Pensioenexpert (m/v/x)

Ombudsdienst Pensioenen
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNS23094

Taal

Nederlands

Diploma

  • Master
  • Bachelor
  • Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Interfederale markt

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Je behandelt klachten over de berekening en de betaling van eerste pijler pensioenen (hoofdzakelijk over werknemers- en zelfstandigenpensioenen, in secundaire orde over ambtenarenpensioenen), over de Inkomensgarantie voor Ouderen en over de werking van de pensioendiensten (dienstverlening van de pensioendiensten). 

Indien nodig bemiddel je bij de pensioendiensten en breng je de klager op de hoogte van het geboekte resultaat. Wanneer de pensioendiensten hun werk correct en juist gedaan hebben tracht je het vertrouwen van de gepensioneerde in de pensioendiensten te herstellen.

Ontdek je verbeterpunten in de werkwijzen van de pensioendiensten dan kaart je deze aan.

Wanneer de wetgeving een discriminatie of disfunctie bevat rapporteer je hierover.

Wie de Ombudsdienst Pensioenen telefonisch contacteert sta je op een warme en vriendelijke manier te woord.

Je schrijft mee aan het Jaarverslag dat overhandigd wordt aan de Minister van Pensioenen en het parlement. Hierin worden de meest markante klachten besproken en worden aanbevelingen gedaan om wetgeving aan te passen wanneer een discriminatie of disfunctie wordt vastgesteld.

Vermits de Ombudsdienst Pensioenen een autonome dienst is zijn er nog tal van uitdagingen. Elke medewerker wordt in overleg met de Ombudsman ingezet voor bijkomende taken. Heb je bijvoorbeeld een vlotte pen dan ben je de geschikte persoon om de website en andere digitale media up-to-date te houden. Heb je een groot organisatietalent dan krijg je opportuniteit om de dienstagenda te beheren en meetings te begeleiden evenals een promotiecampagne te leiden. Heb je eerder een neus voor cijfers, dan kan je onze aanbestedingen en boekhouding opvolgen. Heb je een juridische achtergrond dat mag je uitpluizen of de complexe pensioenwetgeving op een voor de gepensioneerde zo gunstige manier kan geïnterpreteerd worden.

Werkgever

Wie is de Ombudsman Pensioenen?

Als een (toekomstig) gepensioneerde verstrikt is geraakt in zijn pensioendossier en hij er met de pensioendienst(en) niet uitgeraakt dan helpt de Ombudsman Pensioenen hem met plezier op de juiste weg.

Wat de Ombudsman allemaal doet vindt je op: www.ombudsmanpensioenen.be.

http://ombudsmanpensioenen.be

Competenties

Grondige kennis van de toepassing van de pensioenwetgeving (hoofdzakelijk werknemerspensioenen en zelfstandigenpensioenen) en over de Inkomensgarantie voor Ouderen vereist. Heb je deze kennis nog niet dan wordt verwacht dat vanaf het begin van de terbeschikkingstelling deze snel wordt verworven via interne begeleiding en opleidingen.

Een vlotte pen

Juridische achtergrond is een pluspunt

Een basiskennis van het Frans is een pluspunt.

Positief ingesteld, sociaal en oplossingsgericht en een echte teamplayer.

Aanbod

Je profiel:

Je kan enkel soliiciteren als je binnen de federale overheid al vast benoemd bent.

Je bent benoemd in niveau B of niveau A (maximaal weddenschaal A3 of NA3).

Ons aanbod:

Een maatschappelijk zinvol werk dat reële resultaten oplevert.

Een toffe werkomgeving in een klein solidair en gemotiveerd team.

Onze bedrijfscultuur is dynamisch, creatief (out-of-the-box denken) en motiverend waardoor je een grote autonomie krijgt in het uitvoeren van jouw taken.

Een maandelijkse premie van 218,86 euro bruto (niveau A) 103,13 euro bruto (niveau B) bovenop jouw loon als federale ambtenaar.

Weet dat bijna alle taken via telewerk kunnen uitgevoerd worden. Je krijgt de mogelijkheid tot 3 dagen per week aan telewerk te doen. Voor het telewerk krijg je tot 50 euro per maand extra. Een scherm, laptop, headset, groot pc-scherm voor thuis en een gsm-abonnement worden je ter beschikking gesteld.

Je krijgt de mogelijkheid om te groeien, te leren en je talenten te ontwikkelen. Wij bieden je de mogelijkheid tot permanente vorming.

Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen: bedrijfsrestaurant, gratis fitness op het werk, tussenkomst in hospitalisatieverzekering, mogelijkheid in te tekenen op een verzekering tot dekking van tandzorgen en medische kosten, een sport-, cultuur- en schoolpremie, kinderopvangpremie, kortingen via benefits@work.

Startdatum: zo snel mogelijk.

Procedure

Wij maken een eerste selectie op basis van de ingestuurde kandidaturen. Het is dus belangrijk om je kandidatuur te motiveren en je curriculum mee te sturen.

Wordt jouw kandidatuur weerhouden dan word je uitgenodigd door de Ombudsman voor een gesprek van ongeveer één uur. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van vragen en situaties die rechtstreeks verband houden met de functie nagegaan of je profiel voldoende aansluit bij deze functie. Het is mogelijk dat je ook nog een tweede gesprek hebt.

Je wordt ingelicht over het resultaat van de selectie.

De Ombudsman stelt de kandidaat die het voor de functie meest geschikte profiel heeft voor aan de Minister van Pensioenen.

Solliciteren

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 20 oktober 2023 via mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be.

Je vermeldt in de titel: pensioenexpert. Bij de kandidatuur voeg je een curriculum vitae en een motivatiebrief.