Jurist Internationale Samenwerking in Strafzaken (m/v/x)

FOD Justitie
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24291

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Ben je gepassioneerd door het recht en wil je uitgroeien tot een onbetwiste expert? Wil je een functie uitoefenen met een reële maatschappelijke meerwaarde?

Dan ben je de geknipte persoon voor ons! Er is een openstaande betrekking bij het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden.

De FOD Justitie heeft een aantal belangrijke hervormingen opgestart. In die context zijn we op zoek naar gedreven juristen.

Hierbij enkele voorbeelden uit het takenpakket:

 • Je geeft (schriftelijk en mondeling) advies en formuleert aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de regelgeving in het behandelde domein.
 • Je beheert en behandelt vrij complexe dossiers met het oog op een beslissing die uiteraard in overeenstemming is met de geldende regelgeving.
 • Je volgt interessante evoluties in het rechtsstelsel op om nuttige en actuele adviezen en aanbevelingen te kunnen geven.
 • Je staat in voor de voorbereiding, aanpassing en uitwerking van normatieve teksten in het kader van zowel het nationaal recht als het internationaal en Europees recht. Je werkt de bestaande interne reglementering bij om de evolutie van het recht te kunnen opvolgen in functie van de beleidsdoelstellingen, van de sociaal-economische context en in het bijzonder van het nationaal en internationaal kader, steeds rekening houdend met het algemeen belang.
 • Je werkt mee aan de opmaak en verbetering van regelgevende teksten en je ondersteunt het normatief proces (voorbereiding, uitwerking van wetsvoorstellen en van ontwerpen van koninklijk besluit, opvolging van de procedure voor de Raad van State, ...).
 • Je neemt deel aan vergaderingen en werkgroepen met verschillende overheden en instanties, waarin ideeën over de oriëntaties en de concretisering van de normatieve teksten worden uitgewisseld of tot beslissing worden geconsolideerd.
 • Je antwoordt op de algemene of specifieke vragen van overheidsorganisaties, van verschillende (lokale, nationale en internationale) autoriteiten, van de regering, van parlementsleden en van de directie met betrekking tot de concrete toepassing van de genormaliseerde teksten.
 • Je werkt juridische werkinstrumenten uit (richtlijnen, formulieren, syllabi, modelbeslissingen, …).

Meer informatie over deze functie?

De relevante contactgegevens vind je terug op het tabblad ‘Bijkomende informatie - contactpersonen’.

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wilt vormen, kun je via deze link (Werken bij FOD justitie | FOD Justitie Jobs (werkenbijjustitie.be)) enkele getuigenissen van jouw toekomstige collega’s lezen.

Werkgever

Er is 1 vacante betrekking bij het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD JUSTITIE (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).

 Je kunt aan de slag binnen de volgende entiteit: 

 • directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden: dienst Internationale Samenwerking in Strafzaken (1 openstaande betrekking)

Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden adviseert de minister van Justitie in de domeinen waarvoor het bevoegd is, in het bijzonder het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht, het economisch recht, het personenrecht, het strafrecht, de fundamentele rechten en vrijheden en de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen. Het DG WL beheert ook de wapenwetgeving en de wetgeving betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Ten slotte zorgt het voor de juridische ondersteuning van de penitentiaire administratie.

Dienst Internationale Samenwerking in Strafzaken:

Is belast met de toepassing van de gerechtelijke procedures met internationale dimensie waarbij België betrokken is. Hij beheert aldus zeer uiteenlopende individuele procedures inzake uitlevering, overbrenging van gedetineerden, kennisgeving van gerechtelijke stukken, internationale rogatoire commissies. Voorts fungeert de dienst als aanspreekpunt voor de buitenlandse autoriteiten die informatie of medewerking vanwege de Belgische gerechtelijke structuren wensen in het kader van die aangelegenheden. Tot slot werkt de dienst aan de opmaak van nationale en internationale teksten op het stuk van de justitiële samenwerking in strafzaken.

De dienst combineert conceptuele activiteiten met tal van operationele taken.

De FOD Justitie biedt zijn 25 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger én op de eigen medewerkers.

Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talloze loopbaanmogelijkheden dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op het uitwisselen van kennis, het ontplooien van talent en het verzilveren van ideeën om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons evenzeer belangrijk. De FOD Justitie wil een open en eigentijdse organisatie zijn, die meegaat met haar tijd en rekening houdt met de veranderingen binnen de samenleving. Raadpleeg de website van de FOD Justitie om de verschillende diensten te leren kennen.

Competenties

Leeftijd

Deze betrekking wordt uitgeoefend in het kader van een startbaanovereenkomst. Een startbaanovereenkomst (of Rosetta-contract) is een contract van bepaalde duur voor jongeren onder de 26 jaar, dat de mogelijkheid biedt om beroepservaring op te doen.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na ten minste vijf studiejaren.
 • Je kunt ook deelnemen aan deze selectie indien je een equivalentie op masterniveau hebt behaald. Die equivalentie moet duidelijk aangeven dat het gaat om een diploma behaald op basis van een master in de rechten in het kader van een universitaire of equivalente opleiding.
 • Voor de houders van een equivalentie is een specifieke ervaring vereist: beroepservaring van twee jaar in een juridische functie in een domein van Belgisch recht.

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je creëert en bevordert de teamgeest door jouw meningen en ideeën kenbaar te maken en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en door jezelf continu vertrouwd te maken met nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis.
 • Je beschikt over de inzet, de vaste wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt de verantwoordelijkheid op voor de juistheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.

Technische competenties

Je drukt je op duidelijke en begrijpelijke wijze uit, zowel mondeling als schriftelijk.

Opgelet! We besteden bijzondere aandacht aan je motivatie en aan een correct beeld van de FOD Justitie, zijn diensten en de functie.

Pluspunten

 • Je hebt een goede kennis van het Frans en het Engels.
 • Je hebt reeds ervaring in een juridische dienst of dienst geschillen

Niveau

Master (universitair diploma of hoger onderwijs van het lange type)

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om de functie uit te oefenen – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Aanbod

Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur (startbaanovereenkomst tem 31/12/2024 met eventueel kans op verlenging), met de bijbehorende weddeschaal NA11.

Bezoldiging

Minimale aanvangswedde: 43 757,81 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • glijdende werkuren in een 38-urenweek
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (gratis)
 • interessante aanbiedingen en voordelen via de Fed+-kaart (http://www.fedplus.be/)
 • bedrijfsrestaurant
 • mogelijkheid om overuren te recupereren
 • 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • allerlei sociale voordelen

Alle informatie (extra premies en toelagen enz.) en voordelen met betrekking tot een job bij de overheid vind je terug op de website van de FOD BOSA.

Procedure

Je wordt toegelaten tot de selectie op voorwaarde dat je over het vereiste diploma beschikt EN dat je – gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta-plan) – jonger bent dan 26 jaar.

De selectie gebeurt op basis van je cv, je motivatie en je diploma zoals je ze op de uiterste inschrijvingsdatum hebt geüpload via het onlineformulier.

Waarop moet je letten? Vul je cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. Verifieer of de titel van je diploma correct is ingegeven. Er wordt een eerste selectie gemaakt op basis van je cv en motivatie. De interviews worden georganiseerd zodra we kandidaten hebben die aan de criteria voldoen.

Interview

Interview (ongeveer 30 min.) Tijdens het interview wordt geëvalueerd of je competenties overeenkomen met de jobvereisten. Je krijgt ook vragen met betrekking tot je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je geüploade cv wordt gebruikt als aanvullende informatie tijdens het interview. Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

De procedure wordt afgesloten zodra een geschikte kandidaat is gevonden.

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen van de procedure vind je terug in je onlineaccount.

Je onlineaccount is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je onlineaccount dus regelmatig om alle informatie over je selecties te vinden.

Testen en evaluatie?

Meer uitleg over onze evaluatiemethoden vind je hier.

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer weten over de jobinhoud?

Sebastiano Sabina – diensthoofd

Tel.: 02 542 67 38

E-mail: sabina.sebastiano@just.fgov.be

Meer weten over de selectieprocedure?

Nihade EL BOUJEDAIN – attaché P&O

Tel.: 02 542 66 41

E-mail: nihade.elboujedain@just.fgov.be

Solliciteren

Is deze functie iets voor jou?

Verstuur je cv en motivatiebrief naar het volgende adres: dgwlwl6@just.fgov.be.

Vermeld ‘Rosetta - Jurist’ in het onderwerp van de e-mail. (mailto:dgwlwl6@just.fgov.be)

Zorg ervoor dat je aanvraag het volgende bevat:

 • je cv en motivatiebrief
 • je geboortedatum
 • het correcte onderwerp van de e-mail
 • de juiste contactpersoon

Indien jouw kandidatuur onvolledig is, wordt ze niet in aanmerking genomen.

Extra info

De FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert. 

Heeft u een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kunt u een aangepaste selectieprocedure aanvragen. Neem contact op met ons, op het moment dat u solliciteert.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana