Preventieadviseur niv. i (m/v/x)

OCMW Anderlecht

Selectiecode

XNC24293

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1070 Anderlecht

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

→ U bent het aanspreekpunt voor werknemers en werkgever voor alles wat welzijn en preventie aanbelangt;

→ U benoemt en analyseert het geheel van risico’s en stelt passende preventie- en actieplannen op;

→ U verzorgt het secretariaat van en houdt toezicht op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW);

→ U redigeert verschillende verslagen (maand- en jaarverslagen) en stelt de steekkaarten van arbeidsongevallen op;

→ U analyseert, suggereert, coördineert en/of geeft opleidingen in verband met  veiligheid en welzijn op het werk.

Werkgever

Het OCMW van Anderlecht steunt en begeleidt de meest kwetsbare Anderlechtenaren met onder meer financiële en materiële bijstand, juridisch advies, sociaal-professionele ondersteuning, culturele activiteiten, enz. Daarbij is het de bedoeling dat de begunstigden, uitgaande van hun persoonlijke situatie, naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid worden geleid.

DE DIENST

Conform de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk heeft de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) de opdracht om de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij te staan in de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn op het werk.

https://cpas-ocmw.anderlecht.be/nl/jobs/

Competenties

→ U bent houder van een Masterdiploma en heeft een bijkomend diploma IPA niveau I

→ U bent ethisch (integriteit en respect voor regels)

→ U kunt met verschillende profielen samenwerken (vb. communicatie, actief luisteren, networking)

→ U heeft een kritische geest (o.a. afstand kunnen nemen, discretie, logica, evaluatie)

→ U werkt oplossings- en resultaatgericht

→U bent proactief (o.a. preventie, oplossing, verbetering)

→ U beschikt over een goed aanpassingsvermogen

→ Ervaring bij een openbaar bestuur en/of in woonzorgcentra vormt een troef

→ Kennis van de wetgeving met betrekking tot de OCMW’s vormt een pluspunt

→ U kunt overweg met het MS Office pakket en bent bereid om andere informaticatoepassingen onder de knie te krijgen

→ U spreekt Nederlands en FR (u bent houder van het SELOR-brevet of bent bereid het te halen) en beschikt over gevorderde schrijfvaardigheden

Aanbod

→ Een voltijds contract van bepaalde duur of een voltijdse vervangingsovereenkomst

→ Erkenning van de beroepservaring

→ Aantrekkelijk vakantiestelsel

→ Maaltijdcheques                       

→ Flexibele werktijden

→ Een collectieve hospitalisatieverzekering en een gemeenschappelijke sociale dienst

→ Mogelijkheid tot telewerken + vergoeding

→  Weddeschaal niveau A (min. 45.116 € bruto op jaarbasis, zonder ervaring  / 50.052 € 5 jaar ervaring)

Solliciteren

Stuur uw CV en motiveringsbrief dan vóór 5 juli 2024 per e-mail naar recrutement@cpas-anderlecht.brussels met vermelding van referentie 2024/054

https://cpas-ocmw.anderlecht.be/nl/jobs/