Taalevaluator (m/v/x)

FOD Beleid en Ondersteuning

Selectiecode

XNF23001

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Freelance

Functieniveau

A

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Deeltijds

Jobinhoud

Heb je een passie voor talen en voor alles wat daarbij komt kijken? Wil je graag bijdragen aan het afnemen van onze federale taaltests? Ben je zelfstandige, al dan niet in bijberoep? Ja? Dan kan je bij ons taalevaluator worden!

De FOD BOSA is op zoek naar zelfstandige taalevaluatoren die op regelmatige basis ingeschakeld kunnen worden om taalevaluaties uit te voeren. Je taak van zelfstandig taalevaluator houdt volgende zaken in:

 • Je maakt deel uit van een jury van taalexperten tijdens een mondelinge taaltest:
  • Je verwelkomt de kandidaten;
  • Je stelt vragen overeenkomstig de taaltest die de kandidaten komen afleggen;
  • Je neemt relevante notities tijdens het gesprek;
  • Je evalueert de mondelinge prestatie van de kandidaten op een actieve manier op basis van de genomen notities;
  • Je formuleert de nodige feedback die je score motiveert;
  • Je overlegt met de andere leden van de jury om tot een eindbeslissing te komen;
  • Je gebruikt daarbij de deontologische en methodologische principes die vastgelegd werden door FOD BOSA.
 • Je maakt deel uit van een jury van taalexperten die een schriftelijke taaltest evalueert;
  • Je evalueert minstens één maar meestal verschillende teksten van één of meer kandidaten;
  • Je evalueert de schriftelijke prestatie van de kandidaten op basis van de methodologie die vastgelegd werd door FOD BOSA;
  • Je formuleert de nodige feedback die je score motiveert;
  • Je overlegt met de andere leden van de jury om tot een eindbeslissing te komen.

We zijn op zoek naar evaluatoren voor het Nederlands, het Engels, het Frans en het Duits. Per taal wordt een pool aangelegd die maandelijks zal geconsulteerd worden om de continuïteit van onze dagelijkse taaltesten te kunnen verzekeren. Je kan je kandidaat stellen om verschillende talen te evalueren.

Werkgever

Het team taalcertificering is verantwoordelijk voor het organiseren van de evaluatietests gericht op het afleveren van certificaten aan burgers die deelnemen aan de taaltesten aangeboden door de FOD BOSA, in toepassing van de geldende taalwetgeving. Het organiseert ook evaluaties van taalvaardigheden in het kader van selecties.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie;
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Technische competenties

 • Je kan je vlot en duidelijk zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken;
 • Je hebt een goede kennis van het Europees referentiekader op vlak van taalniveaus;
 • Je kan vlot overweg met de computer;
 • Je kan snel foutloos notities nemen tijdens de evaluatiemomenten. 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum

De experten en de juryleden voor de taaltests en -evaluaties - inschrijvers of voorgesteld door de inschrijvers - moeten in het bezit zijn:

 

1. hetzij van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type als afsluiting van een volledig studieprogramma (basisopleiding van één cyclus, bijvoorbeeld graduaat, professionele bachelor, geaggregeerde, gespecialiseerde bachelor) uitgereikt door een Belgische instelling voor hoger onderwijs na een studie van minstens 3 jaar in een van de volgende domeinen: 

 • Secundair onderwijs, specialisatie Talen;
 • Directie-assistent, specialisatie Talen en Management ;
 • Directie-assistent, specialisatie Bedrijfsvertalen en -tolken
 • Logopedie ;
 • Audiologie.

2. hetzij van een diploma van de 2e cyclus (bijvoorbeeld licentiaat, master, gespecialiseerde master) uitgereikt door een Belgische universiteit of hogeschool na een studie van minstens 4 jaar in een van de volgende richtingen:

 • Vertalen;
 • Tolken;
 • Taal- en letterkunde, filologie;
 • (Toegepaste) linguïstiek;
 • Literatuur;
 • Meertalige communicatie;
 • Taalwetenschappen en -technologieën (spraakwetenschap, nasynchronisatie, ondertiteling, psycholinguïstiek, interculturele en interlinguale communicatie, vertaalkunde)
 • Onderwijswetenschappen/pedagogische wetenschappen;
 • Logopedie;
 • Audiologie;
 • Taal- en regiostudies;
 • Taal- en cultuurstudies.

 

Houders van een diploma behaald in het buitenland moeten een specifieke erkenning aanvragen bij de Franse Gemeenschap  (ENIC-NARIC) (Enseignement.be - Reconnaissance des diplômes étrangers d'enseignement supérieur - centre enic-naric) (Accueil -  Administration Générale de l'Enseignement - Fédération Wallonie-Bruxelles (cfwb.be)) of de Vlaamse Gemeenschap (NARIC) (Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen | Vlaanderen.be) en moeten deze bij de offerte voegen. Vervolgens worden de voormelde diplomavoorwaarden toegepast. 

 

Andere

Om ingeschakeld te kunnen worden als taalevaluator, dien je te beschikken over een zelfstandigenstatuut.

Niet vereist, wel een troef: Je hebt ervaring in het onderwijs en/of met taalevaluatie.

Aanbod

De prestatievergoeding van juryleden voor taaltests zijn vastgelegd in artikel 19 en artikel 20 van het KB van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel. De huidige tarieven vind je in onze overheidsopdracht.

Procedure

De procedure is opgedeeld in 4 stappen:

1) Screening van de offerte;

2) Een schriftelijke computertest over de kennis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK) (voorwaarde om te slagen: 50%), zowel theoretisch als praktisch.

Geëvalueerde competenties:

 • Informatieverwerking, met name de weergave van de informatie (kennis van het ERK)
 • Informatieanalyse (uittreksels + kennis van het ERK)
 • Informatie integreren (fragmenten)
 • Schriftelijk communiceren, een verslag opstellen Dit is geen competentie die gemeten wordt aan de hand van een specifieke vraag.  Ze wordt gemeten gedurende de hele proef.  (Dubbele weging)

 

3) Een gesprek (voorwaarde om te slagen: 50%)

Enkel kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke computertest zullen voor een gesprek worden uitgenodigd.  Om aan het gesprek te kunnen deelnemen, moet men dus minstens 50 % behalen voor de schriftelijke computertest.

Inhoud:

De test bestaat uit twee delen: de voorbereiding van een of meer cases en het gesprek zelf.

Aan het gesprek gaat een voorbereiding van 30 minuten vooraf. De kandidaat moet een mondelinge presentatie voorbereiden om verschillende vragen te beantwoorden die gebaseerd zijn op een of meer te analyseren documenten. Deze vragen hebben betrekking op concepten uit het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Hij/zij zal worden gevraagd om de case te presenteren tijdens het gesprek.

Na de presentatie (en eveneens in aanwezigheid van de jury) zal het gesprek worden voortgezet en zullen verschillende gedragsmatige competenties worden geëvalueerd volgens het STAR-principe. Duur van het gesprek: maximaal 40 minuten, inclusief presentatie

Competenties:

 • Informatie analyseren (schriftelijke case)
 • Informatie integreren (schriftelijke case)
 • In team kunnen werken 
 • Servicegericht handelen
 • Respect tonen
 • Communiceren: verbale en non-verbale taal Deze competentie wordt het hele gesprek door geëvalueerd (telt dubbel).

 4) Bijkomend element:

Het aantal jaren nuttige ervaring dat per expertisedomein in aanmerking kan worden genomen: 

 • Ervaring inzake het afnemen en verbeteren van schriftelijke taaltests
 • Ervaring inzake het afnemen en verbeteren van mondelinge taaltests
 • Ervaring met het functioneren als lid van een jury of een comité dat gezamenlijk de taalcompetenties van de deelnemers evalueert
 • Pedagogische ervaring:

- hetzij als leraar in het middelbaar onderwijs in taalvakken;

- of als docent in het hoger onderwijs in taalvakken;

- of als universiteitsdocent in taalvakken.

Om te kunnen worden opgenomen in de pool van het perceel/de percelen waarvoor hij wordt voorgedragen, moet elke expert voor elke test slagen met een minimum van 50% en moet hij dus minimaal 30 van de 60 punten behalen. Professionele ervaring hebben is niet nodig om opgenomen te worden in de rangschikking.  De jaren ervaring kunnen enkel helpen om een betere rangschikking te bekomen (= bonuspunten).

Solliciteren

Je kan je kandidaat stellen door deel te nemen aan de overheidsopdracht gepubliceerd door de FOD BOSA.

Extra info

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • We hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de burger en ik merk bij mijn collega’s dat daar ernstig werk van wordt gemaakt.
  Christine Grigolato
  Projectleidster human resources
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Christine Grigolato
 • Portret Naomi De Roeck
  De FOD BOSA is een zeer kleurrijke, dynamische omgeving met zeer enthousiaste ambtenaren met een erg uiteenlopende achtergrond.
  Naomi De Roeck
  Verantwoordelijke aankoopbeleid
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Naomi De Roeck
 • Portret Marc Bruyland
  Ik besefte dat ik hier mijn talenten kan ontplooien voor maatschappelijk relevante doelstellingen.
  Marc Bruyland
  IT business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Marc Bruyland
 • Portret Sarah De Leeuw
  "Sarah die 8u per dag aan een bureau gaat zitten, dat kan niet!" was het gedacht van velen.
  Sarah De Leeuw
  Medewerker 1ste lijn
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sarah De Leeuw
 • Portret Shana Vanderidt
  We kunnen onze tijd zelf organiseren en onze taken heel zelfstandig beheren.
  Shana Vanderidt
  HR Officer bij PersoPoint
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Shana Vanderidt
 • Portret Sofie Van Damme
  We zijn echt goed bezig op vlak van testing!
  Sofie Van Damme
  Consultant Testing
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sofie Van Damme
 • Portret Aurore Despontin
  Bij de overheid vormen we één grote familie die elkaar ondersteunt: dat is een ongelofelijke meerwaarde.
  Aurore Despontin
  Directeur-generaal Interne Ondersteunende Dienst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Aurore Despontin
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk met vertrouwen en autonomie, wat stimulerend is!
  Florence Malchair
  Consultant diversiteitsmanagement
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Florence Malchair
 • Portret Thomas Debiève
  Elk van ons kan op zijn of haar niveau een impact hebben op onze samenleving en dat drijft me vooruit, elke dag opnieuw.
  Thomas Debiève
  Service Manager
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Thomas Debiève
 • Portret Reindert Van Reusel
  Binnen de FOD BOSA wordt er constant gewerkt om onze diensten en platformen te verbeteren.
  Reindert Van Reusel
  Consultant HR services
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Reindert Van Reusel
 • Portret Eléonore Maisse
  Mijn werk staat in het middelpunt van de budgettaire en economische actualiteit in België.
  Eléonore Maisse
  Begrotingscoördinator
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Eléonore Maisse
 • Portret Amandine Drossart
  We werken aan verschillende projecten maar overleggen ook heel veel.
  Amandine Drossart
  Consultant HR Methods
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Amandine Drossart
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk in een moderne organisatie die me de mogelijkheid geeft tot bijscholing en waar ik verder kan doorgroeien.
  Walter Lippens
  Preventie-adviseur - arbeidsarts
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Walter Lippens
 • Portret Charlotte Haling
  Wij werken resultaatgericht maar gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid.
  Charlotte Haling
  HR Officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Charlotte Haling
 • Portret Vera Van De Velde
  Ik ben vooral fier dat ik iets kan betekenen voor de personeelsleden en dat ik hun kan helpen als ze met vragen zitten.
  Vera Van De Velde
  HR officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Vera Van De Velde
 • Icoon medewerker zonder foto
  Nieuwe projecten volgen elkaar regelmatig op. Dat alles maakt de job veelzijdig en interessant.
  Larissa Persoons
  Business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Larissa Persoons
 • Portret Hind Sassi
  Wij dragen ons steentje bij aan de goede werking van onze maatschappij en van ons land
  Hind Sassi
  Eerstelijnsmedewerker
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Hind Sassi
 • Portret Jeroen Pacolet
  Eigenlijk bestaat er niet zoiets als een gemiddelde werkdag, omdat mijn job zo gevarieerd is.
  Jeroen Pacolet
  Projectleider
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Jeroen Pacolet
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik hou echt veel van de ontspannen en goede sfeer.
  Célia Ciancio
  Applicatiebeheerder FEDCOM
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Célia Ciancio