Verantwoordelijke Controleteam (m/v/x)

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Selectiecode

XNS23051

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De functie in het kort

Als Verantwoordelijke van de cel Wegcontrole bij de directie Voertuigen en Goederenvervoer van Brussel Mobiliteit ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van je cel en je steunt daarbij op de expertise van de teamverantwoordelijken:

 • je bent zowel leider, manager als coach, om er zo voor te zorgen dat je medewerkers hun competenties kunnen ontwikkelen;
 • je geeft je medewerkers richtlijnen bij de uitvoering van hun taken;
 • je plant de controles door teams van twee personen zo samen te stellen dat de controleurs niet telkens met dezelfde persoon moeten samenwerken;
 • je controleert de kwaliteit van het werk op het terrein en m.b.t. de administratieve opvolging;
 • je controleert de naleving van de deontologische regels (risico op corruptie bij de wegcontroles);
 • je organiseert op geregelde tijdstippen teamvergaderingen;
 • je stelt werkprocedures op en je formuleert voorstellen voor de verbetering van de werkorganisatie;
 • je ziet toe op het welzijn van je medewerkers (de organisatie, inhoud, voorwaarden en omstandigheden van het werk en de interpersoonlijke relaties op het werk) en je kent op jouw niveau de normen inzake hygiëne en veiligheid, waarvan je de naleving in het oog houdt;
 • je plant de voor de functie vereiste opleidingen en je stelt de programmatie van de bijscholingen op (met name de EHBO-cursus);
 • je ziet erop toe dat alle people management-maatregelen(functiebeschrijving en evaluatiegesprekken, feedback, positieve bijsturingen, enz.) op tijd worden genomen;
 • je coördineert controles van grotere omvang samen met de politiediensten;
 • je volgt de technologische/regelgevende ontwikkelingen op;
 • je assisteert de hiërarchische verantwoordelijke bij het globale dossierbeheer en je werkt mee aan het herdefiniëren en optimaliseren van de werkprocedures;
 • je vertegenwoordigt eventueel het team bij externe partners;
 • je woont werkvergaderingen bij en maakt de informatie over aan derden;
 • je zorgt voor de kennisoverdracht die nuttig is voor het uitoefenen van de functie van controleur wanneer er nieuwe medewerkers in dienst treden.

Boven op je functie als teamleider draag je ook actief bij aan de opdrachten van de wegcontroleurs:

 • je controleert de naleving van de reglementering op de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en andere reglementeringen die onder de verkeersveiligheid vallen;
  →je onderschept en stopt in alle veiligheid de te controleren vrachtwagens;
  →je vergewist je ervan dat de on-board unit (OBU) wel degelijk aan boord van het voertuig en bedrijfsklaar is en je analyseert hierbij de door het toestel aangeleverde gegevens correct;
  →je bestuurt en onderhoudt het ter beschikking gestelde controlevoertuig
  →je communiceert doeltreffend met collega's, politie en het compliance center.
 • je controleert de tekortkomingen en stelt processen-verbaal op, en je deelt de chauffeurs hierbij op correcte wijze mee wat de inbreuken zijn en wijst hen op hun rechten (het is mogelijk dat de chauffeur en jij niet dezelfde taal spreken:
  →Je int betalingen voor inbreuken op correcte wijze, met inbegrip van contante betalingen of betalingen met een bankkaart;
  →Je volgt de dossiers regelmatig op en je stuurt eventueel zaken door naar het gerecht als de berichten van overtreding niet aanvaard/betaald worden.
 • je vervult ook een preventierol:
  →je maakt de vervoerders bewust voor Viapass en de verkeersveiligheid;
  →je rapporteert vaststellingen aan collega's en meerderen om het werk op het terrein te analyseren en te verbeteren;
  →je werkt samen met de politie in geval van gezamenlijk optreden en op haar verzoek;
  →je ziet toe op de veiligheid en een correcte rapportering in geval van verkeersongevallen;
  →je informeert de andere weggebruikers op correcte wijze, zelfs in stresserende en moeilijke situaties.

De functie omvat psychosociale risico's aangezien je als controleur processen-verbaal moet opstellen, voertuigen moet immobiliseren.

In het uitvoeren van deze functie zal je een gelimiteerd aantal momenten buiten te uren moeten werken:

 • 10 weekenden per jaar
 • 10 avonden/keer nachtwerk per jaar
 • 10 vergaderingen buiten de kantooruren

Werkgever

Wie zijn wij?

Je bent verantwoordelijk voor een team van ongeveer tien medewerkers. Dit team zal bestaan uit coördinatoren en wegcontroleurs. Je werkt samen met de verschillende controleafdelingen van de Dienst Exploitatie en Vervoer (coördinatie van werven, taxi, enz.). Je werkt ook samen met externe controlediensten zoals de politie, het FAVV, Net Brussel, enz.

De directie Voertuigen en Goederenvervoer is een van de vier directies van de dienst Exploitatie en Vervoer van Brussel Mobiliteit.

 Haar opdracht bestaat erin het gebruik van voertuigen op de openbare weg mogelijk te maken, met inachtneming van de regels en normen. Ze draagt bij aan het innen van de kilometerheffing en aan de verkeersveiligheid door wegcontroles uit te voeren op voertuigen van meer dan 3,5 ton en aanhangwagens van meer dan 750 kilo.


Brussel Mobiliteit is een van de negen besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, en is belast met de inrichting van de openbare ruimte en het beheer van de mobiliteitsvoorzieningen. 

De Gewestelijke overheidsdienst Brussel is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering voor de uitvoering van haar beleid en zorg voor een coherente, efficiënte en transparante voorbereiding en uitvoering van de gewestelijke beleidslijnen. 
Onze opdrachten : 

 • de duurzame economie en werkgelegenheid ontwikkelen;
 • de openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren;
 • zorgen voor een kwaliteitsvolle woning voor iedereen; 
 • de openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren; 
 • de plaatselijke besturen organiseren, adviseren en financieren; 
 • de GOB doeltreffend vertegenwoordigen in de nationale, Europese en internationale instellingen en de rol van Brussel als hoofdstad van Europa invullen; 
 • zorgen voor algemene samenhang in onze werking, onze acties en diensten coördineren om de besturen bij hun opdrachten te ondersteunen aan de hand van logistieke en IT
 • ondersteuning alsook een adequaat humanresourcesbeleid. 

Website: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

https://overheidsdienst.brussels/

Competenties

Wie zoeken we?

Je beschikt over een master diploma (of hoger) en een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van het beheren van een team waar je minstens 3 van de 5 taken hebt uitgevoerd: 

 • Vaststelling van werkprocedures,
 • Uitwerken en implementatie van nieuwe operationele en/of beheersprocessen,
 • Bepalen en opvolgen van de doelstellingen van zijn / haar de medewerkers,
 • Toezicht houden op het werk van zijn / haar de medewerkers,
 • Beheren van de planning van zijn / haar de medewerkers.

Daarnaast heb je om deze functie uit te voeren ook her volgende nodig:

 • Een rijbewijs B,
 • De Belgische nationaliteit. 

De soorten redeneervermogens, gedragsgerichte en technische competenties, alsook verdere details over de deelnemingsvoorwaarden die nodig zij voor deze job, vind je in het selectie-reglement. Neem dit zeker grondig door voor je solliciteert.

Aanbod

Wat bieden we?

Er is 1 vacante plaats bij cel Wegcontrole bij de directie Voertuigen en Goederenvervoer (Brussel mobiliteit). Je wordt aangeworven als Attaché met de bijhorende weddeschaal (A101). De minimum aanvangswedde bedraagt 45.575,72 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, mogelijkheid tot 3 telewerkdagen per week;
 • verscheidene vormingsmogelijkheden op maat; zowel ter plaatse als via e-learning alsook een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers;
 • loopbaanbegeleiding:  competentiebalansen, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit,etc;
 • een sportzaal, stoelmassages;
 • een cafetaria die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden;
 • hospitalisatieverzekering;
 • diverse bedrijfsevenementen;
 • een eigen crèche;
 • een milieubewuste werkgever ; 
 • een duurzame werkplek ;
 • respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement;
 • het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn) 100% terugbetaald;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,25€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar[1]);
 • een aansluitingsvergoeding van 20€/maand (minimum 1 dag telewerken per maand) + een kantoorvergoeding van 30€/maand (minimum 4 dagen telewerken per maand);
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld. 

Raadpleeg al onze voordelen op https://overheidsdienst.brussels/jobs-nl/

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 

Procedure

Selectiereglement

Klik hier om naar de sollicitatieprocedure voor deze vacature te gaan.

Solliciteren

Herken je jezelf in dit profiel en wil je deel uitmaken van ons team?
Interesse voor deze job? Klik op de knop "solliciteren" ten laatste op 30-5-2023!

https://talentbrussels.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/315?c=talentbrussels