Subsidiebeheerder (m/v/x)

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Selectiecode

XNS24044

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De functie in het kort

Als subsidiebeheerder (algemeen) binnen de cel Subsidies en administratiefdocumentair beheer van de Directie Ondersteuning (DOS) van Brussel Mobiliteitmaak je deel uit van een team van ongeveer 10 personen met diverseopdrachten, waaronder het beheer van de subsidies voor Brussel Mobiliteit.

Je bent in het bijzonder verantwoordelijk voor het:

 • analyseren en corrigeren (indien nodig) van inkomende subsidieaanvragen;
 • opvolgen van de inkomende aanvragen totdat de subsidie/dotatie isvastgelegd (follow-up met de begroting, de directeur-generaal, deinspecteur van financiën, de verschillende kabinetten, enz;)
 • coderen, opstellen en registreren van kennisgevingen aan begunstigden;
 • controleren van de boekhoudkundige documenten van de subsidies enopstellen van een verslag over het al dan niet aanvaarden van eenbewijsstuk;
 • verwerken van betalingen voor de verschillende betaaltermijnen voor desubsidies;
 • beheren van herinneringen aan begunstigden per e-mail en telefoon voorontbrekende documenten;
 • beheren van de terugbetaling van te veel betaalde bedragen aanbegunstigden (controleren, rapporteren en brieven schrijven);
 • beantwoorden van de vragen van de begunstigden op professionele wijze,volgens de door Brussel Mobiliteit vastgelegde procedures;
 • bijwerken van de verschillende tabellen voor de coördinatie van desubsidies;
 • opstellen van terugbetalingsverslagen;
 • informeren van begunstigden op een professionele manier bij weigering vaneen aanvraag wordt geweigerd;
 • aanpassen van de verschillende sjablonen bij het begin van elk jaar zodatze up-to-date zijn;
 • nauw samenwerken met je collega's van de DOS en andere afdelingen vanBrussel Mobiliteit (BM) en de GOB, kortom… Je bent een teamspeler!;
 • fungeren als back-up voor je collega's wanneer zij afwezig zijn voor devastleggings- en betalingsaspecten van subsidieaanvragen aangezien je instaat bent om subsidieaanvragen van A tot Z te verwerken;
 • prioriteren van je taken volgens urgentie.

 

Werkgever

Wie zijn wij?

De Directie Ondersteuning (DOS) waarvoor je zal aangeworven worden maakt deel uit van Brussel Mobiliteit, één van de 8 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Brussel Mobiliteit (BM) is verantwoordelijk voor het beheer van de mobiliteitsstrategieën, de inrichtingsprojecten, de vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimte en de gewestwegen, de infrastructuur voor het openbaar vervoer, de verkeersveiligheid en de taxi’s. Brussel Mobiliteit vervult dus opdrachten die een belangrijke bijdrage leveren aan de levenskwaliteit en de duurzame ontwikkeling in het Brussels Gewest, vaak in samenwerking met andere instanties.

Meer info op https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl

De Directie Ondersteuning coördineert, centraliseert en superviseert de juridische, budgettaire, boekhoudkundige en administratieve activiteiten en processen van de directies van Brussel Mobiliteit, in overeenstemming met de wettelijke normen.

De cel Subsidies en administratief documentair beheer zorgt, op een gecentraliseerde manier, voor:

 • het beheren (en de distributie) van de post van Brussel Mobiliteit met behulp van specifieke toepassingen ;
 • het beheren van de post van de directeur-generaal (ontvangst en opvolging van alle documenten die ter ondertekening aan de directeur-generaal worden voorgelegd);
 • het beheren en coördineren van kabinetsnota's, parlementaire vragen en actualiteitsvragen;
 • het coördineren van de bijstand aan de andere cellen van DOS op het gebied van administratief beheer (scannen van dossiers, in enveloppen steken van facturen, hulp/advies bij het gebruik van de verschillende toepassingen voor postbeheer (Sharepoint BM courrier en easy2mail), afdrukken van bestanden die op papier moeten worden ingediend bij het kabinet Vervoort, enz.);
 • het beheren en verlenen van toegang tot verschillende toepassingen die door het personeel van Brussel Mobiliteit worden gebruikt;
 • het beheren van subsidies, met name de verificatie van dossiers, vastleggingen, kennisgevingen, betalingen en controles.

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl

Competenties

Wie zoeken we?

Vereiste diploma

Je beschikt over een diploma op niveau B OF bent een laatstejaarsstudent binnen een bacheloropleiding:

Diploma hoger onderwijs van de 1e cyclus (bv. graduaatsdiploma, professioneel bachelordiploma, kandidaatsdiploma, academisch bachelordiploma, hogeronderwijsattest van de 1e cyclus) uitgereikt door een Belgische hogeschool, school voor sociale promotie of universiteit na minstens 2 of 3 jaar studie.

Je wordt ook tot de selectieprocedure toegelaten als je student bent in het laatste jaar van het academiejaar 2023-2024 om het vereiste diploma te behalen.

Vereiste ervaring

Er is voor deze job geen ervaring vereist. 
In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Alle belangrijke informatie (diploma, ervaring, competenties, belangrijke datum, enz.) over deze selectieprocedure is te vinden in het selectiereglement (zie "Selectieprocedure").

Aanbod

Wat bieden we?

Je wordt aangeworven als assistent (niveau B1) met de bijhorende weddeschaal (B101). De minimum aanvangswedde bedraagt € 34.260,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 

Voordelen

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving waarin welzijn centraal staat:

 • Een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, mogelijkheid tot telewerk in samenspraak met coördinator;
 • Weekend- en nachtprestaties kunnen gerecupereerd worden;
 • Bij werken op het terrein wordt een premie voorzien;
 • Een gevarieerd, gepersonaliseerd en divers opleidingsaanbod, met een mix van opleidingen met fysieke aanwezigheid en e-learning, alsook een opleidingspakket voor nieuwe medewerkers;
 • Loopbaanbegeleiding: competentiebalans, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit, enz.;
 • Een sportzaal en stoelmassages;
 • Een cafetaria die gezonde maaltijden aanbiedt, alsook voedingsadvies;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Gezellige evenementen;
 • Een buurtcrèche;
 • Een werkgever die aandacht heeft voor het milieu, een duurzaam gebouw;
 • Respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, biedt de GOB boven op je loon talloze voordelen, zoals;

 • Gratis MIVB-abonnement;
 • Volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn);
 • Fietspremie van € 0,35/km;
 • Maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • Als je slaagt voor een examen, een taalpremie (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar);
 • Een verbindingsvergoeding van 20 euro/maand (voor wie minstens 1 dag per maand telewerk) + een kantoorvergoeding van 30 euro/maand (voor wie minstens 4 dagen per maand telewerk);
 • Een eindejaarspremie en vakantiegeld.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je dient Belg te zijn wanneer de uit te oefenen betrekkingen een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare lichamen.
 • De burgers met een andere dan Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden toegelaten, in de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, tot de burgerlijke betrekkingen die geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties.
 • Indien je solliciteert in een andere taal dan die van je diploma, dien je over een taalcertificaat artikel 7 te beschikken dat overeenstemt met je diploma.
 • Je dient gedrag te vertonen dat voldoet aan de vereisten van de functie.
 • Je moet de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Je moet houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de toe te kennen graad.

Je wordt benoemd nadat je de vereiste stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Selectiereglement

Klik hier om naar de sollicitatieprocedure voor deze vacature te gaan.

 

 

 

Solliciteren

Herken je jezelf in dit profiel en wil je deel uitmaken van ons team?
Interesse voor deze job? Klik op de knop "solliciteren" op deze pagina ten laatste op 12-6-2024!

 

https://talentbrussels.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/568?c=talentbrussels

Extra info

Redelijke aanpassingen

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? Aarzel niet om redelijke aanpassingen van de selectieprocedure aan te vragen, zodat je je talenten het beste kunt laten zien.

 

Als je redelijke aanpassingen wenst aan te vragen, gelieve ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (12/06/2024) een mail te sturen met je officiële attesten en met de aanpassingen die je nodig zou hebben: mytalentrecruitment@talent.brussels. Je dossier wordt dan geanalyseerd voor goedkeuring.

Een medewerker van talent.brussels neemt vervolgens persoonlijk contact met je op.