Single Service Point Manager NL of FR via intraregionale en externe mobiliteit (m/v/x)

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Selectiecode

XNS23007

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Vind je een goede interne dienstverlening belangrijk?

Houd je van behoeften omzetten naar technische oplossingen?

Wil je instaan voor de verbetering en het onderhoud van een digitaal platform?

Brussel Synergie zoekt 1 Single Service Point Manager voor de directie Kwaliteit en Performantie (m/v/x).

 Je zal deel uitmaken van een team dat uit 8 personen bestaat.

Je takenpakket

Als Single Service Point Manager werk je binnen de directie kwaliteit en performantie, die deel uitmaakt van Brussel Synergie, een van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Jouw team werkt op innovatieve projecten die de kwaliteit van de dienstverlening van de GOB versterken en verbeteren.

In samenwerking met je collega's werk je en voer je acties uit die kwaliteit garanderen overeenkomstig het Strategisch Plan 2021-2026 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en werk je aan ander projecten die voortvloeien uit nieuwe beleidskeuzes inzake kwaliteitsgarantie.

Via specifieke werkgroepen werk je actief samen met andere bestuurlijke eenheden van Brussel synergie, human resources, facilities, Brussel connectIT of andere diensten van de GOB.

Je hoofdtaak bestaat erin het Single Service Point (SSP) binnen de GOB te beheren. Dit Single Service Point situeert zich voornamelijk online en centraliseert alle interne ondersteunende diensten: IT, facilities, kwaliteit en performantie, vertaling, communicatie, archieven, juridische zaken en human resources. De diensten van facilities en IT worden daarnaast ook via een klassiek onthaal verzekerd. Voor deze functie zijn een duidelijke visie over ondersteunende dienstverlening, procesbeheer, opvolging van de tickets en het belang van klanttevredenheid dus onontbeerlijk.

Als functioneel beheerder van het digitale platform zal je dit Single Service Point (SSP) in samenwerking met een collega globaal coördineren.  Op basis van de wensen van personeelsleden van de GOB zal je vakgerelateerde vereisten concreet omzetten in coherente SSP-oplossingen en zal je het platform inzetten als een bron ter continue verbetering van de ondersteunende diensten. Daarnaast ben je als tweedelijnszorg het contactpunt voor vragen van de frontdesk van het SSP-team, vragen in verband met de SSP-lockers alsook de coördinatie van het onboarding proces van medewerkers via het SSP.

Voor deze functie zijn kennis van procesbeheer en het talent om de behoeften van een organisatie om te zetten in technische oplossingen (in de werkomgeving van de Service Desk Jira) belangrijk. Er wordt een interne opleiding voorzien waarin alle basisprincipes van het platform worden uitgelegd.

De functie van Single Service Point Manager kan verder worden uitgebreid met andere opdrachten en taken binnen de directie kwaliteit en performantie.

Werkgever

Je zal worden aangeworven voor de directie Kwaliteit en Performantie, die deel uitmaakt van Brussel Synergie, een van de acht besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Brussel Synergie (BS) groepeert alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en staat garant voor deskundigheid en algemene samenhang in de werking en initiatieven van de GOB.

De directie kwaliteit en Performantie heeft de opdracht de kwaliteitscontrole op de diensten van de GOB te versterken, eenvormig te maken en te systematiseren. De kwaliteitszorg betreft de hele GOB en alle onderdelen van de organisatie.

De directie zorgt voor de tenuitvoerlegging, het beheer en/of de coördinatie van de acties uit het strategisch plan van de GOB. Daaronder vallen verschillende aspecten zoals de continue verbetering van de processen, de coördinatie van het gebruik en de opvolging van de doelstellingen en de indicatoren, de bevordering van digitalisering en het gebruik van boordtabellen, het permanente overleg met de betrokken partijen, de bevordering van en de bewustmaking voor normen en de correcte naleving ervan, enz.

De directie kwaliteit en performantie ijvert ook voor klantvriendelijkheid. De klachtendienst van de GOB valt eronder. De directie stuurt daarnaast ook het environmental management system (EMS) en het duurzaamheidsbeleid van de eco-mobility manager aan. Tot slot heeft ze voor de rest ook verschillende andere acties en projecten lopen die beleidsmatig nieuwe ontwikkelingen inhouden.

https://overheidsdienst.brussels/

Competenties

Je werkt momenteel in een A1-betrekking als attaché/attachee.

Functionele vaardigheden

 • Je begeleidt interne en externe klanten op transparante, integere en objectieve wijze, je biedt hen een dienstverlening op maat en je onderhoudt constructieve contacten;
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt de verantwoordelijkheid op je voor de correctheid van ondernomen acties;
 •  Je analyseert gegevens op gerichte wijze en beoordeelt informatie kritisch.

Troef

Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

Je motivatie wordt als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en weegt bijgevolg meer door in het eindresultaat.

Aanbod

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving met aandacht voor het welzijn van de werknemers:

 • Een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar; mogelijkheid tot 3 telewerkdagen per week;
 • Verscheidene opleidingsmogelijkheden op maat, zowel ter plaatse als via e-learning; een opleidingspakket voor nieuwkomers;
 • Loopbaanbegeleiding: competentiebalans, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit, enz.;
 • Een sportzaal en stoelmassages;
 • Een cafetaria die gezonde maaltijden aanbiedt; voedingsadvies;
 • Een hospitalisatieverzekering;
 • Evenementen in het teken van gezelligheid;
 • Een buurtcrèche;
 • Een milieubewuste werkgever; een duurzaam gebouw;
 • Respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, biedt de GOB bovenop je loon tal van voordelen:

 • Een gratis MIVB-abonnement;
 • De volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (DE LIJN - TEC);
 • Een fietsvergoeding van 0,25 euro/km;
 • Maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • Een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 euro en 3.200 euro bruto per jaar)[1];
 • Een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers;
 • Een eindejaarspremie en vakantiegeld.

Procedure

Solliciteren

Je kandidatuur moet (verplicht) bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van je meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

-        naam

-        voornaam/voornamen

-        benoemingsdatum

-        administratieve toestand

-        de precieze gegevens van je huidige overheidsdienst/administratie

Je moet je kandidatuurstelling per e-mail indienen via het volgende adres: mobiliteitvantalenten@gob.brussels ter attentie van mevrouw Julie Fiszman, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel, ten laatste op 29/01/2023 en je moet hierbij duidelijk de referentie 40004002 vermelden.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Info procedure: Ekram El Azzouzi -  mobiliteitvantalenten@gob.brussels

Info functie: Mark Van Roy - mvanroy@gob.brussels

Extra info

Diversiteit zijn de – zichtbare of minder zichtbare – verschillen tussen individuen in termen van geslacht, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, studieniveau, socioprofessionele categorie, enz.

Net zoals onze samenleving in haar geheel is het personeelsbestand van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel erg divers. Die diversiteit optimaal aanboren leidt tot een meerwaarde, zowel binnen als buiten de GOB. Om het potentieel van de diversiteit tot uiting te laten komen en te ontwikkelen in de werkomgeving moeten we zorgen voor gelijke kansen.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel beschikte sinds 2005 over een diversiteitscharter. Een manier voor de directieraad, de managers en alle persoonsleden om een gezamenlijk engagement duidelijk te maken: wij vinden diversiteit belangrijk en verwerpen elke vorm van discriminatie. Dit allereerste document werd eind 2020 grondig herzien om mee te zijn met de tijd, want diversiteit en discriminatie evolueren immers ook. Met dit nieuwe handvest bekrachtigt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel het belang dat hij hecht aan deze principes.