Attaché – Directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' (m/v/x)

Vivalis.brussels

Selectiecode

XNS24051

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

INHOUD VAN DE FUNCTIE

De attaché bij de directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' zal tot taak hebben om, met de steun van een multidisciplinair team, op autonome en proactieve wijze actief bij te dragen tot de ontwikkeling en de uitvoering van de bevoegdheden die aan de directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' van Vivalis zijn gedelegeerd.

Als attaché bij de directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' vereist de functie:

 • Deelnemen aan het overleg met de sectoren waarvoor de GGC verantwoordelijk is;
 • Kennis opbouwen van de sectoren waarvoor de GGC verantwoordelijk is en van de wetenschappelijke ontwikkelingen in verband met de voor de directie vastgelegde prioriteiten en strategieën op het vlak van gezondheid;
 • Meewerken aan de projecten van de directie inzake gezondheid of bijstand aan personen.

Werkgever

WERKGEVER

Vivalis vormt de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars te verbeteren op het vlak van welzijn en gezondheid, streeft Vivalis ernaar de referentieadministratie te worden in die materies.

Vivalis brengt een honderdtal medewerkers bijeen in een actieve, tweetalige administratie waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en zorg voor dienstverlening aan burgers de kernwaarden zijn.

Vivalis bestaat uit een studiedienst, een communicatiedienst en vier directies:

 • ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’: het verlenen en vernieuwen van erkenningen aan instellingen, het verlenen van subsidies, het opstellen van nieuwe ordonnanties of besluiten, ...;
 • ‘Controle’: administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
 • ‘Coördinatie & Procedures’: transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst, Infrastructuur);
 • ‘Begroting & Financiën’: het toezicht op de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
 • Het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn’, de interne studiedienst.

De directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' omvat uiteenlopende beroepsprofielen: juristen, artsen, verpleegkundigen, gezondheidsspecialisten, enz. werken er naast elkaar.  Haar strategische opdracht is streven naar een kwalitatief en voor iedereen toegankelijk geïntegreerd systeem voor gezondheid en bijstand aan personen in Brussel.

Deze directie wordt onderverdeeld naargelang de behandelde sectoren:

 • Gezondheid:
  • Zorginstellingen (ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen), patiëntenrechten en eHealth;
  • Eerstelijns- en ambulante zorg;
  • Preventieve geneeskunde (kankeropsporing, vaccinatie, enz.) en overdraagbare ziekten, dopingbestrijding en residuaire bevoegdheden.
  • Bijstand aan Personen:
   • Dakloosheid, jeugdbescherming en filmkeuring;
   • Bijstand aan personen (diensten voor bijstand aan personen, diensten voor justitieel welzijnswerk, inburgering van nieuwkomers, schuldbemiddeling, voedselhulp, Roma's, non take-up van rechten, enz.) en sociale hulpverlening.

De attaché zal nauw samenwerken met de directeur 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' en met de eerste attachés-deskundigen. Hij zal binnen de directie samenwerken met de verschillende cellen.

https://www.vivalis.brussels/nl

Competenties

PROFIEL

 • Kandidaten voor een functie als attaché moeten in het bezit zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het lange type.
 • Gewenste kwaliteiten: deskundig adviseur, informatiebeheerder, projectleider of medewerker, dossierbeheerder, vertegenwoordiger van Vivalis.
 • Kennis van de vraagstukken en uitdagingen in verband met de organisatie van sociale materies en ervaring in een sociale sector in het Brussels Gewest is een troef;
 • Ervaring of kennis op de volgende gebieden is een pluspunt
  • Deskundigheid op het gebied van projectbeheer,
  • Bijstand aan personen en sociale hulpverlening,
  • Non take-up van rechten,
  • OCMW.
 • Interesse in dezelfde onderwerpen is een pluspunt;
 • Ervaring in een overheidsadministratie of kennis van de overheidsadministratie is een troef;
 • Kennis van de tweede Brusselse taal is een troef.

Aanbod

AANBIEDING

 • Weddeschaal A101 [min. 47.417,07 € ; max. 84.413,99 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (2,0807 op 01/06/2024);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met inhouding van 1,09 euro);
 • Hospitalisatieverzekering, met inbegrip van kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject;
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding en/of een Villo! Abonnement.

VOORDELEN

 • Flexibel uurrooster in de 38-urenweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 dagen verlof per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Tal van opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om interessante tweetaligheidstoelagen te verkrijgen.

 

Procedure

SELECTIEPROCEDURE

Aanwervingsprocedure :

De kandidaten moeten vooraf een schriftelijke test afleggen, op afstand, om hun technische vaardigheden te beoordelen. Deze test duurt 30 minuten en moet uiterlijk om 18u de dag voor het sollicitatiegesprek afgewerkt en ingediend zijn.

Het selectiegesprek vindt plaats ten overstaan van een selectiecommissie die de test zal hebben ontvangen en doorgenomen. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en heeft als doel de beroepsbekwaamheden te analyseren in relatie tot de vereisten van de functie, de kennis van onze administratie alsook de motivatie, interesses en affiniteiten met het werkterrein.

Sommige van de vraagstellingen zijn geformuleerd aan de hand van de STAR-methode. De STAR-methode is een semi-gestructureerde gedragsgerichte interviewtechniek, waarbij STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Voor elke competentie vragen we je om een (professionele) situatie te beschrijven die je zelf hebt meegemaakt.  Daarna vragen we je om je taken of rol in die situatie toe te lichten en ook de acties die je toen hebt ondernomen. Tot slot vragen we je om het bekomen eindresultaat te beschrijven.  

De persoonsgegevens die in het kader van deze vacature worden meegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de aanwerving voor de hierboven beschreven functie. De informatie zal alleen worden verwerkt ten behoeve van deze vacature en zal in geen geval aan derden worden doorgegeven. Vivalis zal deze gegevens dan ook niet langer bewaren dan nodig is om deze aanwerving te verwerken. Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren of bezwaar wenst te maken, aarzel dan niet contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende adres: dataprotection@vivalis.brussels

Solliciteren

SOLLICITEREN

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • het referentienummer van deze procedure: 2023_BE_A1_46;
 • een motivatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet via de link https://short.sg/a/47077690 verzonden worden ten laatste op 08/08/2024 voor middernacht. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Mevr. Tiffany Pauwels, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 11 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 33.

Alleen volledige sollicitaties (cv en motivatiebrief) worden in aanmerking genomen. Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van de ontvangen sollicitaties. Kandidaten die het beste aan het vereiste profiel voldoen, worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Deze gesprekken zullen plaatsvinden van 19/08/2024 tot 31/08/2024 in persoon (bij uitzondering kan de administratie beroep doen op videoconferentie). Uitstel van datum is niet mogelijk.

https://short.sg/a/47077690

Extra info

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u vóór 08/08/2024 contact opnemen met mevrouw Charlot Simoens, hetzij per e-mail via jobs@vivalis.brussels, hetzij per telefoon op 02/552.01.33. Kandidatuurstellingen die naar dit mailadres verstuurd worden, zullen niet in aanmerking komen.