Werkgelegenheidsinspecteur (m/v/x)

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Selectiecode

XNS24014

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De functie in het kort

Als werkgelegenheidsinspecteur zal je worden tewerkgesteld bij de cel Controle Economische Migratie die uit een tiental werkgelegenheidsinspecteurs bestaat. Deze cel is in de eerste plaats belast met het uitvoeren van controles en onderzoeken bij bedrijven en particulieren om na te gaan of ze de verschillende regelgevingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van werkgelegenheid en economie naleven, in het bijzonder de regelgevingen met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (wet van 30 april 1999), de uitoefening door buitenlanders van zelfstandige beroepsactiviteiten (wet van 19 februari 1965), de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten (wet van 25 juni 1993) en de toegang tot het beroep.

Je neemt deel aan de verschillende controleacties die zullen worden opgestart op verzoek van je hiërarchie, dit in samenwerking met de federale arbeidsinspectiediensten en de politiediensten.

Je werkt zelfstandig onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van je celverantwoordelijke en zijn/haar plaatsvervanger.

Voorbereiding van controles en onderzoeken:

 • Op eigen initiatief kan je werkplekken en/of sectoren voorstellen die gecontroleerdmoeten worden op basis van je observaties of op basis van informatie die je hebt ontvangen of aangevraagd.
 • Je bereidt zelfstandig en/of samen met je collega's de interventies voor die je cel verantwoordelijke en/of zijn/haar plaatsvervanger aan jou toewijzen. Deze activiteit vereist, naargelang het geval, opsporingen op het terrein, documentaire opzoekingen, voorbereidende vergaderingen, briefings, enz. Je werkt actief samen met de andere inspectiediensten.

Deelname aan controles en onderzoeken:

 • Je werkt in teamverband en, desgevallend, met andere inspectie- en/ofpolitiediensten op de te controleren werkplekken;
 • Je voert de identiteitscontroles uit die nodig zijn om de personen die je controleert te identificeren, met naleving van de geldende wetgeving;
 • Je neemt hoorzittingen af bij werknemers en alle andere personen die jenoodzakelijk acht te horen in het kader van de controle, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Administratieve opvolging van controles en onderzoeksaanvragen:

Je bent zelfstandig of in samenwerking met andere diensten verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van een aantal controles waaraan je hebt deelgenomen.

Specifieke factoren:

 • In specifieke economische activiteitensectoren worden er controles uitgevoerd buiten de kantooruren. Minimaal 12x per jaar, maximaal 24x per jaar
 • Vergaderingen kunnen plaatsvinden buiten de gebruikelijke kantooruren
 • Gebruik van specifieke uitrusting (kogelvrije vesten, veiligheidshelmen, veiligheidsschoenen, enz.)

Opgelet!

Voor deze functie is er een bijkomend aanstellingsvoorwaarde, namelijk:

 • de Belgische Nationaliteit
 • een medisch attest: Je dient voor deze functie eerst een verplicht, gunstig medisch onderzoek af te leggen vooraleer je in dienst kan komen.

Werkgever

Wie zijn wij?

De directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie, waarvoor je zal aangeworven worden maakt deel uit van Brussel Economie en Werkgelegenheid, één van de 8 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Dankzij de verschillende opdrachten van BEW is de dienst Werkgelegenheid naast Actiris een hoofdspeler op het gebied van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie maakt deel uit van de dienst Werkgelegenheid en is belast met het toezicht op de regelgeving die betrekking heeft op:

 • De tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
 • De beroepskaarten voor buitenlandse zelfstandigen;
 • De dienstencheques en het Opleidingsfonds Dienstencheques (meer dan 90% van de activiteit van de directie);
 • De toegang tot het beroep;
 • De activiteiten van de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (uitzendkantoren, wervings- en selectiebureaus, ...);
 • De sociale economie;
 • Het betaald educatief verlof;
 • Discriminatie op de arbeidsmarkt.

https://economie-werk.brussels/over-ons

Competenties

Vereiste Diploma

Je beschikt over een bachelor diploma;Diploma hoger onderwijs van de 1e cyclus (bv. graduaatsdiploma, professioneel bachelordiploma, kandidaatsdiploma, academisch bachelordiploma, hogeronderwijsattest van de 1e cyclus) uitgereikt door een Belgische hogeschool, school voor sociale promotie of universiteit na minstens 2 of 3 jaar studie.

Vereiste ervaring:

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt de nodige opleiding voorzien.

Alle belangrijke informatie (geaccepteerde diploma's, vaardigheden, belangrijke data, enz.) over deze selectieprocedure is te vinden in het selectiereglement (zie de rubriek selectieprocedure).


Andere:

 • Rijbewijs: controles en onderzoeken kunnen buiten de rijtijden van het openbaar vervoer plaatsvinden.Voor controle-opdrachten moeten er soms ook dienstvoertuigen worden gebruikt. Minimaal 12x per jaar, maximaal 24x per jaar.

Pluspunten:

Ervaring in controleberoepen wordt beschouwd als een pluspunt.

Aanbod

Wat bieden we?

Er is 1 plaats vacant bij de directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie – Brussel Economie en Werkgelegenheid (Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Sint-Joost-ten-Node).

Loon

Je wordt aangeworven als Assistent (niveau B) met de bijhorende weddeschaal (B101) . De minimum aanvangswedde bedraagt 33588,99 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, mogelijkheid tot maximaal 14 telewerkdagen per maand (als de functie het toelaat);
 • verscheidene vormingsmogelijkheden op maat; zowel ter plaatse als via e-learning alsook een opleidingspakket voor nieuwe medewerkers;•loopbaanbegeleiding: competentiebalansen, individuele en team coaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit,etc;
 • een sportzaal, stoelmassages;
 • een cafetaria die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbiedt;
 • hospitalisatieverzekering;
 • diverse bedrijfsevenementen;
 • een eigen crèche;
 • een milieubewuste werkgever ;
 • een duurzame werkplek ;
 • respect voor diversiteit en gelijke kansen.En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:•gratis MIVB-abonnement;•het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn) 100% terugbetaald;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,27€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar );
 • een aansluitingsvergoeding van 20€/maand (minimum 1 dag telewerken per maand) + een kantoorvergoeding van 30€/maand (minimum 4 dagen telewerken per maand);
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld.

Wat zijn de aanstellingsvoorwaarden?

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je dient Belg te zijn wanneer de uit te oefenen betrekkingen een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare lichamen.
 • De burgers met een andere dan Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden toegelaten, in de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, tot de burgerlijke betrekkingen die geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties.
 • Indien je solliciteert in een andere taal dan die van je diploma, dien je over een taalcertificaat artikel 7 te beschikken dat overeenstemt met je diploma.
 • Je dient gedrag te vertonen dat voldoet aan de vereisten van de functie.
 • Je moet de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Je moet houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de toe te kennen graad.
 • Medisch attest: je dient voor deze functie eerst een verplicht, gunstig medisch onderzoek af te leggen vooraleer je in dienst kan komen.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Klik hier om naar de sollicitatieprocedure voor deze vacature te gaan.

Solliciteren

Herken je jezelf in dit profiel en wil je deel uitmaken van ons team?
Interesse voor deze job? Klik op de knop "solliciteren" op deze pagina ten laatste op 4-3-2024!

https://talentbrussels.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/686?c=talentbrussels

Extra info

Gelijke kansen en diversiteit

Wij vinden het belangrijk dat het personeel van de gewestelijke instellingen een weerspiegeling is van de Brusselse samenleving: multicultureel en gevarieerd. Gelijke kansen, gelijke behandeling en toegang tot selecties voor alle kandidaten garanderen is dus een evidentie. Wij zijn tegen discriminatie en streven naar diversiteit en inclusie binnen de gewestelijke organisaties.

We leven de principes van diversiteit en gelijke kansen na, tijdens alle stappen van de selectieprocedure. In het belang van transparantie en objectiviteit hebben we tijdens onze selectieprocedures enkel aandacht voor de evaluatie van de competenties van de kandidaat. Via neutrale en objectieve procedures, waken we erover dat huidskleur, etniciteit, afkomst, leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging, handicap of ieder ander persoonlijk kenmerk geen enkele impact heeft op het testen evalueren van de toekomstige medewerk(st)ers.

Personen met een handicap, een stoornis of een ziekte en zwangere of zogende vrouwen mogen trouwens rekenen op redelijke aanpassingen van de selectietests en werkplekken.

Als je vragen hebt rond het diversiteitsbeleid kan je terecht bij het team Talent Acquisition:  mytalentrecruitment@talent.brussels