoel voor service en goede follow-up van incidenten en verzoeken);
 • basiskennis van ITIL is een pluspunt;
 • kennis van en ervaring met Microsoft- en Linux-besturingssystemen;
 • kennis van Active Directory, DNS, DHCP, proxy, Office 365 en Azure AD beheertools;
 • basiskennis van TCP/IP-netwerken, Wi-Fi-netwerken en de belangrijkste protocollen;
 • basiskennis van de belangrijkste kantoorsoftware, waaronder Office 365 online, en goede technische ondersteuningsvaardigheden (Teams, Outlook, Word, Excel, macro's);
 • ervaring met databases (SQL, Access, Excel);
 • kennis van Drupal ;
 • goede analytische vaardigheden;
 • zeer goede probleemoplossende en begrijpende vaardigheden;
 • efficiënt en stressbestendig
 • goede teamgeest;
 • goede administratieve vaardigheden en het vermogen om de installatie, de configuratie en het gebruik van systemen te documenteren;
 • goede kennis van de andere landstaal;
 • kennis van technisch Engels.

We houden ook rekening houden met de volgende pluspunten:

 • enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

1) burger van de Europese Unie zijn

2) van onberispelijk gedrag zijn

3) de burgerlijke en politieke rechten genieten

4) vereist diploma: houder van een bachelordiploma

Aanbod

Het ter beschikking gesteld personeelslid behoudt zijn eigen statuut, wedde en voordelen.

Het personeelslid dat wordt aangeworven onder arbeidsovereenkomst geniet van de weddeschaal van administratief deskundige (B1) zoals bepaald in het statuut van het administratief personeel van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, met inachtneming van zijn/haar geldelijke anciënniteit.

De jaarlijkse brutowedde voor een administratief deskundige met 0 jaar anciënniteit bedraagt momenteel €41.812,67 (of €20.095,48 (100%) vermenigvuldigd met de huidige index 2,0807).

De werknemer profiteert ook van de volgende voordelen:

- de mogelijkheid om een tweetaligheidstoelage te bekomen;

- minimaal 26 verlofdagen en 10 compensatiedagen per jaar (bij een fulltime tewerkstelling);

- kantoor is gesloten tussen kerst en nieuwjaar;

- goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer;

- gratis openbaar vervoer van en naar het werk;

- maaltijdcheques ;

- hospitalisatieverzekering;

- veel mogelijkheden tot opleiding en zelfontwikkeling.

Procedure

De aanwerving gebeurt op basis van het slagen in een selectietest die bestaat in een interview door de directie van het Instituut. Indien de directie het nodig acht, kan de selectietest uit meerdere interviews bestaan.

Tijdens het interview wordt geëvalueerd of het profiel van de kandidaat overeenstemt met de functievereisten en wordt ook zijn motivatie en interesse voor het algemeen werkkader getoetst.

Voorafgaand aan het sollicitatiegesprek kan de directie een preselectie maken van de ingezonden kandidaturen.

Solliciteren

De kandidaten dienen hun gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae (in PDF versie), tegen uiterlijk 12 juli 2024, te richten aan de directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding via mail op het adres: HR@igo-ifj.be.

Onvolledige kandidaturen of kandidaturen die worden ontvangen na het vervallen van deze termijn zullen niet worden geaccepteerd. Uw gegevens zullen worden bewaard in onze wervingsreserve en dit voor een periode van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van het proces- verbaal van afsluiting van de selectie, indien u daaromtrent uw uitdrukkelijke toestemming verleent. In de wervingsreserve rangschik- ken we de geslaagde kandidaten volgens de behaalde punten in de selectie. Bij een nieuwe vacature contacteren we de kandidaten in deze volgorde.

https://www.igo-ifj.be/nl/content/vacatures