1 HUMAN RESOURCES ASSISTENT (m/v/x)

Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de Rechten van de Mens

Selectiecode

XNS24005

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Het FIRM is op zoek naar een HR-assistent om het team beheer & support van het Instituut te versterken. Dit team zal binnenkort bestaan uit de HR-assistent, een boekhouder, een administratief medewerker en een IT medewerker, die allemaal rapporteren aan de verantwoordelijke HR en Administratie.

Daarnaast zal het operationele team van het Instituut tegen het einde van het jaar ongeveer twintig mederkers tellen.

Als HR assistent kunnen uw taken het volgende omvatten:

 • Aanwerving: opvolgen van de retroplanning, jobaankondigen publiceren, eerste screening van elke kandidatuur op basis van een preselectierooster, praktische organisatie van selectietests en -gesprekken, ontvangst van kandidaten, diverse correspondentie, enz.
 • Onboarding/Uitdiensttreding: beheer van de administratieve formaliteiten in kader van onboarding en uitdiensttreding.
 • Opleiding/Evaluatie: opvolgen van de administratieve formaliteiten in verband met individuele en collectieve opleidingen, volgens te ontwikkelen interne procedures; opvolgen van de tijstippen en formaliteiten in verband met de evaluaties.
 • Sociaal secretariaat/Payroll: opvolgen van de nodige formaliteiten voor de goede werking en samenwerking met het sociaal secretariaat (Persopoint), met inbegrip van het opstellen van procedures die specifiek zijn voor het Instituut; opvolgen van de verschillende soorten wettelijke afwezigheden; opvolgen van de administratieve dossiers van de leden van de Raad van Bestuur.
 • Deelname aan de ontwikkeling van procedures op het gebied van personeelszaken.
 • Diverse taken zoals het opvolgen van administratieve formaliteiten bij de Externe Dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk, het opvolgen van eventuele arbeidscontracten, het opvolgen van stagedossiers, de verzekeringsportefeuille, extralegale voordelen, diverse administratie taken en eventuele back-up voor collega's.

En elke andere taak op verzoek van de Verantwoordelijke HR-Administratie die nodig is voor de goede werking van het team en het Instituut.

Werkgever

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) is een onafhankelijke instelling die, in samenwerking met andere organisaties, waakt over het respect, de kennis en de bewustwording van de mensenrechten in België. Het FIRM werd opgericht bij de wet van 12 mei 2019.

 

Het FIRM werd door de Global Alliance of National Human Rights Institutes (GANHRI) geaccrediteerd als nationaal instituut voor de mensenrechten (NHRI) in overeenstemming met de Principes van Parijs.

 

Het FIRM heeft momenteel een federale bevoegdheid en een residueel mandaat.

 

Voor meer informatie: www.federaalinstituutmensenrechten.be/nl

https://www.select-jobs.be/Items/nl-BE/Jobs/HR-and-legal/human-resources-assistent-vmx---b81

Competenties

Noodzakelijke voorwaarden :

 • U beschikt over een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelorniveau) 
 • U heeft minstens 2 jaar relevante werkervaring in een kleine tot middelgrote organisatie (minder dan 50 personen).
 • U heeft een uitstekende kennis van het Nederlands (minimum niveau C1) en een goede kennis van het Frans (niveau B)
 • U bent burger van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat van de Europese Unie

Gewenste technische vaardigheden en capaciteiten :

 

 • Goede kennis, of bereidheid om deze snel te verwerven, van de bepalingen die van toepassing zijn op federale statutaire ambtenaren
 • Goede kennis van personeelsadministratie en payroll
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Zeer goede kennis van IT-toepassingen (voornamelijk Office-pakket)
 • Flexibel zijn in het uitvoeren van taken en blijk geven van proactiviteit/autonomie
 • Loyaliteit, nauwkeurigheid, precisie, discretie en inzet tonen

Aanbod

 • Een fulltime statutaire functie op B8.1 niveau met een stageperiode van een jaar
 • Een B8.1 niveau. Het maandelijks bruto salaris aan 100 % bedraagt ongeveer 4.200 € (voor 2 jaar anciënniteit), reeds aangepast aan de index van december 2023 met coëfficent 2.0399.
 • Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering; taalpremie;  tenlasteneming van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; schooltoelage; aangepaste telecommunicatiemiddelen; maaltijdcheques ter waarde van 8 € (na een periode van 3 maanden)); jaarlijks verlof: 30 dagen voor een volledig dienstjaar en sluiting in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Mogelijkheid tot telewerken en flexibele werktijden
 • Werkplaats: Leuvenseweg 48, 1000 Brussel. De kantoren zijn bereikbaar met een lift
 • Startdatum: zo snel mogelijk

Procedure

Na een voorselectie van de ontvangen kandidaturen zullen de kandidaten die het best aan het vereiste profiel voldoen, worden uitgenodigd voor een schriftelijke (eventueel virtuele) test en, na een tweede selectie, voor een mondeling interview tijdens hetwelk hun kennis en vaardigheden zullen worden getest. 

 

Het specifieke examenreglement wordt u op verzoek per e-mail toegezonden op het volgende adres: Melissa.DePre@selecthr.be  

Nog vragen over deze functie?

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Melissa.DePre@selecthr.be

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal het FIRM alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de aanwerving en de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat voor de functie.  Deze gegevens zullen alleen worden bewaard om het te nemen besluit te rechtvaardigen.

 

Solliciteren

U kan solliciteren door het volgende online sollicitatieformulier : https://www.select-jobs.be/Items/nl-BE/Jobs/HR-and-legal/human-resources-assistent-vmx---b81

 

Uw aanvraag moet uiterlijk ten laaste op 29 februari 2024 om middernacht worden ingediend en moet het volgende omvatten (opgeslagen als één document) :

 

 

 • een gedetailleerd curriculum vitae
 • een afzonderlijke motivatiebrief
 • een kopie van uw relevante diploma’s hoger onderwijs

 

Onvolledige aanvragen worden niet in aanmerking genomen.

 

U kan solliciteren in het Frans of het Nederlands. U ontvangt een elektronisch ontvangstbericht van uw aanvraag zodra uw volledige aanvraag via het onlineformulier is ingediend.

 

Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op via het e-mailadres Melissa.DePre@selecthr.be  

https://www.select-jobs.be/Items/nl-BE/Jobs/HR-and-legal/human-resources-assistent-vmx---b81

Extra info

Gelijke kansen en diversiteit

Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

Kandidaten met een handicap, leerproblemen of ziekte

Ook als u niet over een geldig getuigschrift beschikt, kunt u om een redelijke aanpassing van de selectieprocedure verzoeken. U kan een beschrijving geven van uw handicap/ziekte/leerprobleem en ook aangeven welke aanpassingen kunnen worden gedaan om u te helpen. Het FIRM zal zich inspannen om u deze ook tijdens uw tewerkstelling ter beschikking te stellen.