HR directeur (m/v/x)

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Selectiecode

XNS23052

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De functie in het kort

De functie heeft een verscheidenheid aan taken, hieronder hebben we ze per domein gecategoriseerd. 

 • De HR-strategie bepalen:
  o De directie aansturen en de entiteit vertegenwoordigen,
  o Het personeelskader vastleggen,
  o Het personeelsplan uitwerken en laten uitvoeren,
  o Het HR-budget bepalen en beheren,
  o Je eigen teams omkaderen en coördineren.
 • Zorgen voor uniformiteit en consistentie van de HR-regelgeving:
  o Bijdragen aan de opmaak, aanpassing en toepassing van de HR-reglementen en -richtsnoeren,
  o Meewerken aan de sociale dialoog met de vakorganisaties.
 • Toezicht op en organisatie van een beleid inzake administratief beheer:
  o Toezien op een efficiënt beheer van de informatiestromen binnen jouw ploegen en naar het personeel toe,
  o Selectie, aanwerving en bevordering van het personeel,
  o Expertise aan de dag leggen op het gebied van loopbaanbeheer van het personeel gedurende de hele loopbaan en dit ongeacht hun statuut of   herkomst,
  o Prestaties en bezoldigingen van het personeel,
  o Afwezigheden wegens ziekte, beroepsziekte en arbeidsongevallen,
  o Modernisering en innovatie plannen en beheren, met name door de digitalisering van de dienst en de administratieve vereenvoudiging,
  o Alternatieven voor het bestaande payrollsysteem voorstellen met het oog op een betere integratie van de informatiestromen en anticiperen op de kosten.
 • Innoveren en een beleid ontwikkelen omtrent: 
  o Activiteiten in verband met employer branding,
  o Het proces van verwelkoming en introductie van nieuwe medewerkers,
  o De opmaak en uitvoering van het jaarlijks opleidingsplan van de administratieven en van de opleidingsprogrammma’s voor soft skills van al het personeel in het kader van de bevordering van levenslang leren,
  o De ontwikkeling van "soft skills” voor al het personeel,
  o Collaboratief leiderschap en leiderschapsontwikkeling,
  o De evaluatiecyclus uitvoeren en opvolgen.
 • Ondersteuning en uitvoering van een beleid inzake veerkracht en werkvermogen, moreel welzijn: 
  o Bepalen van een visie en beleid inzake veerkracht en werkvermogen,
  o Organiseren van bewustmakings- en bevorderingsacties,
  o Opleidingen/workshops zoeken en ondersteunen.
 • Uitvoering van een inclusief diversiteitsbeleid door te zorgen voor de gelijkheid van het personeel
 • Sponsoring/deelname en/of follow-up van door interne cellen en derden te ontwikkelen projecten
 • Ondersteuning van gegevensbescherming en informatiebeveiliging binnen het departement

Werkgever

Wie zijn wij?

Wij zijn de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Wij grijpen in bij brand en coördineren de dringende medische hulp in het Brussels Gewest en omgeving. Wij voeren ook talrijke civiele veiligheidsmissies uit: opsporing en bevrijding van personen of dieren, redding en hulp bij overstromingen, stormen of chemische vervuiling, vernietiging van insectennesten, enz. Voorbereiding en preventie zijn twee andere belangrijke onderdelen van onze activiteiten. Wij zorgen dat de veiligheidsnormen tegen brand- of ontploffingsrisico’s voor gebouwen of tijdens allerlei evenementen worden nageleefd. 

Onze organisatie is een instelling van openbaar nut van categorie A die afhangt van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij bestaat uit meer dan 1100 professionele brandweerlieden en een administratief en technisch ondersteuningsteam van bijna 250 medewerkers. 

Met het oog op de toekomst, is het onze ambitie om steeds efficiënter te zijn om de veiligheid van iedereen te garanderen!


Je gaat aan de slag bij de afdeling Human Resources Management en bent verantwoordelijk voor 7 verschillende diensten: personeels- en presatiebeheer, loopbaanbeheer specifiek van het brandweerkorps, talentmanagement, payroll, afwezigheden, diversiteit, en een sociale dienst

Het team dat u aanstuurt bestaat uit een 20-tal medewerkers waarvan 80% Franstalig en 20% Nederlandstalig.

https://brandweer.brussels/nl

Competenties

Wie zoeken we?

Je bent in het bezit van een master diploma of hoger. 

Je hebt een relevante beroepservaring in 2 domeinen:

Je beschikt over minstens 9 jaar relevante beroepservaring in het domein van Human Resources waar je minstent 5 van de 7 onderstaande taken hebt uitgevoerd: 

 • Het bepalen en uitwerken van in alle HR-domeinen (harde en softe HR) met bepaling van HR-budgetten,
 • De bepaling en uitvoering van een personeel(behoeften)plan en organisatiestructuur,
 • Het uitwerken en monitoren van KPI’s,
 • Het innoveren, conceptualiseren en ontwikkelen van beleid, systemen en processen omtrent instroom en onboarding, talent- en loopbaanmanagement, leiderschapsontwikkeling, collaboratief management, functionering en waardering,  medewerkerservaring (waaronder inclusieve diversiteit en mentaal welzijn), etc..., 
 • Het toezicht op de organisatie, het beheer en de verbetering van de processen omtrent uitvoering van de arbeidsorganisatie en -voorwaarden,
 • De samenwerking en/of dialoog met medewerkers in de organisatie voor het uitwerken en uitdragen van (vernieuwd) beleid, systemen en processen,
 • Het voeren van sociaal dialoog en arbeidsonderhandelingen. 

Daarbij heb je ook minstens 3 jaar werkervaring in het domein van het beheren van een dienst (mag cumulatief met de 9j van de voorgenoemde ervaring zijn) minstent 5 van de 7 onderstaande taken hebt uitgevoerd: 

 • Doelstellingen bepalen, teamwerk plannen en in de hand werken,
 • Dialoog en samenwerking  ontwikkelen door medewerkers te betrekken,
 • De competenties van de medewerkers identificeren, ontwikkelen en benutten door de individuele doelstellingen en die van het team,
 • Team aansturen, delegeren en instructies geven,
 • Team motiveren en begeleiden/coachen,
 • Functie- en evaluatiegesprekken en andere gesprekken voeren,
 • Aandacht hebben voor problemen en oplossingen voorstellen.

Aanbod

Wat bieden we?

Er is 1 vacante plaats bij afdeling Human Resources Management van de DBDMH. Je wordt aangeworven als Attaché (A3) met de bijhorende weddeschaal. De minimum aanvangswedde bedraagt 63.936,80 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • 35 verlofdagen per jaar,
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te verkrijgen, na het slagen van het examen bij Selor (€ 600, € 2400 of € 3200 per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van het niveau),
 • Maaltijdcheques van een waarde van €8/gepresteerde dag,
 • Uitgebreid vormingsaanbod,
 • Mogelijkheid om een deel van de tijd te telewerken (na inloopperiode en akkoord van de functionele chef),
 • Gratis MIVB-abonnement,
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer,
 • Flexibel uurrooster in een 38-uren week,
 • Mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst,
 • 100% Werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN),
 • Fietspremie: 0,24 EUR/km.

Procedure

Selectiereglement

Klik hier om naar de sollicitatieprocedure voor deze vacature te gaan.

Solliciteren

Interesse voor deze job? Klik op "solliciteren" ten laatste op 8-6-2023!

https://talentbrussels.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/354?c=talentbrussels