Stafmedewerker/-ster (m/v/x)

Talent.brussels (Brussel Openbaar Ambt)

Selectiecode

XNS23050

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De functie in het kort

Doel van de functie:

Als Stafmedewerker/-ster fungeer je als brug tussen de Algemene Directie van talent.brussels, de verschillende stakeholders en het directiesecretariaat. De doelstelling van de functie is tweeledig: enerzijds bijdragen aan de positionering van talent.brussels en anderzijds het realiseren van de interne coördinatie van input van verschillende stakeholders in de organisatie. 

Opmerking: 

De Management Assistent werkt nauw samen met de Directeurs-Generaal en fungeert als hun rechterhand bij de dagelijkse werkzaamheden. Hoewel de Management Assistent niet rechtstreeks verantwoordelijk is voor de aansturing van de medewerkers van het secretariaat, zal hij/zij wel in staat moeten zijn om de directie te adviseren en ondersteunen inzake de aansturing van het secretariaat. 

Team: 
Je vervoegt het directiesecretariaat Team Talent Board (2 medewerkers) van het Team Pilotage als coördinator. 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opvolgen en coördineren van de werkzaamheden van het directiesecretariaat en zorgen voor een efficiënte en effectieve werking van het team.
 • Nalezen van parlementaire vragen en antwoorden om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en link leggen met de strategische documenten van talent.brussels.
 • Actief zoeken naar opportuniteiten om talent te positioneren via haar algemene directie en het uitvoeren van public relations taken om de positionering van de organisatie te verbeteren.
 • Verzamelen en coördineren van input van diverse stakeholders en het organiseren van vergaderingen om deze input te bespreken en te verwerken.
 • Bijdragen aan het opstellen en uitvoeren van beleidsplannen en -strategieën.
 • Ondersteunen van de Directie-Generaal bij de uitvoering van projecten 
 • Aansturen van medewerkers van het secretariaat in overleg met de Directie-Generaal.
 • Monitoren en rapporteren van de voortgang van projecten en activiteiten aan de Directie-Generaal.
 • Het onderhouden van contacten met externe partijen en het vertegenwoordigen van de organisatie bij externe bijeenkomsten.

Opmerking:

De Management Assistent werkt nauw samen met de Directeurs-Generaal en fungeert als hun rechterhand bij de dagelijkse werkzaamheden. Hoewel de Management Assistent niet rechtstreeks verantwoordelijk is voor de aansturing van de medewerkers van het secretariaat, zal hij/zij wel in staat moeten zijn om de directie te adviseren en ondersteunen inzake de aansturing van het secretariaat. 

Werkgever

Wie zijn wij?

Het secretariaat van de DG-DGA maakt deel uit van het Pilotage-team, wiens belangrijkste doel is om de directie te begeleiden en te zorgen voor goede samenwerking tussen interne medewerkers. Het Pilotage-team bestaat uit de algemene directie en hun secretariaat, de PMO en interne communicatie.

Het secretariaat van de DG-DGA is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de algemene directie bij het opvolgen van dossiers/aanvragen en het beheren van de agenda, enz.

Je komt bij talent.brussels terecht in een hybride organisatie die veel belang hecht aan een optimale work-life balance.  We kiezen voor een combinatie van telewerk en werken op kantoor, waarbij ons kantoor in centrum Brussel voornamelijk dienst doet als ontmoetingsplek voor professionele en informele samenkomsten tussen collega’s.


Alle medewerkers van talent.brussels dragen samen bij aan onze ambitie om het referentie- en expertisecentrum te worden op het gebied van "people & innovation" voor het Brussels Gewest.

Met het menselijke aspect centraal binnen al onze processen en een sterke focus op innovatie heeft talent.brussels zich op korte termijn ontwikkeld tot een dynamische en competente gewestelijke overheidsdienst. talent.brussels heeft als voornaamste opdrachten om:

 • Nieuw talent te vinden voor haar klanten via statutaire selectieprocedures.
 • Topmanagers van het Gewest aan te werven en te evalueren.
 • Het Brussels Gewest als topwerkgever neer te zetten door middel van employer branding.
 • Innoverende transversale projecten rond de loopbaan van medewerkers te ontwikkelen en implementeren.
 • Een strategische visie te ontwikkelen op het gebied van HR (diversiteit, NWOW, begeleiding van managers,…).
 • Het openbaar ambt dynamischer te maken via innoverende HR-projecten om onze klanten voor te bereiden en te helpen om zich op een menselijke en innovatieve manier te blijven ontwikkelen.
 • Juridische ondersteuning te bieden bij het uitwerken en interpreteren van het statuut van de personeelsleden.

Wil je meer weten over onze opdrachten en onze teams, neem dan zeker een kijkje op onze website: talent.brussels (Brussel Openbaar Ambt)!


https://www.talent.brussels/nl

Competenties

Wie zoeken we?

Je hebt een master diploma (of hoger) in het domein media-communicatie. 

Je hebt 2 soorten ervaring nodig:

Er is een relevante werkervaring vereist van minstens 1 jaar in het opzetten en beheren van een administratieve dienst in minstens 2 van de 4 onderstaande taken:

 • Coördinatie van afspraken met interne en externe belanghebbenden en link leggen met het directiesecretariaat inzake het beheer van de agenda van de algemene directie..
 • Planning en organisatie van vergaderingen en activiteiten, inclusief notulen en follow-up van actiepunten.
 • Implementeren van best practices voor administratieve procedures. 
 • Monitoren en rapporteren van de prestaties en verbetervoorstellen doen. 

En ook minstent 1 jaar relevante werkervaring in public relations in minsten 2 van de 4 onderstaande taken:

 • Ontwikkelen van een public relations plan om de positionering van de organisatie bij partners te versterken.
 • Opbouwen van relaties met partners en/of stakeholders.
 • Vertegenwoordigen van de organisatie bij externe bijeenkomsten.
 • Verzamelen en coördineren van input van diverse stakeholders.

Aanbod

Wat bieden we?

Er is 1 vacante plaats bij het team Piloting van talent.brussels. Je wordt aangeworven als Attaché met de bijhorende weddeschaal (A101). De minimum aanvangswedde bedraagt 45.575,72 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 •  Alle wegen leiden naar talent.brussels: gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer (Op wandelafstand van Brussel-Noord en Brussel-Centraal + metrostation De Brouckère op 200m van ons kantoor).
 •  Abonnement MIVB.
 •  Mogelijkheid tot een Villo!-abonnement of een fietsvergoeding (€0,25/km).
 •   100% terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 •  Splinternieuw Workcafé in onze kantoren: gezellige ontmoetingszaal om samen te werken of te brainstormen in een gezellige informele omgeving of om een babbeltje te doen in een rustige zithoek
 •   Mogelijkheid tot maximum 3 dagen telewerk per week.
 • Maandelijkse telewerkpremie tussen € 20 en € 50 netto, afhankelijk van het aantal dagen ((minimaal 1 tot 4 dagen per maand)
 •  Bij start ontvang je een thuiswerkpakket: o.a. laptop, smartphone + abonnement, extern beeldscherm, toetsenbord, computermuis, headset, laptoprugzak,…
 •   Een 38-urenrooster met flexibele werktijden.
 •   35 verlofdagen per jaar (Na 5 jaar ervaring binnen de publieke sector 36 dagen en na 10 jaar zelfs 37 dagen).
 •  Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Maaltijdcheques van €8/gepresteerde dag
 •  Mogelijkheid om een taaltoelage te verkrijgen (€600 / €2400 of €3200 bruto per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van je behaalde taalcertificaat Frans).
 • Eindejaarspremie.
 • Onbeperkte toegang tot een voordelenplatform voor zowel fysieke als online winkels.
 •  Hospitalisatieverzekering.
 •  Ruim opleidingsaanbod en uitgebreide loopbaanmogelijkheden binnen het Brusselse Gewest.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • De burgers met een andere dan Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden toegelaten, in de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, tot de burgerlijke betrekkingen die geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties. 
 • Indien je solliciteert in een andere taal dan je diploma, dien je te beschikken over een Artikel 7 in het bijhorend niveau 
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 

Procedure

Selectiereglement

Klik hier om naar het selectiereglement voor deze vacature te gaan.

Solliciteren

Herken je jezelf in dit profiel en wil je deel uitmaken van ons team?
Interesse voor deze job? Klik op de knop "solliciteren" ten laatste op 30-5-2023!

https://talentbrussels.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/366?c=talentbrussels